Viața în mănăstire

Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon cinstit în rugăciune la Mănăstirea Suruceni

Biserica Ortodoxă îl cinsteşte la data de 27 iulie /9 august pe Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon. Sfânta Liturghie oficiată în cinstea Sfântului Pantelimon a reunit în rugăciune obştea Mănăstirii Suruceni și credincioșii veniți pentru a participa la slujba de sărbătoare. Cu prilejul sărbătorii, credincioșii au avut posibilitatea să se închine la părticele din moaștele Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, păstrate în Biserica așezământului monahal.

Continuare …

Sfântul Prooroc Ilie cinstit în rugăciune la Mănăstirea Suruceni

Biserica Ortodoxă îl sărbătorește la data de 20 iulie/2 august pe unul dintre cei mai mari prooroci ai Vechiului Testament: Ilie Tesviteanul. Sfânta Liturghie oficiată în cinstea Sfântului Prooroc Ilie a reunit în rugăciune obştea Mănăstirii Suruceni și credincioșii veniți pentru a participa la slujba de Sărbătoare.

Continuare …

Duminica a VI-a după Cincizecime la Mănăstirea Suruceni

„Suntem ceea ce gândim, ceea ce făptuim, ceea ce promitem, ceea ce afișăm în exterior, ținută, mers, gesturi, etc., ceea ce simțim, ceea ce dăruim. Un om bun, blând și iubitor de Dumnezeu nu va îndrăzni să judece, nu va purta haine provocătoare de sminteli, nu va arunca cuvinte murdare și denigratoare la adresa nimănui. Ascultă-te ce gânduri ai și vei înțelege cine ești de fapt…” (Starețul Tadei)

Continuare …

Sărbătoarea Aflării moaștelor Sfântului Ierarh Dionisie la Mănăstirea Suruceni

Când cineva dorește aceste sfinte simțiri și trăiri, cum este cu putință să nu le primească? Cum este cu putință să nu răspundă Dumnezeu? De aceea face această sinaxă liturgică. De aceea îi adună împreună pe îngeri, arhangheli, sfinți și păcătoși la liturghie, pentru ca sfinții să transmită sfințenia lor păcătoșilor, iar păcătoșii să transmită sfinților dorul lor de sfințenie, pentru ca să fie sfinții „cei ce vorbesc” cu noi. (Arhim. Emilianos Emilianos Simonopetritul)

Continuare …

Sărbătoarea Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul la Mănăstirea Suruceni

Iată pildă minunată: Ioan. Atunci când oamenii erau gata să recunoască în el însuşi pe Mesia cel aşteptat, el a zis: „Nu! Ci este Altul, Care vine înaintea mea, El este Mântuitorul lumii!” Cât de des se întâmplă pe pământ ca aceia ce au primit stăpânire mare asupra multor oameni să fie înclinaţi a se socoti singurii vrednici de o astfel de stăpânire! Ci iată că Sf. Ioan a aflat în sine puterea de a tăgădui acest rol şi a spune cum trăia el însuşi insuflat de viziunea lui Hristos. (Sf. Sofronie Saharov)

Continuare …

„Căutaţi cele cuvenite fiilor împărăteşti…”Duminica a III-a după Cincizecime la Mănăstirea Suruceni

Lasă-L pe Dumnezeu să-ţi rânduiască problemele, ştie El cum! Astfel vei fi, mai întâi de toate, netulburat, plin de pace. Când vârâm în sufletul nostru un anumit gând, o anumită aspiraţie, o anumită părere – mai ales părere întrucât acestea toate sunt ale noastre, ele devin ca un turn în care ne zăvorâm şi care nu ne îngăduie să comunicăm cu Dumnezeu. (Arhim. Emilianos Simonopetritul)

Continuare …

Sfântul Ierarh Nicolae, păstorul cel milostiv, cinstit în rugăciune la Mănăstirea Suruceni

„Bine slugă bună şi credincioasă, bine lucrătorule al viei lui Hristos, tu şi greutatea zilei ai purtat, tu şi talantul cel dat ţie l-ai înmulţit, şi celor ce au venit după tine nu i-ai pizmuit. Pentru aceasta, porţile cereşti ţi s-au deschis, intră întru bucuria Domnului tău şi te roagă pentru noi, Sfinte Nicolae.” (Slujba Litiei Sărbătorii)

Continuare …

„Voieşti să te faci sănătos?” Duminica a IV-a după Paști la Mănăstirea Suruceni

Dacă, atunci când suntem bolnavi, săpăm puțin sub picioare, în loc să aruncăm cu pietre în cer, se poate să dăm imediat peste izvorul vindecării noastre, ajunge ca Dumnezeu să vrea asta. Noi doar să ne încredințăm în mod deplin lui Dumnezeu, să nu simțim că ni se întâmplă ceva, să nu fim îndurerați, să nu fim strâmtorați, să nu ne îngrijorăm, să nu deznădăjduim, ci să ne încredințăm în mâinile lui Dumnezeu. (Arhim. Emilianos Simonopetritul)

Continuare …