Pr. Ioanichie Bălan

Scopul principal al Bisericii lui Hristos este vindecarea sufletelor de păcate

Scopul principal al Bisericii lui Hristos nu este vindecarea oamenilor de boli trupești, care sunt o urmare firească a patimilor noastre, ci vindecarea sufletelor de păcate. Acestea, păcatele, sunt adevăratele boli sufletești, cu mult mai greu de vindecat, care îi duc pe oameni la osânda veșnică. Aceasta este menirea fundamentală a Bisericii Ortodoxe și pentru aceasta a fost întemeiată de Hristos, ca să dezlege sufletele oamenilor de sub robia diavolilor și a păcatelor.

Continuare …

Părăsește păcatul ca să te vindeci

În viețile sfinților și în scrierile patristice citim despre multe minuni și vindecări de boli. Unii vindecau bolile prin rugăciune și prin punerea mâinilor pe capul lor, mai ales preoții. Alții atingeau bolnavii cu hainele lor și cu Sfânta Cruce și îi tămăduiau. Alții îi vindecau prin atingerea de sfintele icoane și prin stropire cu agheasmă. Iar cei mai mulți, știind că oamenii se îmbolnăvesc din cauza păcatelor lor și ale părinților și copiilor lor până la al patrulea neam, posteau și se rugau împreună cu bolnavii și rudele lor, un anumit timp.

Continuare …

Plâng când îl doresc pe Hristos

Pronunțați rar cuvintele rugăciunii, în așa fel încât sufletul să se sature de ea. O rugăciune fără lacrimi nu are putere. Plâng când îl doresc pe Hristos. Dar lacrimile au trepte și forme foarte diferite. Am gustat fructele raiului în rugăciune și am rămas aproape trei zile în contemplare, dar am și băut apa amară a iadului cu găleata.

Continuare …

Să ne învățăm cu rugăciunea. Orice ar fi, cine se roagă are numai de câștigat…

Să ne învățăm cu rugăciunea. Orice ar fi, cine se roagă are numai de câștigat. Cine vorbește, păgubește. Cine vorbește mult, păgubește mult. Rugați-vă mai mult. Când un popor se roagă, fie și numai unu la sută, Dumnezeu cruță țara. Te rogi mai mult, devii veșnic. Vrei să aduci o contribuție majoră familiei tale și neamului în care te-a născut Dumnezeu? Roagă-te mai mult.

Continuare …

„M-ai chemat! Am să te ajut. Fii în pace!”

Maica Domnului este Maica Domnului, Maica Mântuitorului Hristos. O mamă totdeauna este foarte sensibilă faţă de fiul său, copilul său…
Să vă spun o mică istorioară de la închisoare. Cineva a fost închis şi a stat 20 de ani în închisoare, un tânăr îmbătrânit în suferinţe. Într-o anchetă extraordinar de grea, i s-a terminat răbdarea şi şi-a pus în gând să găsească un mijloc ca să-şi curme viaţa. Şi-a adus aminte, însă, că în tinereţe, când era liber, bunica îi spunea: „Când ai un necaz mare, să te rogi Maicii Domnului!”.

Continuare …

Să nu învinuim pe nimeni, ci să ne învinuim numai pe noi

Tot ce faceți, faceți cu dragoste, ca să aveți plată pentru toate, că dragostea este coroana tuturor faptelor bune! Ultima și cea mai mare virtute a celor ce cred în Hristos Cel înviat din morți este dragostea creștină, adică să iubească fără deosebire pe toți oamenii și toată zidirea creată de Dumnezeu. Dragostea le rabdă pe toate pentru Domnul, pentru mântuire.

Continuare …

Sfânta și Marea Luni – Despre smochinul cel blestemat

„De acum să nu se mai facă din tine rod în veci. Şi îndată s-a uscat smochinul” (Matei 21, 19).

Iubiţii mei fraţi,

Odată cu Duminica Floriilor, cele patruzeci de zile ale Postului Mare au luat sfârşit. Cei ce au dorit să se împace cu Domnul nostru Iisus Hristos şi cu semenii lor în aceste patruzeci de zile, au făcut tot ce le-a stat în puterea lor.

Continuare …

De te ocupi să mântuiești pe alții, te uiți pe tine

Pentru ce nu te ții de învățătura Sfintei Evanghelii, care spune așa: „Nimeni nu poate veni la Mine de nu-l va trage pe el Tatăl”? Deci, pe fiecare om, dacă nu-l trage și nu-l mișcă Duhul Sfânt, el rămâne împietrit ca Faraon, căruia Dumnezeu anume i-a împietrit inima ca să facă minuni prin el, să se proslăvească prin împietrirea lui.
Așa face Dumnezeu cu fiecare om. Nu-l cheamă când vrei tu, ci când vrea El. Degeaba te frămânți, că gândurile lui Dumnezeu nu-s ca ale noastre.

Continuare …

Pildă ne dă Domnul ca să fim tari în credinţă şi stăruitori

Două sunt chipurile rugăciunii: unul al slavosloviei, cu smerenia minţii, iar al doilea, al cererii. Rugându-te, nu veni îndată spre cerere, căci îţi pârăşti voirea ta, dovedeşti că te rogi silit. Începând dar rugăciunea, părăseşte-te pe tine însuți şi ale tale nevoi. Lasă pământul şi te înalţă spre Ceruri. Şi când te rogi, nu rătăci mintea încoace şi colo, ci recunoaşte-ţi micimea şi slăbiciunea ta şi îngustimea ta de pricepere. „Că Tu ne-ai zidit pe noi, şi nu noi. Tu eşti Dumnezeul nostru”. Zi că tu eşti un om păcătos.

Continuare …