Viața în mănăstire

Pomenirea Sfântului Cuvios Antipa de la Calapodești. Obștea mănăstirii Suruceni păstrează cu sfințenie o raclă cu mâna Sfântului

Pe Cuviosul Antipa, mare trăitor duhovnicesc şi călugăr sfânt, l-a odrăslit pământul Moldovei în veacul al XIX-lea.

Acest ostaş al lui Hristos, numit din botez Alexandru Luchian, s-a născut în anul 1816 într-o familie de ţărani credincioşi din satul Calapodeşti – Bacău. La vârsta de 20 de ani a fost călăuzit de Duhul Sfânt să intre în nevoinţa călugărească.

Continuare …

Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos să ne facă bineplăcuți Lui Dumnezeu și casnici ai Lui, împlinind pururea voia Sa cea Sfântă

Iubiți frați și surori întru Hristos,

„Sărbătoarea recreării noastre” revarsă în suflet lumină, iubire și bucuria prezenței neântrerupte a lui Dumnezeu în noi și cu noi. Nașterea Domnului este singura noastră speranță de viață, pentu că Hristos S-a făcut leac cu putere multă pentru mântuirea neamului omenesc.

În acest moment sublim și „unic nou sub soare”, să ne apropiem cu sufletul curat, cu inima smerită și cu mintea înnoită să ne închinăm „Soarelui Dreptății” și să-I aducem și noi, aidoma magilor, în loc de aur – sufletul nostru curat în care Mântuitorul să-Și facă sălaș, în loc de smirnă – credința noastră neclintită și sinceră în Dumnezeirea Lui, iar în loc de tămâie – faptele noastre cele bune, rod al credinței lucrătoare prin iubire.

Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos să ne facă bineplăcuți Lui Dumnezeu și casnici ai Lui, împlinind pururea voia Sa cea Sfântă.

Vă dorim din suflet, Sărbători fericite, bucurii duhovnicești!

Cu dragoste și multă prețuire,
egumena Epistemia împreună cu obștea monahală

Popas în „tinda raiului” de la Suruceni

Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrurile Tale, și nici un cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale…

Astăzi, în miez de iarnă fără zăpadă, la un sfârșit de an civil, am poposit la mănăstirea Suruceni – un loc de suflet și reculegere duhovnicească pentru mulți creștini din țărișoara noastră.

Continuare …

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe – prilej de aleasă bucurie duhovnicească la Mănăstirea din Suruceni

Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” a îmbrăcat straie de sărbătoare, cinstindu-şi ocrotitorul. La ceas de aleasă bucurie duhovnicească, în mijlocul credincioşilor s-a aflat Preacuviosul Părinte Arhimandrit Siluan (Șalari), Starețul Sfintei Mănăstiri Curchi, Protopop de Orhei și Exarh al mănăstirilor din cuprinsul Mitropoliei Moldovei.

Numeroşi credincioşi veniți din Chișinău şi din împrejurimi au luat parte la hramul Mănăstirii în cinstea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe.

Continuare …

Maica stareță a Mănăstirii Suruceni: Masa categoric nu este cea mai importantă în ziua de Paști

PURIFICARE // Pentru a simți din plin Sărbătoarea Învierii, maica stareță a Mănăstirii Suruceni ne îndeamnă să nu fim egoiști și să venim la biserică în exclusivitate în Noaptea Învierii, ci și în zilele premergătoare

Bătea un vânt cumplit, nefiresc pentru acest mijloc de primăvară, iar ploaia rece și deasă alungase orice vietate din curte. Era marți, Săptămâna Patimilor, și natura pătimea. În biserica Mănăstirii „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Suruceni, raionul Ialoveni, în care ne-am grăbit să intrăm, suferința Mântuitorului era trăită altfel. Durerea, deși întipărită pe fețele tuturor măicuțelor, era alinată de rugăciuni care nu vor conteni pe tot parcursul acestei săptămâni.

Continuare …

Sărbătoarea Învierii la Mănăstirea Suruceni

Se tem de moarte doar cei care nu cred în Înviere.

Sfântul Ioan Gură de Aur

”Existența noastră s-a umplut prin Învierea Domnului de bucuria prin excelență, de o bucurie reală, consistentă, durabilă și precum înainte de Învierea lui Hristos toate erau ținute într-o frântură de sens neîmplinită, badjocurită, chinuitoare, așa Învierea Lui umple toate de lumină și bucurie” (Pr. Dumitru Stăniloae).

