„Cereți îngerilor și sfinților să mijlocească pentru voi, așa cum le-ați cere oamenilor care sunt în viață. Stați față în față cu ei, convinși că și ei stau față în față cu voi.” (Sfântul Ioan de Kronstadt)

Biserica îi cinstește în fiecare an la 8/21 noiembrie pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil și pe toate puterile cerești, mărturisind adevărul despre existența și ocrotirea Sfinților îngeri.  Biserica ne aduce aminte de Puterile nevăzute, de îngerii care ne sunt ocrotitori. Prezența lor discretă, binefăcătoare, curăția lor, simbolizată de lumina cu care sunt înveșmântați, și ascultarea desăvârșită faţă de Dumnezeu sunt acele virtuți pe care creștinii doresc să le dobândească pe calea mântuirii.

Cinstirea Sfinţilor îngeri este extrem de importantă datorită rolului lor în viaţa noastră. Acest lucru este subliniat în cultul Bisericii noastre: „Înger de pace, credincios îndreptător, păzitor al sufletelor şi al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem”. Prin această ectenie cerem ajutorul lui Dumnezeu prin intermediul Sfinţilor îngeri. La săvârșirea Liturghiei Darurilor înainte Sfințite auzim cuvintele: „Acum Puterile cereşti împreună cu noi nevăzut slujesc,” iar în altă cântare a Bisericii se spune: „Ca pe împăratul tuturor primind, pe Cel nevăzut înconjurat de cetele îngereşti.” Aceste cântări ne învaţă că îngerii în chip nevăzut sunt de faţă împreună cu noi la sfintele slujbe şi iau parte la rugăciunile noastre.

„Zi şi noapte puterile îngereşti înconjoară tronul Domnului în Ceruri şi-L proslăvesc cu cântări dumnezeieşti,  dar ei se află şi lângă altarele pământeşti ale bisericilor noastre. Puzderie de sfinţi îngeri înconjură Sfântul Potir, când preotul se arată cu el în faţa uşilor împărăteşti, de vreme ce în acest Potir se află însuşi Domnul, cu dumnezeiescul său Trup şi cu Sângele Său cel dătător de viaţă. Ingerii sunt de faţă în biserică în timpul sfintelor slujbe nu numai pentru preamărirea Domnului, ci ca să ne întărească în slabele noastre rugăciuni şi să ducă cererile şi suspinele noastre la tronul lui Dumnezeu. Noi suntem prea păcătoşi şi întinaţi cu inima ca să vedem această şedere a îngerilor în biserică, dar au fost sfinţi curaţi cu inima care au văzut acest lucru,” menționează părintele Petroniu Tănase.

“Să stăm bine, să stăm cu frică, să luam aminte!,” – suntem îndemnați la fiecare Sfântă Liturghie. Sunt cuvinte care au fost rostite de Arhanghelul Mihail atunci când o ceată de sfinți îngeri, împreună cu căpetenia lor Lucifer, din mândrie s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. În momentul căderii acestora, arhanghelul Mihail a trâmbiţat celorlalţi îngeri, strigându-le: “Să stăm bine…,” aşa după cum se adresează şi preotul la rândul său credincioşilor. Este glasul îngeresc, dar şi îndemnul Apostolului Pavel care inspirat de Dumnezeu zice: „…cu frică şi cu cutremur lucraţi mântuirea voastră” (Filipeni 2,12).

Pe parcursul vieții noastre să alergăm la ajutorul Puterilor cerești ca să ne învrednicim și noi de lumina Slavei lui Dumnezeu.

Această prezentare necesită JavaScript.

Leave a reply

required

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.