Tot mai multe voci susţin că sfinţenia a dispărut de pe faţa  pământului, că este imposibil în zilele noastre să mai existe sfinţi după măsura celor din vechime. Iată însă un exemplu relativ recent că Biserica lui Hristos este vie, că în unele locuri este persecutată, iar slujitorii ei o apără chiar cu preţul vieţii, primind cununa de martir: este cazul Arhimandritului Filumen, canonizat drept Noul Sfinţit Mucenic Filumen, după ce a trecut în lumea drepţilor în anul 1979, în împrejurările pe care le vom descrie mai jos. Datele despre acest nou sfânt, aproape total necunoscut la noi, au fost preluate din Buletinul informativ al Departamentului de Relaţii Externe al Sinodului episcopilor Bisericii Ortodoxe Ruse din afara Rusiei (nr. 46, apărut în „Orthodox America”, aprilie-mai 1984).

Păzitorul Ortodoxiei
Arhimandritul Filumen a fost păzitorul mănăstirii ortodoxe greceşti de la Fântâna lui Iacov, din oraşul Nablus, în Cisiordania (West Bank). A vieţuit şi a slujit ca un ico­nom credincios al lui Iisus Hristos, însufleţit de o râvnă arzătoare. Virtutea sa îl scotea în evidenţă printre monahii şi preoţii Ţării Sfinte.
La începutul lunii noiembrie 1979, Arhimandritul Filumen a fost abordat de un grup de militanţi sionişti fanatici, care i-au cerut să înlăture Crucea şi icoanele din preaj­ma Fântânii lui Iacov, deoarece este un loc sfânt al religiei lor, iar ei nu primesc să se roage în prezenţa unor astfel de simboluri ale creştinismului. Părintele a refuzat să facă aşa ceva, susţinând că Fântâna lui Iacov este de secole a creştinilor. Atunci, a fost ameninţat şi i s-a spus să părăsească acel loc sfânt sau, dacă nu, va suporta consecinţele.
Despicat cu toporul
Pe 16/29 noiembrie 1979 (ziua Sfântului Apostol Matei), în timpul unei ploi torenţiale, ucigaşii au năvălit în mănăstire şi l-au măcelărit pe Arhimandritul Filumen cu un topor, închi­pu­ind o cruce. Cu o lovitură de-a lungul, i-au despicat chipul, cu altă lovitură, de-a latul, i-au tăiat obrazul, de la o ureche la alta. I-au scos ochii. I-au tăiat în bucăţi degetele mâinii sale drep­te, iar pe cel mare l-au retezat dintr-o dată. Erau de­getele cu care făcea semnul Crucii. Ucigaşii nu s-au mulţumit să-l măce­lărească pe mo­nahul cel fără de vină, ci au continuat a­poi să profa­ne­ze şi biserica. A fost distrusă o troiţă, au fost împrăştiate şi murdărite vasele sfinţite, şi întreaga bise­rică a fost pângărită într-un chip înspăi­mân­tător.
Autorităţile israeliene au declarat pe moment că poartă o investigaţie, pentru a-i identifica pe cei vinovaţi, dar nici până astăzi nu a fost anunţat vreun rezultat…
Canonizat de ruşii din exil
„Pe 17/30 noiembrie 1983, Patriarhul Diodor al Ierusalimului, însoţit de mai mulţi ierarhi, a deschis mormântul Arhi­man­dritului Filumen, aflat în cimitirul Frăţiei Sfântului Mormânt de pe Muntele Sionului. Sicriul a fost scos cu grijă din mormânt şi, după ce s-a înlăturat giulgiul, moaştele sale au fost aflate a fi nestricate”, citim în Buletinul informativ al Departa­mentului de Relaţii Externe al Sinodului episcopilor Bisericii Ortodoxe Ruse din afara Rusiei (Russian Orthodox Church of Outside of Rusia). Biserică ce l-a şi trecut în rândul sfinţilor.
„Mi-aş fi pierdut credinţa…”
“Aş vrea să afirm că dacă nu l-aş fi cu­noscut pe Noul Sfinţit Mucenic Filumen, poa­te mi-aş fi pierdut cre­dinţa. Eram necă­jit, pre­­cum mulţi alţii, pen­­­tru că Adevărul este slujit atât de rău. Propăşesc tot felul de greşeli. Noi, clerul, sun­­tem rareori păstori buni, şi cei ce-L caută pe Dumnezeu nu sunt des­tul de mulţi, în vre­me ce e­re­ticii şi sectarii atrag la ei mul­ţimi, fără a conta cât de rele sunt învăţăturile şi vie­ţuirea lor. Re­u­şesc să merg mai departe doar ţinând î­na­­in­tea ochilor mei chipul Părintelui Filu­men”, a declarat mo­na­hul Ye­ghia Ye­novki­an de la Mănăs­tirea Pa­ra­­dise, Ellis­ville, Missi­ssippi.

Leave a reply

required

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.