Este cu totul înduioşătoare această sărbătorire a bunului şi înţeleptului Vlădica Dionisie.
În persoana acestui Ierarh a lui Hristos, se concretizează şi modestia duioasă şi simplitatea sfântă, dar în acelaş timp—înţelepciunea care pogoară de sus şi tăria duhovnicească.
Smerit şi blând, bun şi sfătos cu toată lumea, începând dela înalţii demnitari şi până la cei mai umili dintre fiii săi duhovniceşti. Vlădica Dionisie se transformă într’un luptător vajnic şi într’un mustrător neînfricoşat, atunci când este pus în situaţie să apere interesele superioare ale Bisericii şi dreptatea încălcată.
ÎI vezi atunci pe blajinul Episcop îmbrăcat în duhul şi puterea lui Ilie, şi lovind fără ezitare cu sabia înflăcărată a cuvântului.
Şi pe nevrute î-ţi vine’n minte chipul sfântului Ierarh dela Mira Lichiei, care fiind „dreptar al credinţei şi chip al blândeţelor“, în faţa ereticilor şi a răului năvalnic, se transfigura într’un viteaz neînvins şi mustrător neîndurat.
În figura Prea Sfinţitului Dionisie s’a împletit în chip minunat, simplitatea blândului păstor, cu înţelepciunea apostolului, a vestitorului Evangheliei dreptăţii.
Şi totodată, î-ţi vine’n minte tabloul atât de mişcător, profund simbolic şi aşa de binecunoscut fiecărui creştin: la ieslea Dumnezeescului Prunc, al Cărui naştere în curând o vom prăznui, s’au întâlnit şi s’au închinat cu smerenie, sfânta simplitate în persoana păstorilor dela Betleem şi înţelepciunea profundă a astronomilor, cari au pătruns Taina cea din veac ascunsă.
Ambele calităţi le posedă într’o măsură deplină bunul Vlădica Dionisie dela Ismail. Fiind un zelos Arhipăstor, un psiholog fin, un cunoscător al tainelor sufletului omenesc, în acelaşi timp P, S. Sa este şi un cercetător sârguincios al Sfintelor Scripturi, pe cari, ca şi Dumnezeescul Timotei le cunoaşte încă din tinereţile sale şi le cunoaşte aşa de profund, cum rar cineva altul se găseşte.
Vlădica Dionisie este cu adevărat episcop-misionar, un bărbat al bibliei, un ierarh, care totdeauna vede clar realitatea şi cu mâna iscusită conduce corăbioara bisericească pe valurile înfuriate ale acestei vieţi.
Noi, preoţii misionari şi cei tineri, şi cei mai în vârstă, aducând omagiul nostru respectuos şi prinos de admiraţie profundă cu prilejul acestei sărbătoriri duioase, strigăm din tot sufletul: „Is polla eti Despota.”

Pr. Alex. Scvoznicov.

Misionarul Arhiepiscopiei Chişinăului

Leave a reply

required

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.