Biblioteca mănăstirii

Patericul Lavrei Peșterilor de la Kiev

Istorisiri despre viaţa şi izbânzile duhovniceşti ale cuvioşilor părinţi de la Lavra Peşterilor din Kiev.

«Patericul Lavrei Peşterilor de la Kiev» conţine acele fragmente de text, care s-au salvat până astăzi, despre viaţa şi izbânzile duhovniceşti ale cuvioşilor părinţi ce au fost primii vieţuitori ai peşterilor şi despre ucenicii lor.

DESCARCĂ CARTEA

Sf. Iustin Popovici – Credinţa Ortodoxă şi viaţa în Hristos

Această lucrare este destinată tuturor iubitorilor de spiritualitate creştină ortodoxă. Ea poate fi utilizată, copiată şi distribuită LIBER cu menţionarea sursei. Scanare: Apologeticum.

Editura BUNAVESTIRE, Galaţi, 2003. Tradus după originalul: Orthodox faith and Life in Christ Institute for Byzantine and Modern Greek Studies, Massachusetts.

DESCARCĂ CARTEA

FILOCALIA DE LA OPTINA. Învăţături de suflet folositoare ale cuvioşilor bătrâni de la Optina (Audio)

Cuvioşii stareţi de la Optina au ajuns să fie pentru Rusia adevăraţi luminători ai credinţei vii. Puterea harului dumnezeiesc, care a umplut de bucurie şi dragoste inimile stareţilor, i-a făcut tămăduitori ai sufletelor omeneşti.

De aceea, cartea de faţă cuprinde învăţătura mântuitoare a stareţilor purtători de har ai Optinei. În ea au fost adunate sfaturi şi poveţe spicuite din vieţile, învăţăturile şi din mai mult de trei sute de scrisori nepublicate ale acestora.

Continuare …

Valeriu Gafencu – Calea spre Fericire. Scrisori trimise din închisoare celor dragi

Valeriu Gafencu sau Ce aproape de noi este fericirea! Să fii refugiat din Basarabia şi despărţit de familie, să fii condamnat pe motive politice la 25 ani închisoare la vârsta de 20 ani, să-ţi vezi sfârşitul vieţii pământeşti că se apropie după 11 ani de temniţă şi să poţi afirma că eşti un om fericit, pentru cei mai mulţi dintre noi pare cu neputinţă.

Aceasta se poate prin credinţă. Prin credinţă, suferinţa se transformă în bucurie. Viaţa lui Valeriu Gafencu ne arată aceasta.

Continuare …

Mitropolit Antim Ivireanul: Didahii

„Didahiile” sunt şi astăzi o operă actuală prin faptul că autorul lor s-a străduit, în limita puterilor sale, să sprijine, să ajute pe păstoriţi în nevoile lor, în aspiraţiile lor. El nu s-a mulţumit să rostească de la înălţimea amvonului cuvinte de mângâiere către cei asupriţi, ci le-a arătat că el însuşi cunoaşte starea fiecăruia şi este părtaş la ea: „Încăş poate să zică fieştecine din voi în gândul său: dară noi avem nevoi grele asupra noastră şi nu putem să facem aceste ce zici. Ci eu încă zic că iaste aşa şi crez: numai că la greul acela sunt şi eu părtaş şi într-acel jug ce trageţi voi, trag şi eu…” (La Duminica Vameşului, cuvânt de învăţătură).

