Încetează, creştine, a călca Legea şi a necinsti pe Dumnezeu. Încetează să trăieşti după obiceiurile păgânilor, pentru ca, după ce te vei duce dincolo, să nu afli strâmtorare şi necinste. Voieşti să auzi cum a poruncit Stăpânul să umble şi să salte creştinul? Ascultă: „Fericiţi cei ce plâng, fericiţi cei ce flămânzesc şi însetoşează”. Acesta este întâiul praznic al creştinilor. Şi iarăşi: „Nevoiţi-vă a intra pe calea cea strâmtă”. Şi iarăşi: „Amin zic vouă, că veţi plânge şi vă veţi tângui, iară lumea se va bucura, iar voi vă veţi întrista”. Şi iarăşi zice: „Să nu vă înălţaţi, că acestea toate neamurile păgânilor le fac, deci să nu vă asemănaţi lor”.
Voieşti să auzi şi faptele şi săltările Proorocului David? Iată ce zice: „Plângând şi închinându-mă, umblam şi am acoperit cu post sufletul meu şi cu sac m-am îmbrăcat şi s-au făcut mie lacrimile mele pâine, ziua şi noaptea. Şi cenuşă ca pâine am mâncat. Şi băutura mea cu plângere am amestecat”. Şi iarăşi zice: „Spăla-voi în toate nopţile patul meu şi aşternutul meu cu lacrimile mele îl voi uda”. Și iarăşi: „Ochii mei totdeauna către Domnul”. Şi iarăşi: „De de la toată calea cea rea am oprit picioarele mele”. Ai auzit cum a dănţuit Dav­id? Aşadar şi tu, creştine, dănţuieşte.
Voieşti să auzi şi praznicele şi odihna şi desfătarea fericitului Pavel? Veniţi să auzim, fraţilor, cum ne îndeamnă pe noi şi ne roagă, zicând: „Următori mie făceţi-vă, fraţilor”, căci pe mulţi aud zicând: „Eu pe Apostol îl ascult şi, cum a învăţat el, aşa fac”. Vezi ce zici, să nu minţi. Că, de vei grăi adevărul, fericit vei fi şi în veacul de acum şi în cel ce va să fie. Însă, eu mă tem ca nu cumva să te afli mincinos, că s-a împuţinat adevărul de la fiii oamenilor şi toţi s-au abătut.
Urmează-l pe Pavel, creştine, acela ce zice că toate câte spune Apostolul să le primeşti şi să le faci. Că cei care sunt următori lui Pavel se vor pleca lui, precum zice cuvântătorul de Dumnezeu, Ioan: „Noi de la Dumnezeu suntem. Cela ce cunoaşte pe Dumnezeu ne ascultă pe noi. Care nu este de la Dumnezeu nu ne ascultă pe noi”.
Veniţi dar, următorii lui Pavel şi următorii lui Hristos, să auzim ce strigă Pavel că, iată, ne îndeamnă zicând: „Următori mie faceţi-vă, fraţilor, precum şi eu lui Hristos”. Spune, fericite Pavele, în ce chip poate cineva să se facă următor ţie? Pune, aici, de faţă, învăţătura ta. Căci toţi cunoaştem că tu fericit eşti şi împărățeşti cu Hristos, în vecii cei nesfârşiţi. Spune-ne nouă, cum te-ai nevoit si te-ai învrednicit slavei aceleia? Spune-ne nouă, ca şi noi să urmăm ţie, ca să ne învrednicim, împreună cu tine, veşnicelor bunătăţi. De ai dănțuit, să dănțuim și noi, de ai plâns, să plângem şi noi, de ai postit, să postim şi noi. Pe toate ale credinţei, câte ai lucrat, ni le spune şi le vom face. Spune-ne nouă, Pavele, cum se cade să petreacă creştinii. Răspunde Pavel şi zice: „Aceasta zic şi mărturisesc în Domnul, ca să nu mai umblaţi de acum cum umblă neamurile, în deşertăciunea minţii lor, întunecaţi fiind la cuget, înstrăinaţi de slava lui Dumnezeu. Lepădând minciuna, grăiţi adevărul. Soarele să nu apună peste mânia voastră, nici nu daţi loc diavolului. Cel ce fură să nu mai fure. Din gura voastră să nu iasă nici un cuvânt rău, ci numai ce este bun, spre zidirea cea de trebuinţă”. (Sfântul Efrem Sirul)

                                                                                                  Proloagele, volumul I, Editura Bunavestire, p. 501

Leave a reply

required

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.