Hrănitor S-a născut, Cel mai bogat, ca să-i hrănească pe cei flămânzi, nu cu pământ, ci cu cer – cu trupul Său ceresc şi cu sângele Său de foc. Iubitor de oameni S-a născut, Cel mai mare, ca să-i strângă la pieptul Său şi să îi învieze prin dragoste pe orfanii Săi cei nenumăraţi, ce îndelung au mers din mormântul vieţii în mormântul morţii. (Sfântul Nicolae Velimirovici)

Praznicul Nașterii Domnului a fost sărbătorit cu multă evlavie și bucurie duhovnicească la Mănăstirea Suruceni, prin Privegherea de toată noaptea, oficiată de către slujitorii așezământului monahal în fața a numeroși credincioși, adunați pentru a cinsti venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu. Raspunsurile liturgice au fost date de corul mănăstirii.

Praznicul Nașterii Domnului nu este o amintire pioasă din istoria Bisericii, pe care avem datoria s-o actualizăm festiv în fiecare an. Este întâlnirea dintre lumea cerească și cea pământească, care are loc prin nașterea Fiului lui Dumnezeu: „Acesta este praznicul nostru, aceasta prăznuim noi astăzi; venirea lui Dumnezeu și petrecerea Lui împreună cu oamenii, pentru ca noi împreună cu Dumnezeu să petrecem sau pentru ca la El să ne reîntoarcem (căci în acest fel este mai potrivit a se spune), pentru ca pe omul cel vechi să-l lepădăm și în cel nou să ne îmbrăcăm,” ne spune Sfântul Grigorie Teologul.

Ar trebui să sărbătorim acest Praznic, trăind în inima noastră faptele Sfintei Întrupări și pășind pe  drumul îndumnezeirii. IPS Hierotheos Vlachos ne explică această tainică lucrare, care ar trebui să aibă loc în sufletele noastre: „Atunci când omul își curăță inima și este iluminat, Îl primește în interiorul său pe Hristos și Îi simte mișcările de prunc. Hristos Se zămislește în om ca un prunc, după care Se naște prin virtuți. În acest fel, omul trăiește în existența sa toate evenimentele Întrupării. Desigur, numai în Hristos, firea dumnezeiască s-a unit ipostatic cu cea omenească, dar și cel care se îndumnezeiește primește în firea sa harul lui Dumnezeu și se face mădular al Trupului lui Hristos. Drept urmare, omul întelege mișcările harului din el, dar și sensul chenozei și al îndumnezeirii firii omenești”.

După rugăciunea domnească numeroși credincioși s-au împărtăşit cu Trupul şi Sângele Mântuitorului Iisus Hristos.

La finalul Sfintei Liturghii, Prot. mitr. Victor Ceresău a dat citire mesajului pastoral al ÎPS Părinte Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove, cuvânt în care Înalt Preasfinția Sa a remarcat că „prin taina Nașterii Sale, Fiul lui Dumnezeu umple sufletele oamenilor nu doar cu bucurie, ci şi de iubire sfântă şi curată, pogorâtă din slava Dumnezeieștii Treimi peste natura umană căzută, răvășită şi zdruncinată de păcatul neascultării”. 

Prot. Victor a dorit celor prezenți sărbători binecuvântate, îndemnând că primind binecuvântarea dumnezeiască în această noapte sfântă, să o împărtășim și altora, devenind vestitori ai venirii Mântuitorului în lume. Corul mănăstirii i-a bucurat pe cei prezenți cu un buchet de colinde.

Această prezentare necesită JavaScript.

Leave a reply

required

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.