Continuare …

Mănăstirea Suruceni – De ziua Adormirii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu

Tropar, glasul 1:
Întru naștere fecioria ai păzit, întru adormire lumea nu ai părăsit, de Dumnezeu Născătoare; mutatu-te-ai la viață, fiind Maica Vieții și cu rugăciunile tale izbăvești din moarte sufletele noastre.

Condac, glasul al 2-lea:
Pe Născătoarea de Dumnezeu, cea întru rugăciuni și ajutor neadormită, nădejdea cea neschimbată, mormântul și moartea nu o au ținut, căci ca pe Maica Vieții a mutat-o la viață Cel ce S-a sălășluit în pântecele ei cel pururea fecioresc.

Continuare …

ÎPS Mitropolit Vladimir la 25 de ani de slujire arhierească

Înalt Prea Sfinţia Voastră, Înalt Prea Sfinţite Stăpâne!

Cu prilejul celei de a 25-a aniversări din ziua hirotoniei în treapta de arhiereu, Vă adresăm сaldele noastre felicitări şi urări de bine.

Au trecut douăzeci și cinci de ani de când purtaţi cu cinste toiagul arhieresc, păstorind cu înţelepciune şi dragoste turma ce V-a fost încredinţată spre îndrumare pe calea mântuirii.

În acest răstimp, slujitorii şi credincioşii Bisericii Ortodoxe din Moldova V-au îndrăgit ca pe un părinte drept, cumpătat şi bun, care nu-şi precupeţeşte puterile pentru luminarea şi sprijinirea fiilor şi fiicelor duhovniceşti.

Ne rugăm Bunului Dumnezeu şi Maicii Domnului să Vă ţină încă mulţi ani la cârma Bisericii strămoşeşti, ferit de primejdii şi ispite, pentru a Vă continua lucrarea binecuvântată de Dumnezeu întru propăşirea neamului și a credinței.

Cu dragoste și fiască ascultare,

Egumena Epistemia cu obștea Sfintei Mănăstiri Suruceni

Prin cântarea bisericească aducem Slavă lui Dumnezeu

Marți, în a doua săptămână a Postului Sfinților Apostoli Petru și Pavel, la Mănăstirea Suruceni a fost oficiată Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie cu participarea corului preoțesc din care fac parte clerici din Protopopiatele Chișinău, Ialoveni, Strășeni, Criuleni, Anenii Noi și Orhei.

Acest cor a fost organizat la inițiativa a mai mulți preoți dornici de a da prin cântare corală Slavă și Mulțumire lui Dumnezeu.

Continuare …

Catedrala în construcție “Sf. Ierarh Nicolae” străjuită de pini seculari și scăldată într-un ocean de trandafiri

Din Mila și cu Ajutorul lui Dumnezeu la data de 4 iulie 2008 a avut loc sfințirea pietrei de temelie la catedrala “Sf. Ierarh Nicolae” – inima Sfintei Mănăstiri Suruceni, care astăzi se află în faza finală de construcție.

Străjuită de pini seculari și scăldată într-un ocean de trandafiri, în bătaie de toacă și dangăt de clopote își așteptă ceasul târnosirii…

Continuare …

Hramul Sfintei Mănăstiri Suruceni

Ca un izbăvitor al celor robiți si celor săraci folositor, neputincioșilor doctor, conducătorilor ajutător, Purtătorule de biruință, Mare Mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

În această deosebită zi, mulțime de credincioși vin să se roage ocrotitorului aşezământului, Sf. Gheorghe, dar şi să se închine Sfintelor moaşte, aflate aici.

Continuare …

Sărbătoarea Învierii Domnului la Mănăstirea Suruceni

Noaptea Învierii nu cunoaște somn. Ea e numai veghe, împlinire și așteptare. E bucuria nemărginită a biruinței Vieții asupra morții.

În noaptea Învierii Domnului Hristos, mulțime mare de credincioși s-au adunat la mănăstirea noastră, cântând: „Învierea Ta, Hristoase Mântuitorule, îngerii o laudă în ceruri și pe noi pe pământ ne învrednicește cu inimă curată să Te slăvim!”

