…Dumnezeu pe toate le‑a făcut pentru om și, pe lângă aceasta, chiar și pe Îngeri i‑a făcut spre slujirea lui. Câtă vrednicie, câtă măreție, cât de mare este menirea omului – această suflare a lui Dumnezeu! (Sf. Iosif Isihastul)

Biserica Ortodoxă îi cinstește în fiecare an la 8/21 noiembrie pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil și pe toate puterile cerești, mărturisind adevărul despre existența și ocrotirea sfinților îngeri. Sfânta Liturghie, oficiată în cinstea Slujitorilor Dumnezeieștii Slave, a reunit în rugăciune obştea Mănăstirii Suruceni și credincioșii veniți pentru a participa la slujba de Sărbătoare.

Memoria liturgică a zilei de astăzi ne aduce aminte de Puterile nevăzute, de îngerii care ne protejează și ne sunt călăuzitori spre Împărăția lui Dumnezeu. Îngerii sunt ființe spirituale, care, după cum ne spune Sfânta Scriptură, pururea văd fața lui Dumnezeu și se roagă. Prezența lor discretă, binefăcătoare, curăția lor, simbolizată de lumina cu care sunt înveșmântați, și ascultarea desăvârșită faţă de Dumnezeu sunt acele virtuți pe care creștinii doresc să le dobândească pe calea mântuirii.

Cinstirea Sfinţilor Îngeri este extrem de importantă datorită rolului lor în viaţa noastră. Acest lucru este subliniat în cultul Bisericii noastre: „Înger de pace, credincios îndreptător, păzitor al sufletelor şi al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem”. Prin această ectenie cerem ajutorul lui Dumnezeu prin mijlocirea sfinţilor îngeri. La săvârșirea Liturghiei Darurilor înainte Sfințite auzim cuvintele: „Acum puterile cereşti împreună cu noi nevăzut slujesc,” iar în altă cântare a Bisericii se spune: „Ca pe Împăratul tuturor primind, pe Cel nevăzut înconjurat de cetele îngereşti.” Aceste cântări ne învaţă că îngerii în chip nevăzut sunt de faţă împreună cu noi la sfintele slujbe şi iau parte la rugăciunile noastre.

Îngerii sunt fiinţe doxologice, adică cele care au ca lucrare permanentă rugăciunea. Sunt cei care ne acoperă și ne păzesc cu rugăciunile lor. Și noi avem această responsabilitate frumoasă să ne rugăm tuturor puterilor cerești și în special îngerului păzitor. La aceasta ne îndeamnă și Sfinții Părinți:  „Sfinții Îngeri se roagă pentru noi, oamenii. Cât de mare trebuie să fie întristarea lor atunci când în timp ce ei se nevoiesc cu atâta căldură pentru binele nostru, noi totuși nu vrem să ne rugăm nici pentru noi înșine, disprețuindu-le lucrarea și slujirea sfântă pe care ne-o fac! Dar aceasta nu-i o simplă neglijare a unei lucrări sau îndatoriri oarecare. Când nu ne rugăm, petrecem cu demonii și comunicăm cu ei. Adică este cu neputință să evităm comunicarea cu ființele din jurul nostru”. (Tâlcuiri la Filocalie, Sfântul Nil Ascetul, Despre rugăciune.)

Sărbătoarea de astăzi, cinstirea Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil și a tuturor puterilor cerești, redeșteaptă în noi dorul de Dumnezeu, dorul de sfințenie şi de comuniune sfântă, dorul de a lupta şi a birui răul şi răutatea sub toate formele ei de manifestare. 

Sfinţilor Arhangheli şi toate puterile cereşti, rugaţi-vă lui Dumnezeu pe noi!

Această prezentare necesită JavaScript.

Leave a reply

required

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.