Iată ce-i spune Dumnezeu lui Moise pe muntele Sinai: „Scoate-ţi încălţămintea din picioarele tale, că locul pe care calci este sfânt“ (Ieşirea 3:5). Locul acela de pe Horeb a devenit sfânt pentru că acolo s-a arătat prezenţa lui Dumnezeu, acolo Dumnezeu a vorbit cu omul, cu Moise. Acel Rug Aprins, pentru noi creştinii, este o preînchipuire a Sfintei Biserici Ortodoxe, unde toţi ne descălţăm de răutăţi, de patimi şi de tot felul de păcate, pentru că suntem în faţa lui Dumnezeu, în faţa lui Iisus Hristos prezent acolo în Sfânta Împărtăşanie. La Sfânta Liturghie, duminica, vin cei care vor să-şi mântuiască sufletele, vin cei care-L iubesc pe Domnul nostru Iisus Hristos. Dragostea noastră pentru Hristos sporeşte şi se întăreşte şi prin cugetarea la patimile Sale. Pentru aceasta este bine să ne gândim în fiecare dimineaţă la una din patimile lui Hristos şi apoi pe parcursul zilei să cugetăm adeseori la ea. Prin aceasta vom dobândi darul răbdării, al blândeţii, supunerea pornirilor trupeşti şi dragostea statornică, dătătoare de har, pentru Hristos. „Cum îţi petreci timpul?“, l-au întrebat nişte călători pe un pustnic care aproape nu ştia să citească. Pustnicul le-a răspuns: „Mântuitorul mi-a dăruit vedere şi eu tot privesc. La ce priveşti? La patimile lui Hristos. Ele îmi sunt totdeauna în faţa ochilor. Găsesc în ele tot de ce am nevoie şi nimic altceva nu m-a lipit atât de puternic, cu dragoste, de Domnul meu Iisus Hristos, precum vederea pe care El mi-a dăruit-o“. Noi toţi, fără excepţie, putem să urmăm acestui pustnic.
Mântuitorul nostru Iisus Hristos a întrebat pe Sfântul Apostol Petru: „Simone: Mă iubeşti?“ Sfântul Petru a răspuns: „Doamne! Tu toate le ştii, Tu ştii că Te iubesc…“ (Ioan 21:15- 17). Această întrebare de conştiinţă se poate pune astăzi şi fiilor Sfintei Biserici Ortodoxe: „Oare, îl iubiţi voi pe Iisus Hristos şi Biserica lui cea Ortodoxă, voi cei care nu veniţi să participaţi la Sfânta Liturghie?“ Un credincios a observat că atunci când se ducea la Sfânta Biserică, să participe la Sfânta Liturghie, alături de paşii lui, în praf, se mai observau alţi paşi, erau paşii Mântuitorului Iisus Hristos. Credinciosul s-a îmbolnăvit şi uitându-se în praf n-a mai văzut paşii de mai înainte care-i însoţeau pe ai lui şi a zis: „Doamne, m-ai părăsit?“ „Nu, s-a auzit o voce de lângă el, acum te-am luat în braţe pentru că eşti bolnav“.
Prezenţa la Sfânta Biserică Ortodoxă este necesară şi obligatorie pentru orice creştin autentic, fiindcă aici Dumnezeu ne vorbeşte şi ne binecuvintează prin preoţii creştin ortodocşi care slujesc acolo, după cum rezultă chiar din Sfânta Scriptură: „Cel ce pe voi vă ascultă pe Mine Mă ascultă, cel ce se leapădă de voi, de Mine se leapădă, iar cel ce se leapădă de Mine, se leapădă de Cel ce M-a trimis pe Mine“ (Luca 10:16).

https://invitatielaortodoxie.files.wordpress.com

Posted in: Articole.
Last Modified: aprilie 18, 2016

Leave a reply

required

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.