Continuare …

HRISTOS A ÎNVIAT!

IUBIȚI FRAȚI ȘI SURORI ÎNTRU HRISTOS, 

HRISTOS A ÎNVIAT!

SĂRBĂTOAREA ÎNVIERII E RUGĂCIUNE, E ÎMPLINIREA AȘTEPTATĂ, E BUCURIA NEMĂRGINITĂ A BIRUINȚEI VIEȚII ASUPRA MORȚII.

RUGĂM PE HRISTOS CEL ÎNVIAT SĂ NE ÎNVREDNICEASCĂ DE ROADELE DUMNEZEIEȘTEI SALE BIRUINȚE ȘI SĂ NE ÎMPĂRTĂȘEASCĂ VIAȚA ȘI PACEA PE CARE LE-A DĂRUIT-O ȘI LE-O DĂRUIEȘTE DIN BELȘUG TUTUROR CELOR CE CRED ÎN EL ȘI ÎN CEL CE L-A TRIMIS PE EL.

LUMINA SLĂVITEI ÎNVIERI SĂ VĂ FIE SPORITĂ DE VIRTUȚI DUHNOVNICEȘTI ȘI SĂ VĂ DEVINĂ O CONTINUĂ ÎNVIERE LĂUNTRICĂ.

CU DRAGOSTE ÎN HRISTOS CEL ÎNVIAT,
EGUMENA EPISTEMIA CU OBȘTEA MONAHALĂ

Monahia Serafima a pornit spre marea întâlnire cu Hristos, Împăratul Veşnic…

În anii trăiţi în mănăstire, a respectat cu sfinţenie pravila monahală, care-i povăţuieşte pe călugări să împletească munca cu rugăciunea. La patul suferinţei, înconjurată cu multă dragoste de obştea mănăstirii, a plecat în lumea celor drepţi, spre marea întâlnire cu Hristos, Împăratul Veşnic…

În aceste clipe de vremelnică despărţire, până la obşteasca Înviere, pentru cei ce au cunoscut-o, rămân ca mângâiere rugăciunea şi aducerea-aminte a cuvintelor ziditoare de suflet pe care le adresa celor apropiați.

Continuare …

Părticele din moaştele Sfinţilor și o părticică de lemn din Crucea pe care a fost răstignit Mântuitorul Iisus Hristos au fost aduse spre închinare la Sfânta Mănăstire Suruceni

Minunat este Dumnezeu întru sfinţii Lui”

Recent, cu binecuvântarea ÎPS Mitropolit Vladimir, au fost aduse la Mănăstirea „Sf. Mare Mucenic Gheorghe” din s. Suruceni, r. Ialoveni,  racla cu 55 părticele din moaştele Sfinţilor și o părticică de lemn din Crucea pe care a fost răstignit Hristos.

Racla conține părticele din moaștele următorilor sfinți:

Continuare …

În Ajunul Nașterii Domnului maicile şi-au pus şorţuri şi au început să pregătească masa de sărbătoare

În ajunul Crăciunului gospodarii se pregătesc conform tradiţiei să întâmpine Naşterea Domnului. Şi în lăcaşele sfinte din ţară astăzi a fost o zi specială. Iar călugăriţele de la Mănăstirea „Sfântul Gheorghe” din Suruceni au făcut ultimele pregătiri pentru marea sărbătoare.

Ajunul Crăciunului a început cu liturghia Sfântului Vasile. După oficierea slujbei, maicile şi-au pus şorţurile şi au început să pregătească masa de sărbătoare.

Continuare …

”Altarul Credinței” dedicat mănăstirii Suruceni

Recent, cu ajutorul Domnului şi cu binecuvântarea ÎPS Vladimir a ieşit de sub tipar numărul 9-10 al revistei mitropolitane “Altarul Credinţei” dedicat mănăstirii noastre.

În paginile revistei  (pag. 18-21) a fost publicat un material despre mănăstirea Suruceni cu genericul: Mănăstirea Suruceni – din ruine spre zidire.

Revista  “Altarul Credinţei” este unica revistă creştin-ortodoxă din republică, care vă oferă hrană duhovnicească şi modele de trăire în duhul Adevărului în această lume tulbură şi zbuciumată. Publicația apare o dată în două luni, astfel a fost editat numărul de noiembrie.

Continuare …