Cine s-a pregătit să primească Sfânta Împărtășanie să se apropie cu luare-aminte. Vă voi zice doar ce spune Sfânta Biserică, prin Legea Să, adică prin pravilele canonice ale Sfinților Părinți despre cei ce sânt opriți o vreme de la Sfânta Împărtășanie.
Biserica îi îndepărtează de la Sfânta Împărtășanie, atâta timp cât nu se pocăiesc, pe cei ce au săvârșit ucidere cu vrere. De asemenea, sânt opriți de la Sfânta Împărtășanie toți cei ce se îndeletnicesc cu vrăjitoria sau care au mers la vrăjitori, câtă vreme nu se pocăiesc. Și cât timp nu se pocăiesc, toate acele femei ce au făcut avort – căci acesta este un foarte mare păcat, strigător înaintea lui Dumnezeu, și din această pricină suferă mult neamul nostru! – Pe acestea Biserica le oprește de la Sfânta Împărtășanie, precum și pe cei ce nu s-au împăcat cu semenii lor, care își urăsc aproapele, care nu pot ierta din inimă. Și pe aceștia Domnul îi oprește de la Sfânta Împărtășanie, căci cu toții suntem zidirea mâinilor Domnului, suntem ai Săi, iar El vrea – dacă dorim a fi veșnic cu Dânsul – să iertăm din inimă tuturor oamenilor.
Și astfel, vai mie!, cu inimă împăcată, cu simțiri neîntinate și cuget curat să vă apropiați de Domnul, să primiți Preacinstitul Trup și Sânge al Domnului. Căci vedeți cum a binevoit Domnul să ne înrudim cu El, nu numai după suflet, ci și după trup? Vedeți, noi ne înrudim cu El și după duh, și după suflet, și după trup. El a binevoit să ni se dea pe Sine. Vedeți cum ni se dă El fără preget? Ni se dă întreg. Ne dă Preacinstitul Său Trup și Sânge, ca să avem viață veșnică împreună cu El și în părtășie cu El – de aceea trebuie să căutați a avea inimă curată, a vă asemăna îngerilor și sfinților. De aceea trebuie să iertăm acum fiecăruia din inimă, căci toți sânt ai Domnului. Nu trebuie să avem nici un gând de întristare, ci să primim pe Domnul. Dacă Îl primim pe Domnul cu ură față de aproapele, primim în noi osândă, și nu mântuire.
Așadar, vai mie!, fiecare să se cerceteze, și astfel să se apropie de Sfântul Potir.

                  Starețul Tadei de la Vitovnița, Cum îți sunt gândurile așa îți este și viața, Editura Predania, pp. 159-160

Leave a reply

required

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.