Te-ai născut, spui, tu, în Banat, şi slava ta este Sfântul Ioan Botezătorul. Socoţi credinţa lui Hristos drept viaţă a vieţii tale. Când tatăl tău  răposat, ţi-ai propus să prăznuieşti slava casei tale şi mai luminat decât se făcea înainte în casa voastră. Serviciul însă te-a adus în Macedonia. Şi cum icoana de slavă trebuia să o laşi acasă, la mama bătrână şi la surori, ai comandat o icoană nouă a sfântului Ioan la meşterii noştri de la Debar. Spre marea ta mirare însă, aceşti meşteri l-au zugrăvit pe sfântul Ioan cu aripi. Când le-ai făcut observaţie meşterilor, ei ţi-au explicat că aşa este Botezătorul Ioan zugrăvit peste tot în icoanele din bisericile locului. Atunci te-ai dus prin biserici, ai văzut, te-ai încredinţat şi te-ai minunat. Şi întrebi de ce este sfântul Ioan Botezătorul înfăţişat cu aripi.
Ştii – chiar ştii? – că numai îngerii lui Dumnezeu sunt înfăţişaţi cu aripi. Sunt înfăţişaţi astfel fiindcă sunt duhuri netrupeşti, cu uşurinţă mişcătoare spre slujirile la care îi trimite Făcătorul. Iar acum, ascultă mărturia lui Hristos despre Ioan: acesta este despre care s-a zis: iată, Eu trimit pe îngerul Meu înaintea feţei Tale, care va găti calea Ta înaintea Ta. Cine a scris aceasta? Proorocul lui Dumnezeu, insuflat de Duhul lui Dumnezeu (Maleahi. 3, 1). Sfântul Ioan este, aşadar, numit „înger” şi de proorocul Maleahi, şi de Mesia Însuşi. Şi, cu adevărat, slujirea lui Ioan a fost asemenea slujirii îngerilor cereşti. Când Mântuitorul lumii S-a născut în Betleem, îngerii au vestit naşterea Lui păstorilor, şi i-au chemat să se bucure şi să dea slavă lui Dumnezeu. Au trecut de atunci treizeci de ani. Şi Mântuitorul S-a arătat la Iordan ca să înceapă lucrarea Sa cea de mântuire. Atunci, sfântul Ioan L-a vestit şi L-a arătat poporului, chemând pe oameni la pocăinţă şi curăţire, pentru a se învrednici să-L primească pe El, Mesia şi Mântuitorul.
Iată, de aceea artiştii creştini l-au zugrăvit adesea pe Înainte-Mergătorul lui Hristos, din cele mai vechi timpuri, cu aripi. Fiindcă este şi numit „înger” în Sfânta Scriptură, şi fiindcă a avut slujire îngerească în istoria mesianică a mântuirii oamenilor. Fie ca înaripatul tău sfânt Ioan să te acopere cu aripile sale de tot răul! Amin.

                   Episcop Nicolae Velimirovici, Răspunsuri la întrebări ale lumii de astăzi, Editura Sophia, Bucureşti, 2002, pp. 215-216

Leave a reply

required

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.