Viața în mănăstire

„Cerurile s-au deschis!”(Mt. 3, 16) Sărbătoarea Teofaniei la Mănăstirea Suruceni

 „Cel ce Se îmbracă cu lumina ca şi cu o haină pentru noi a binevoit a Se face ca noi. Şi Se îmbracă astăzi cu apa Iordanului, nu El având trebuinţă de aceasta spre curăţire, ci lucrându-ne nouă în Iordan cea de a doua naştere. O, minune! Hristos, Dumnezeul şi Mântuitorul sufletelor noastre, fără de foc topeşte şi zideşte din nou fără de sfărâmare şi mântuieşte pe cei ce se luminează întru Dânsul”. (Slujba Litiei Botezului Domnului)

Continuare …

Pomenirea Sfintei Cuvioase Singlitichia, al cărei cinstit cap se află la Mănăstirea Suruceni

Mănăstirea Suruceni păstrează cu evlavie Cinstitul Cap al Sfintei Cuvioase Singlitichia.

Sfânta Singlitichia, prăznuită de Biserica Ortodoxă pe 5/18 ianuarie, s-a născut în Macedonia, în anul 270 d. Hr. Părinții Sfintei, oameni bogați și creștini evlavioși, aflând că în Alexandria se aflau mai mulți creștini, au decis să se mute definitiv acolo, mai ales că, la aceea vreme, Arhiepiscopul Alexandriei era Atanasie cel Mare, despre care se auzeau lucruri minunate.

Continuare …

Sărbătoarea Tăierii împrejur a Domnului la Mănăstirea Suruceni

Sărbătoarea Tăierii împrejur a reunit în rugăciune obştea Mănăstirii Suruceni și credincioșii veniți pentru a participa la Sfânta Liturghie. În această zi sărbătorim unul dintre praznicele mari, numite şi împărăteşti, pentru că are în centrul atenţiei pe Împăratul şi Domnul nostru, Mântuitorul lumii, Iisus Hristos.

Continuare …

„Hristos S-a născut!” Sărbătoarea Nașterii Domnului la Mănăstirea Suruceni

„Cerul şi pământul s-au unit astăzi, născându-Se Hristos! Astăzi Dumnezeu pe pământ a venit şi omul la Cer s-a suit. Astăzi este văzut în trup, pentru om, Cel din fire nevăzut. Pentru aceasta şi noi, lăudându-L, să-I strigăm: Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pacea care ne-a dăruit nouă venirea Ta, Mântuitorul nostru, mărire Ţie!“ (Vecernia Sărbătorii)

Continuare …

Mesajul Sfintei Mănăstiri Suruceni la Praznicul Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos

.
.
„Nașterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii Lumina cunoștinței; că întru dânsa cei ce slujeau stelelor, de la stea s-au învățat să se închine Ție, Soarelui dreptatii, și să Te cunoască pe Tine, Răsaritul cel de sus, Doamne, slavă Ție.” (Troparul Nașterii Domnului)

Continuare …

„Veniţi, că, iată, toate sunt gata!” Duminica a XXVII-a după Cincizecime la Mănăstirea Suruceni

„Vino îndureratule și necăjitule, să simți bucuria veșnică! Vino, om rece, să te înfierbânți ca focul! Vino, sărmanule, să te îmbogățești cu comoara necheltuită! Vino, tu, cel lipsit de haine, să te îmbraci în slava nemuritoare și în veșmântul nestricăciunii!” (Sfântul Dimitrie al Rostovului)

Continuare …

Sfântul Ierarh Nicolae, chipul desăvârşit al păstorului celui bun, cinstit în rugăciune la Mănăstirea Suruceni

„Nimeni nu este îndepărtat de la chemarea vieții celei sfinte, care are felurite măsuri și chipuri de petrecere. De vreme ce Harul lui Dumnezeu ce sălășluiește în sfinți se revarsă și asupra trupului, precum și a întregii făpturi necuvântătoare, și trupurile lor se sfințesc, după cum și locurile unde au petrecut sau au fost îngropați au într-însele harul lui Dumnezeu. Câți se fac părtași energiei-lucrării îndumnezeitoare a lui Dumnezeu devin temple ale Duhului Sfânt, oricare ar fi locul unde își săvârșesc petrecerea și slujirea, indiferent de îndeletnicirea sau de chipul viețuirii lor.” (IPS Hierotheos Vlachos)

Continuare …

Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi Chemat, cinstit la Mănăstirea Suruceni

Biserica Ortodoxă îl cinstește în fiecare an la 30 noiembrie/13 decembrie pe Sfântul Apostol Andrei. A fost „cel Întâi Chemat” la apostolie de către Mântuitorul Hristos şi, la rându-i, a chemat pe mulţi la dreapta credinţă, într-o bogată activitate misionară ce l-a purtat până la gurile Dunării de Jos.  Cu prilejul prăznuirii Sfântului, obștea monahală și credincioșii prezenți au înălțat rugăciuni comune către Bunul Dumnezeu și Sfântul Apostol Andrei.

Continuare …