„Propovăduirea dreptei credințe în Dumnezeu oamenilor și întoarcerea celor rătăciți pe calea adevărată, – avea să consemneze preotul I. Petrov în mărturiile sale din 1935, – este talentul cel mare al Prea Sfințitului Episcop Dionisie.El este povestitor rar, știe, fără să vrei, să Te poarte prin lumi necunoscute și cu glasul să dulce și melodios, să te ducă în sferele luminii și a adevărurilor veșnice.

Cuvântul lui este puternic și pătrunzător, el străbate în cele mai adânci ascunzișuri ale sufletului ascultătorilor. Nu este om care să-l fi auzit vorbind, a putut să rămână nemișcat și nerăscolit în sufletul și conștiința lui.

Crescut de mic copil în duh creștin și bisericesc, și îndrumat apoi în cunoașterea oceanului științei teologice de cărturarii mănăstirii, cu care venea în legătură. Prea Sfințitul Dionisie datorită inteligenței și virtuților sale înnăscute, în scurt timp a ajuns să stăpânească cu o rară putere Sfânta Scriptură și interpretarea ei, și în general toată literatura patristică a Bisericii noastre…

Prea Sfințitul Dionisie este cunoscut tuturor ca un veșnic învățător și apărător al credinței și Bisericii lui Hristos. Așa era la mănăstirea Suruceni și așa și în Eparhia Ismailului. Veșnic este lucrător viu în ogorul Domnului.

În întâlnirile particulare sau publice, acasă, pe drum, în tren, în biserică, în școală, societățile culturale, fundațiile și echipele regale, străjeria, premilitari, militari, vizite canonice, sfințiri de biserici, adunări eparhiale, congresele protopopești și misionare și la orice alt prilej, – mereu se aude răsunând glasul apostolic al bunului și blândului arhipăstor – Prea Sfințitului Dionisie.

Rezultatele acestei munci sunt cunoscute tuturor. Predicile lui sunt influente și pătrunzătoare, pentru că temelia și concluziile lor este – Sfânta Scriptură, iar documentarea sunt faptele și viața proprie…

MUNTEANU, Ioan, Nasc şi la Moldova Sfinţi: Episcopul Dionisie Erhan (1868-1943) – evlaviosul stareţ al Mănăstirii Suruceni şi distinsul Ierarh al Cetăţii-Albe-Ismail, originar din satul Bardar. [Chişinău], 2018 Tipografia Bons Offices

Leave a reply

required

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.