Deci fiecare om ce este învățat se cheamă om cuvântător, iar cel neînvățat este asemenea dobitoacelor. Și de voiți să vă fie feciorii voștri asemenea dobitoacelor, este mare greșeală și orbire, căci de se lipsesc de învățătura fără de care cu greu este a cunoaște pe Dumnezeu, numai atât Îl cunosc precum Îl cunosc și dobitoacele nesimțitoare. Și adevărat și încredințat lucru este că învățătura este asemenea cu florile cele mirositoare, care cu mirosul învățăturii tămăduiește toate rănile cele trupești, iar cel neînvățat este asemenea copacului celui uscat și așa cum soarele încălzește și crește toate cele ce odrăslește pământul, așa și învățătura dă pricepere omului spre toată cunoștința; și iarăși în ce chip depărtându‑se soarele de crugul zilei se face întuneric, așa și învățătura fiind depărtată de ticălosul acela om se află la întunericul necunoștinței și, mai în scurt, este orb, măcar de i se și pare că vede, căci ochii celui neînvățat și nepedepsit sunt orbi și mai mult ai sufletului, că sufletul și mintea sunt care văd și, când mintea nu pricepe care sunt de treabă, oarbă este de tot.

Vedeți, dar, părinților care vă lăsați copiii voștri nepedepsiți, câtă stricăciune și nepricopseală pricinuiește feciorilor voștri lipsa învățăturii. Pentru care iată dar că vă îndemnăm ca să vă deșteptați inimile voastre la bunătățile cele sufletești, care curg din sfânta învățătură, și să vă dați copiii fiecare părinte la învățătură, ca niște desăvârșiți părinți și purtători de grijă de cele de folos feciorilor voștri. Și urmând poruncii și învățăturii noastre, veți avea nădejde a vă bucura și a vă veseli de fiii voștri, ca de niște înțelepțiți de Dumnezeu, și ei vă vor pomeni pe voi.

Sfântul Iacob Putneanul, Sinopsis. Cartea păstorului către preoți, în De veghe în casa Măriei Sale. File de pateric de la Mănăstirea Putna, Editura Mitropolit Iacob Putneanul, Mănăstirea Putna, 2017, urcusspreinviere.ro

Leave a reply

required

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.