DESCARCĂ CARTEA

Sf. Nicolae Cabasila – Tâlcuirea dumnezeieștii Liturghii

„Comentariul liturgic al Sfântului Nicolae Cabasila reprezintă, incontestabil, culmea cea mai înaltă a scrisului teologic bizantin în domeniul interpretării Liturghiei. El este.” (Pr. Prof. Dr. Ene Branişte)

„Având în vedere valoarea deosebită a acestei cărţi de spiritualitate ortodoxă liturgică, precum şi utilitatea studiului academic care o însoţeşte, sperăm că republicarea ei va fi spre folosul tuturor celor care doresc să cunoască mai bine înţelesul şi importanţa Sfintei Liturghii în viaţa Bisericii şi a creştinului.” (Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă)

DESCARCĂ CARTEA

Sf. Grigorie de Nazianz – Cele cinci Cuvântări despre Dumnezeu

Ținta urmărită de autorul celor Cinci cuvântări despre Dumnezeu este stabilirea doctrinei despre Sfânta Treime. În tumultuoasele secole al III-lea și al IV-lea d.Hr. apăruseră mai multe curente de gândire care încercau să ofere explicații marilor teme de reflecție ale Bisericii primare. Principalele erezii din epoca erau arianismul, eunomianismul și pnevmatomahismul; acestea își întemeiau opiniile pe suplețea alunecoasa a logicii filozofice. Susținătorii lui Arie și Eunomie negau caracterul divin al lui Hristos și considerau că esența creștinismului constă doar în cunoașterea teoretică a lucrărilor dumnezeiești prin intermediul filozofiei. Scriind cele cinci cuvântări teologice, Sf. Grigorie de Nazianz atacă opiniile acestora de pe o poziție consecvent ortodoxă, aducând o contribuție hotărâtoare la fundamentarea doctrinei despre Sfânta Treime.

DESCARCĂ CARTEA

Monahia Maria – Viaţa Sf. Nicon, ultimul stareţ de la Optina

Sfântul Nicon de la Optina a fost ucenicul marelui Stareţ Varsanufie şi cel din urmă dintr-un lung şir de părinţi duhovniceşti ce începe cu Stareţii Moise, Antonie, Leonid, continuă cu Macarie, Ilarion, Amvrosie, Anatolie, Isaac, Iosif şi sfârşeşte cu Anatolie cel Tânăr, Nectarie şi Isaac cel Tânăr. El s-a învrednicit de multe binecuvântări dumnezeieşti, iar după adormirea acestuia şi închiderea Optinei a pătimit întemniţări şi prigoane din partea stăpânirii celei fără de Dumnezeu, alăturându-se cetei cereşti a cuvioşilor mărturisitori în 1931. După 60 ani, Biserica l-a proslăvit ca sfânt, prăznuindu-se alături de ceilalţi Sfinţi Stareţi ai Optinei în sobor, la 11 Octombrie.

DESCARCĂ CARTEA

Mitropolit Hierotheos Vlachos – Boala şi tămăduirea sufletului în tradiţia ortodoxă

Această carte face parte dintr-un şir de patru cărţi despre Psihoterapia ortodoxă. La prima sa publicare în Grecia, Psihoterapia ortodoxă a Arhimandritului Hierotheos Vlachos a avut un impact neaşteptat, chiar exploziv, dând naştere multor discuţii şi inspirând alte trei cărţi cu acelaşi subiect: Tratament vindecător, Convorbiri despre Psihoterapia ortodoxă, şi cartea de faţă – Boala şi tămăduirea sufletului în tradiţia ortodoxă.

DESCARCĂ CARTEA

Sf. Teofan Zavorâtul – Tâlcuri din Sf. Scriptură pentru fiecare zi din an

Tâlcuri din Sf. Scriptură pentru fiecare zi din an, traducere din limba rusa de Adrian si Xenia Tanasescu-Vlas; ediţia a doua; Anul apariţiei: 2011

Daca tot te-ai sculat la rugăciune, ce te costă să-ţi iei cu tine şi mintea împreună cu inima? Şi ia-le, chiar de se vor împotrivi. Atunci se va înfiripa o rugăciune adevărată, ce va atrage mila lui Dumnezeu, şi făgăduinţa făcută rugăciunii de către Dumnezeu – cereţi şi vi se va da – se va împlini.

