Mustra-te-voi şi voi pune înaintea feţei tale păcatele tale (Psalmi 49, 22). Nu vă temeţi de acest cuvânt, iubiţilor? Vă voi mustra şi vă voi pune păcatele înaintea feţei voastre. Dumnezeu rosteşte acest cuvânt dureros. Pentru cine? Pentru omul păcătos! Ce spune Dumnezeu? Că îl va mustra pe păcătos pentru toate păcatele sale şi îi va prezenta toate nelegiuirile. Unde şi când? Într-o ruşine universală, unde se vor afla toţi sfinţii îngeri şi unde se vor aduna toţi oamenii care au trăit de la începutul şi până la sfârşitul lumii.
La înfricoşătoarea Judecată, fiecare păcătos va fi evaluat duhovniceşte, iar faptele fără scrupule şi neplăcute lui Dumnezeu vor fi dezvăluite întregii lumi. De vedeai jurul, alergai cu el şi cu cel desfrânat partea ta puneai. Gura ta a înmulţit răutate şi limba ta a împletit vicleşug. Şezând împotriva fratelui tău cleveteai şi împotriva fiului maicii tale ai pus sminteală. Acestea ai făcut, şi am tăcut; ai cugetat fărădelegea că voi fi asemenea ţie; mustra-te-voi şi voi pune înaintea feţei tale păcatele tale. (Psalmul 49,19-22). „Păcătosule, ai călcat legea Mea şi ai desconsiderat cuvintele Mele. Crezi că toate faptele tale rele vor trece neobservate şi nu-ţi voi cere răspuns?”, zice Domnul. Pentru ce a mâniat necredinciosul pe Dumnezeu? Că a zis în inima lui: Domnul nu va cerceta! (Psalmul 9,33).
Dumnezeu spune: „Omule păcătos, nu va fi cum visezi şi cum te mângâi în chip nelegiuit. Voi cerceta tot ceea ce faci; toate cuvintele, gândurile, iniţiativele, planurile şi faptele tale nelegiuite le voi pune înaintea ta. Iată, păcătosule, ce ai gândit şi ai pus la cale; aceasta şi aceasta ai făcut şi ai vorbit. Iată legea Mea veşnică, iar tu cuvintele gurii Mele le-ai dispreţuit şi le-ai batjocorit. Te voi mustra şi voi pune păcatele tale înaintea feţei tale!”.
În ziua Judecăţii, oricărui desfrânat i se vor prezenta toate visele, cuvintele, privirile şi faptele lui necurate; unde, când şi cu cine au fost săvârşite. Celui rău i se va arăta pe cine şi în ce fel a rănit; cui i-a servit paharul cu otravă, şi astfel i-a luat sau i-a scurtat viaţa; pe cine şi în faţa cui a dezonorat prin calomnia sa, şi astfel i-a provocat denigrare, ocară, dispreţ, batjocură şi durere. Tâlharul îşi va vedea toate faptele sale, fie că au fost făcute în ascuns, fie la vedere; va vedea unde, ce şi de la cine a furat, dacă a delapidat, dacă şi-a însuşit ceva cu perfidie sau dacă a jefuit pe ascuns.
Negustorului nelegiuit i se va arăta ce mărfuri a vândut fără scrupule şi a înşelat oamenii; ce mărfuri putrede le-a prezentat drept proaspete, ieftine drept scumpe, câtă apă a amestecat în vin, de câte ori şi pentru care mărfuri a cerut preţuri mai mari decât valoarea lor reală; şi atâta neruşinare a comis, încălcând porunca Domnului: Să nu furi. Hulitorului şi batjocoritorului i se vor prezenta toate hulele pe care le-a rostit împotriva lui Dumnezeu, Creatorul său, împotriva sfinţilor Săi şi împotriva tuturor celorlalţi oameni,
creaţi după chipul lui Dumnezeu. Mai mult, va vedea unde, când şi în faţa cui a rostit acele cuvinte rele.
Conducătorului rău i se va arăta neglijenţa, violenţa şi cruzimea faţă de cei care i-au fost încredinţaţi, şi toate celelalte fapte nelegiuite. Înaintea păstorului nevrednic vor fi puse neglijarea turmei lui Hristos şi celelalte păcate ale sale. Judecătorul fără scrupule îşi va vedea jurămintele mincinoase şi încălcările legii; dispreţuirea dreptăţii şi a judecăţii lui Dumnezeu, dar şi celelalte nelegiuiri vor fi puse înaintea lui. Părintele nepăsător îşi va vedea neglijenţa sa în creşterea copiilor săi, care astfel s-au stricat şi au ajuns la pieire, dar şi alte ispite prin care şi-a smintit odraslele.
Pe scurt, păcatele fiecărui păcătos, pe care le-a comis în ascuns sau la vedere, îi vor fi dezvăluite acolo şi vor fi arătate lumii întregi. Banchetele, mascaradele, dansurile, jocul necuviincios şi celelalte distracţii vor fi puse înaintea iubitorilor de plăceri şi desfătări lumeşti. Cum şi-au întors inimile de la Dumnezeu şi le-au îndreptat spre deşertăciunile lumii. Nu după Dumnezeu şi după împărăţia Lui au tânjit, ci după poftele lumii, în care şi-au găsit mângâierea şi bucuria.
În locul bucuriei din trecut, păcătoşii vor vedea osânda veşnică, dar şi durerea, boala şi jalea vieţii vremelnice. Atunci, orice păcătos va fi demascat şi va auzi: „Iată omul, şi iată faptele lui!”. Să asculte aceasta orice păcătos care nu s-a curăţit prin pocăinţă! Va auzi dreapta sentinţă, iar ruşinea, frica, cutremurul şi osânda îl vor copleşi. Strigând munţilor şi stâncilor: Cădeţi peste noi şi ne ascundeţi pe noi de faţa Celui ce şade pe tron şi de mânia Mielului; că a venit ziua cea mare a mâniei lor, şi cine are putere să stea pe loc? (Apocalipsa 6,16-17).
Săracii păcătoşi! Să ne întoarcem la Dumnezeu cu pocăinţă şi cu lacrimi! Să nu mai păcătuim şi să ne ispăşim păcatele cu lacrimi fierbinţi, ca nu cumva, în priveliştea aceea a întregii lumi, să fim mustraţi pentru ele şi să fie descoperite de potrivnicii cei răi. Plângi suflete păcătos, plângi şi suspină, căci ai păcătuit faţă de Dumnezeu. Cere, caută şi imploră ca Domnul să îţi deschidă uşile îndurării Sale. Că oricine cere ia, cel care caută află, şi celui care bate i se va deschide (Matei 7, 8).
Slavă lui Dumnezeu Cel milostiv pentru aceasta! Şi să spună toţi: „Amin! Amin”!

Sfântul Teofan Zăvorâtul, Deşteaptă-te, cel ce dormi, Editura Egumeniţa

Leave a reply

required

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.