Viața în mănăstire

“Să stăm bine, să stăm cu frică, să luam aminte!” Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil cinstiți în rugăciune la Mănăstirea Suruceni

…Dumnezeu pe toate le‑a făcut pentru om și, pe lângă aceasta, chiar și pe Îngeri i‑a făcut spre slujirea lui. Câtă vrednicie, câtă măreție, cât de mare este menirea omului – această suflare a lui Dumnezeu! (Sf. Iosif Isihastul)

Continuare …

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie cinstit în rugăciune la Mănăstirea Suruceni

Sfinții sunt creștinii cei mai desăvârșiți, care s-au sfințit în gradul cel mai înalt cu putință prin exercitarea credinței în Domnul Iisus Cel înviat și veșnic viu. Ei sunt singurii adevărați nemuritori din neamul omenesc, pentru că trăiesc cu toată ființa lor în Cel înviat și nici o moarte nu are stăpânire asupra lor. Întreaga lor viață este din Hristos. (Sfântul Iustin Popovici)

Continuare …

„Ce are bogatul, dacă n-are iubire?” Duminica a XXI-a după Rusalii la Mănăstirea Suruceni

Omul care face totul doar pentru viața de aici, nu este deștept, ci nebun. El se aseamănă nebunului, pe care Însuși Domnul l-a numit astfel. Domnul l-a numit nebun nu pentru că avea mulți bani, căci nu bogăția este rea, ci orânduirea acesteia. Ești tu stăpân peste bogăție? O administrezi corect? Daca da, bine. Dar dacă ai devenit sclavul bogăției, atunci ai ars. (MitrAthanasie de Limassol)

Continuare …

„Eu sunt învierea şi viaţa; cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi…” Duminica XIX-a după Cincizecime la Mănăstirea Suruceni

„Moartea este o boală ce a survenit prin îndepărtarea omului de la Dumnezeu, Izvorul vieții. Nu Dumnezeu este răspunzător pentru moarte, nici moartea nu este pedeapsa lui Dumnezeu pentru om, ci moartea este urmarea păcatului și a îndepărtării omului de Dumnezeu.” (Pr. Ioannis Romanidis)

Continuare …

Sărbătoarea Acoperământul Maicii Domnului la Mănăstirea Suruceni

„Fiind cuprinși de viforul multor nevoi, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, tu ajută-ne nouă. Și stând înaintea feței altarului Domnului și ridicând mâinile tale, roagă-te ca Domnul, Împăratul slavei, să caute la nevrednica noastră rugăciune, și să asculte cererile celor ce cheamă numele tău cel sfânt.” (Acatistul Sfântului Acoperământ al Maicii Domnului)

Continuare …

„Am văzut lucrurile Domnului și minunile Lui întru adânc” (Ps. 106, 24) Duminica a XVII-a după Cincizecime la Mănăstirea Suruceni

„Domnul nostru cel bun stă lângă corabia fiecăruia. El, Ziditorul şi Atotțiitorul, ne cere să-L luăm cu noi şi să pornim fără teamă de la strâmtorile şi băltoacele pământului spre marile adâncuri ale vieţii duhovniceşti, acolo unde El ne umple corabia cu tot belşugul pe care ni l-am putea dori. Să-L urmăm acum, câtă vreme ne cheamă, pentru că se crapă de ziuă şi în lumina ei cea mare nu-L vom mai vedea cerând, ci judecând.” (Sf. Nicolae Velimirovici)

Continuare …

Sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci la Mănăstirea Suruceni

Semnul Sfintei Cruci este semnul iubirii pe care ni l-a lăsat nouă Domnul lisus Hristos: căci Crucea, din însemn al morţii cumplite şi de ruşine rezervate celor mai mari criminali, s-a transformat, prin asumarea lui de către Domnul, prin Răstignirea Lui pe Cruce şi prin Slăvită Învierea Lui, în Semn de cinste, de putere şi de slăvită biruinţă asupra tuturor relelor. (Sfântul Nicolae Velimirovici)

Continuare …

„Nașterea ta, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, bucurie a vestit la toată lumea…” Sărbătoarea Naşterii Maicii Domnului la Mănăstirea Suruceni

„O, câte minuni și schimbări s-au făcut pentru această fiică! Nașterea din cea stearpă, fecioria născând, amestecare a Dumnezeirii și a omenirii, a pătimirii și a nepătimirii, a vieții și a morții, pentru că așa, întru toate să se biruiască cel mai rău, de cel mai bun.” (Sfântul Ioan Damaschin)

Continuare …

Duminica a XIV-a dupa Cincizecime la Mănăstirea Suruceni

Suntem suflare a lui Dumnezeu. Pentru că avem această rudenie cu Dumnezeu și Dumnezeu este prezent pretutindeni, suntem și noi mereu aproape de El. Suntem fiii Lui. Și văzând vrednicia cu care ne-a învrednicit, fiind suflarea Sa, trebuie să ne îngrijim să nu-L întristăm. Și pentru că am întinat mintea noastra și inima noastră, și trupul nostru cu cuvântul, cu fapta, cu cugetul, acum nu mai avem îndrăzneală. Nu avem haină de nuntă. De aceea trebuie să ne curățim; cu spovedanie, cu lacrimi, cu durere în suflet; și peste toate, cu rugăciunea, care curățește și desăvârșește pe om. (Sfântul Iosif Isihastul)

Continuare …

Sobor de arhierei și preoți, mulțime de credincioși adunați la Mănăstirea Suruceni pentru a-l cinsti în rugăciune pe Sfântul Ierarh Dionisie, Episcopul Cetății Albe-Ismail

„Cu glas de mulțumire să slăvim astăzi pe Hristos, Cel minunat întru Sfinții Lui, Care a dăruit Bisericii Sale pe purtătorul de Dumnezeu Ierarh Dionisie, chip al blândeții, pildă a înfrânării, dreptar al sfințitei slujiri, apostol neobosit care, spre folosul duhovnicesc al credincioșilor, a cutreierat cetățile și satele, povățuind pe toți cu dragoste părintească, iar acum, în ceruri, cu toți Sfinții, se roagă să se mântuiască sufletele noastre.” (din slujba Sfântului Ierarh Dionisie)

Continuare …

Viaţa Sfântului Ierarh DIONISIE, Episcopul Cetăţii Albe-Ismail

În luna septembrie, în ziua a șaptesprezecea, săvârșim pomenirea  Sfântului Ierarh Dionisie, Episcopul Cetății Albe – Ismail (†1943), iar pe data de zece iulie sărbătorim aflarea Cinstitelor sale Moaşte.
Episcopul Dionisie Erhan (n. 1868 — d. 1943), Vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului (1918-1932), Episcopul Cetății Albe – Ismail (1932-1940), Episcop al Argeșului (1940-1941), Stareţ al Mănăstirii Suruceni (1908-1934).
Sfântul Ierarh Dionisie s-a născut în satul Bardar, județul Lăpușna, din Basarabia, în ziua de 2 noiembrie 1868, primind la botez numele Dimitrie. Părinții săi, Vasile și Adriana Erhan, erau răzeși, din neamul arcașilor Sfântului Voievod Ștefan cel Mare.

Continuare …

Invitația Mănăstirii Suruceni la Sărbătoarea Sfântului Ierarh Dionisie Erhan, Episcopul Cetăţii Albe-Ismail

Sâmbătă, 17 septembrie 2022, vom cinsti în rugăciune pe Sfântul Ierarh Dionisie, Episcopul Cetăţii Albe-Ismail, ale cărui sfinte moaște se află la Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, Suruceni.

Continuare …