DESCARCĂ CARTEA

Ierom. Serafim Rose – Descoperirea lui Dumnezeu în inima omului

Inima iubitoare este mijlocul prin care cineva reuşeşte să cunoască adevărul, cu toate că uneori Dumnezeu este silit să o frângă şi să o smerească pentru a o face receptivă – precum a făcut cu Apostolul Pavel, care la un moment dat sufla ameninţare cumplită împotriva creştinilor şi îi prigonea.

Însă Dumnezeu cunoaşte deodată trecutul, prezentul şi viitorul inimii şi El vede momentul când poate să intervină şi să comunice cu ea.

Continuare …

Protos. Ioachim Pârvulescu: Sfânta Taină a Spovedaniei

Protos. Ioachim Pârvulescu, starețul Mănăstirii Lainici: Sfânta Taina a Spovedaniei pe înțelesul tuturor. Ghid de spovedanie cu povețe și învățături.

Încercări de a face înțeleasă Taina Spovedaniei; Păcatele cele mai mari care cauzează  ființei noastre umane; Ghid de spovedanie pentru copii și tineret; Ghid pentru spovedania adulților; Rânduiala Sfintei Spovedanii etc.

DESCARCĂ CARTEA

Ioan Ianolide – Întoarcerea la Hristos. Document pentru o lume nouă

Ioan Ianolide – Întoarcerea la Hristos. Document pentru o lume nouă (181 pag.)

Din tot ce s-a scris despre închisori, din toată investigația psihologică a atâtor autori, toți înzestrați cu duhul mărturisitor, cartea aceasta este cea mai adanc duhovnicească cea mai pătrunzătoare, cea mai în măsură să înțeleagă împreună cu toți sfinții ce este lățimea și lungimea, adâncimea și înălțimea, să cunoască iubirea lui Hristos, cea mai presus de cunoaștere și să se umple de toată plinătatea lui Dumnezeu (cf. Efeseni, 18-19 ).

Continuare …

Casa creştinului, Ghidul practic al creştinului ortodox

Iubite cititorule, cele ce urmează a citi în aceasta carte nu constituie pentru tine obligații sau datorii. Dacă le vei considera astfel îți va fi greu să le urmezi și, în plus, te vei afla mult în afara adevărului.

Dimpotrivă, ele sunt tot atâtea daruri, șanse sau posibilități ce ți se oferă pentru a-ți face viața mai adevărată și mai bună. Tot ceea ce alcătuiește viața creștinească a omului, toate slujbele, rugăciunile sunt spre folosul celui ce le săvârșește și pentru care se săvârșesc.

Continuare …

Arhim. Cleopa Ilie: Îndrumări duhovniceşti pentru vremelnicie şi veşnicie

Vrei sã ştii ce învaţã Pãrintele Cleopa despre rai, citeşti la titlul „Raiul”. Te intereseazã ce spune Pãrintele Cleopa despre duhovnic, citeşti la „Duhovnicul”.

Şi aşa porneşti cu ce te intereseazã în primul rînd şi cu vremea citeşti toatã cartea, cu bogãţia ei de argumentare scripturisticã şi patristicã, pe care o întîlneşti la orice temã. (Arhimandritul Teofil Pãrãian)

DESCARCĂ CARTEA

Arhim. Ioanichie Balan – Părintele Paisie Duhovnicul

„Cartea Părintele Paisie Duhovnicul, publicată de Prea Cuviosul Părinte Arhimandrit Ioanichie Bălan de la Mănăstirea Sihăstria, ne cheamă să înţelegem deodată cât de minunat lucrează Dumnezeu în mijlocul unui popor smerit şi credincios şi cât de mare este nevoia de a avea duhovnici adevăraţi care să ne lumineze calea dreptei credinţe”. (Î.P.S. Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei).

O imagine asupra conţinutului lucrării ne-o facem încă din introducerea realizată de autor: „În această lucrare am introdus la început două convorbiri ziditoare de suflet, realizate cu Părintele Paisie în anii 1984 şi, respectiv 1987…

Continuare …