Pastorale

Mesajul Sfintei Mănăstiri Suruceni, la Praznicul Învierii Domnului nostru Iisus Hristos 2020

Apărătorul cel mare și Doamne, biruitorul morții celei veșnice, ca cei ce ne-am izbăvit de omorârea cea duhovnicească, cele de laudă aducem Ție, noi robii Tăi și zidirea Ta. Cel ce ai biruință asupra morții, de moartea păcatelor slobozește-ne pe noi, care grăim: Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre! (Acatistul Sfintei Învieri a Domnului)

Continuare …

Mesajul Sfintei Mănăstiri Suruceni, la Praznicul Învierii Domnului nostru Iisus Hristos 2019

Apărătorul cel mare și Doamne, biruitorul morții celei veșnice, ca cei ce ne-am izbăvit de omorârea cea duhovnicească, cele de laudă aducem Ție, noi robii Tăi și zidirea Ta. Cel ce ai biruință asupra morții, de moartea păcatelor slobozește-ne pe noi, care grăim: Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre! (condacul 1, acatistul Sfintei Învieri a Domnului)

Continuare …

Pastorală la Naşterea Domnului a ÎPS Părinte Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove 2018 / 2019

”Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi

pe pământ pace, între oameni bunăvoire!”

(Luca 2, 14)

Preasfințiți arhipăstori,

Preacucernici preoți şi diaconi,

Preacuvioși monahi şi monahii,

Iubiți întru Hristos Domnul frați şi surori,

La slăvitul şi luminatul praznic al Nașterii Pruncului dumnezeiesc, vă adresez tuturor părintești felicitări şi arhierești binecuvântări!

Continuare …

Mesajul Sfintei Mănăstiri Suruceni, la Praznicul Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos 2018 / 2019

Naşterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii Lumina cunoştinţei; că întru dânsa cei ce slujeau stelelor de la stea s-au învăţat să se închine Ţie, Soarelui dreptăţii, şi să Te cunoască pe Tine, Răsăritul cel de sus, Doamne, slavă Ţie.  (Troparul Naşterii Domnului, glasul al 4-lea)

Continuare …

ÎPS Mitropolit Vladimir: Păstrați credința în Hristos Dumnezeu-Pruncul, îndrăzniți întru El, nu vă temeți de nimic și nimeni

„Poporul ce stătea în întuneric a văzut lumină mare,
și celor ce ședeau în latura și în umbra morții lumină le-a răsărit”

(Isaia 9, 1-2; Matei 4, 16)

Preasfințiți arhierei, Cinstiți preoți şi diaconi,
Cuvioși monahi şi monahii, Drept-măritori creștini,

Continuare …

Mesajul Sfintei Mănăstiri Suruceni, la Praznicul Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos 2018

Cel ce din veci Te-ai născut din Tatăl şi la plinirea vremii Te-ai întrupat de la Duhul Sfânt şi Te-ai născut cu trup din Sfânta Fecioară Maria ca să ne mântuieşti din robia păcatului, pace lumii Tale dăruieşte şi ne izbăveşte pe noi de toate ispitele şi necazurile, ca să cântăm Ţie cu uşurinţă aşa: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce cu trupul în peşteră Te-ai născut, miluieşte-ne!

………………………………………..(Acatistul Naşterii Domnului, condacul 1)

Continuare …

Pastorala Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir la Învierea Domnului

Nu există Ortodoxie fără Înviere!
.
„Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând şi celor din morminte viaţă dăruindu-le.”
(Troparul Învierii Domnului)

Preasfinţiţi arhipăstori, cinstiţi preoţi şi diaconi, Cuvioşi monahi şi monahii, drept-slăvitori creştini, Hristos a Înviat!

Continuare …

Mesajul Sfintei Mănăstiri Suruceni, la Praznicul Învierii Domnului nostru Iisus Hristos

                                                 Iubiți frați și surori,
                                                   Hristos a Înviat!

„Ziua Învierii, popoare, să ne luminăm”, să ne bucurăm și să prăznuim duhovnicește această „Sărbătoare a Sărbătorilor”, deoarece „Învierea lui Hristos înlătură moartea ca sfârșit al vieții noastre, deschizându-i orizontul eternității”.

Să avem certitudinea, credința nestrămutată în Hristos Domnul Înviat din morți ca început al învierii noastre, pentru „El este iertarea, El este Paştile nostru, Paștile mântuirii noastre, El este viața, învierea, lumina și mântuirea noastră.”

Pacea și bucuria aduse de Hristos Domnul apostolilor și femeilor mironosițe în ziua.Învierii să umple inimile noastre ca împreună să mulțumim iubirii și milostivirii lui Dumnezeu.

Vă dorim Sărbători cu pace, bucurie sfântă, sănătate și alese împliniri sufletești.

……………………………………Cu dragoste în Hristos cel Înviat,
……………………………………egumena Epistemia împreună cu obștea monahală

Mesajul Sfintei Mănăstiri Suruceni, la Praznicul Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos

                                                          Dragii noştri,

……D
ragostea lui Dumnezeu se revarsă cu putere asupra lumii. Astăzi Cerul și Pământul s-au unit, Hristos se naște. Fiul lui Dumnezeu devine Fiu al Omului, pentru ca omul să devină fiu al lui Dumnezeu. Omul Îl vede cu trup pe Cel din fire  nevăzut. Pământul primește Lumina, Cele cerești se fac slujitoare celor pământești.
      În sufletele însetate de Lumină e bucuria prezenței neântrerupte a lui Dumnezeu în noi și cu noi, dorința sinceră de a-L căuta și a-L găsi, și a face în toate voia Sa cea Sfântă.
     Vă dorim să aveți pace în suflet, sănătate, bucurii duhovnicești. Domnul să vă învrednicească de liniștea unei vieți împlinite și de Lumina Slavei Sale celei veșnice.

                                    Cu dragoste, întru Iisus Hristos Domnul,
   ……………. …..        
egumena Epistemia împreună cu obștea monahală

Pastorala ÎPS Mitropolit Vladimir la Învierea Domnului 2015

„Eu sunt învierea şi viața” (Ioan 11,25)

Preasfinţiţi arhipăstori, cinstiţi slujitori ai altarelor,

cuvioşi monahi şi monahii, drept-măritori credincioşi,

Hristos a Înviat!  

Prin milostivirea Atotţiitorului Dumnezeu, prăznuim şi în această rânduită primăvară triumful vieţii asupra morţii, bucuria luminii şi stârpirea întunericului – Învierea Domnului Iisus Hristos.

Continuare …