Pastorale

Mesajul Mănăstirii Suruceni la Praznicul Învierii Domnului nostru Iisus Hristos

Învățătura despre învierea Domnului nostru Iisus Hristos se află în centrul credinței creștine: „Dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este credința voastră… Dar acum Hristos a înviat din morți, fiind începătură a învierii celor adormiți“, spune apostolul Pavel (I Corinteni 15, 17, 20).

Continuare …

Mesajul Sfintei Mănăstiri Suruceni la Praznicul Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos

.
.
„Nașterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii Lumina cunoștinței; că întru dânsa cei ce slujeau stelelor, de la stea s-au învățat să se închine Ție, Soarelui dreptatii, și să Te cunoască pe Tine, Răsaritul cel de sus, Doamne, slavă Ție.” (Troparul Nașterii Domnului)

Continuare …

Mesajul Mănăstirii Suruceni la Praznicul Învierii Domnului nostru Iisus Hristos


„Apărătorul cel mare și Doamne, biruitorul morții celei veșnice, ca cei ce ne-am izbăvit de omorârea cea duhovnicească, cele de laudă aducem Ție, noi robii Tăi și zidirea Ta. Cel ce ai biruință asupra morții, de moartea păcatelor slobozește-ne pe noi, care grăim: Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre!”
(
Acatistul Sfintei Învieri a Domnului. Condac 1)

Continuare …

Mesajul Sfintei Mănăstiri Suruceni, la Praznicul Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos 2020 / 2021

Naşterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii Lumina cunoştinţei; că întru dânsa cei ce slujeau stelelor de la stea s-au învăţat să se închine Ţie, Soarelui dreptăţii, şi să Te cunoască pe Tine, Răsăritul cel de sus, Doamne, slavă Ţie.  (Troparul Naşterii Domnului, glasul al 4-lea)

Continuare …

Mesajul Sfintei Mănăstiri Suruceni, la Praznicul Învierii Domnului nostru Iisus Hristos 2020

Apărătorul cel mare și Doamne, biruitorul morții celei veșnice, ca cei ce ne-am izbăvit de omorârea cea duhovnicească, cele de laudă aducem Ție, noi robii Tăi și zidirea Ta. Cel ce ai biruință asupra morții, de moartea păcatelor slobozește-ne pe noi, care grăim: Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre! (Acatistul Sfintei Învieri a Domnului)

Continuare …

Mesajul Sfintei Mănăstiri Suruceni, la Praznicul Învierii Domnului nostru Iisus Hristos 2019

Apărătorul cel mare și Doamne, biruitorul morții celei veșnice, ca cei ce ne-am izbăvit de omorârea cea duhovnicească, cele de laudă aducem Ție, noi robii Tăi și zidirea Ta. Cel ce ai biruință asupra morții, de moartea păcatelor slobozește-ne pe noi, care grăim: Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre! (condacul 1, acatistul Sfintei Învieri a Domnului)

Continuare …