Ioan era ca un înger prin negrija faţă de cele pământeşti. Îngerii nu sunt făpturi trupeşti ca oamenii, ei sunt înveşmântaţi în trupuri cereşti (I Corinteni 15, 40). Îngerii nu au nici o grijă de sine. Nu se ostenesc îngrijorându-se ce vor mânca, sau ce vor bea, sau cu ce se vor îmbrăca. Îl slujesc pe Dumnezeu şi ştiu că de la El au hrană şi adăpare, şi îmbrăcăminte. (Sfântul Nicolae Velimirovici)

Biserica Ortodoxă sărbătorește la data de 24 iunie / 7 iulie Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Sfânta Liturghie oficiată în cinstea Sfântului Prooroc Ioan a reunit în rugăciune obştea Mănăstirii Suruceni și credincioșii veniți pentru a participa la slujba de Sărbătoare. În tradiția Bisericii Ortodoxe, zilele de prăznuire ale sfinților sunt cele în care au plecat în veșnicie. Astfel, ziua adormirii unui sfânt este și ziua lui de cinstire, de sărbătoare. Totuși, în calendarul Bisericii există câteva excepții de la această regulă duhovnicească. Sărbătorim Nașterea Mântuitorului Hristos, Nașterea Maicii Domnului și Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul este vrednică de aducere aminte și de cinstire liturgică pentru că întreaga sa viață a fost legată de Mântuitorul Hristos și I-a fost consacrată Lui.

Sfântul Ioan Botezătorul este ultimul prooroc al Vechiului Testament și, totodată, cel care face legătura cu Noul Testament. Este cel care s-a învrednicit să pregătească venirea Mântuitorului printre oameni, mărturisindu-L drept Răscumpărător al păcatelor întregii lumi, fapt pentru care este numit Înaintemergătorul Domnului. „Nu s-a ridicat între cei născuţi din femei unul mai mare decât Ioan Botezătorul,” ne spune despre el Sfânta Scriptură, Iar Biserica îl numeşte în imnografia ei: „temeiul proorocilor” şi „cel mai mare dintre prooroci.”

Sfântul Ioan Gură de Aur aruncă lumina cea mai adevărată asupra persoanei sale, evidențiindu-i strălucirea: „Gândește-te ce priveliște minunată era să vezi un om de treizeci de ani, coborându-se din pustie, fiu de arhiereu, neavând nevoie de vreun lucru omenesc, prin toate arătând sfințenia. Ioan Botezătorul locuia în pustie ca în cer, arătând, prin însăși viața lui, o mare filosofie. Când s-a pogorât din pustie în orașe, era ca un înger din cer.”

Dacă am scutura pustietatea din sufletele noastre, exemplul vieții Sfântului Ioan ar putea fi icoană a viețuirii fiecăruia dintre noi, al identificării vieții sale cu a lui Hristos, a nesocotirii de sine și a îndreptării oamenilor spre Hristos, după cum ne îndeamnă părintele Nicolae Steinhardt: „Sfântul Ioan Botezătorul ne poate fi tuturor îndreptar pe calea strâmtă a înfrângerii trufiei, a neroadei trufii, a egoismului şi egocentrismului nostru ridicol, care-şi face râs de noi îndemnându-ne a crede că suntem, fiecare, punctul geometric din chiar centrul lumii. (…) Reţinem din viaţa şi jertfa Sfântului Ioan Botezătorul capacitatea omenească de a ieşi din sine, de a depăşi strâmtoarea fenomenalităţii, de a iubi pe un altul. Noi cutezăm chiar a ne face o călăuză din zguduitoarea, admirabila, senina frază de la Ioan 3, 30: „Acela trebuie să crească, iar eu să mă micşorez.”

Cei prezenți s-au închinat la răcla cu părticele din moaștele Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul, care se păstrează cu evlavie în Sfânta Mănăstire.

Sfinte Proorocule Ioan, Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Această prezentare necesită JavaScript.

Leave a reply

required

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.