Lucrarea de faţă prezintă o sinteză  a tot ce a scris autorul (Părintele Placide Deseille) despre monahism, un mic manual de prezentare a vieţii duhovniceşti. Într-o lume occidentală în mare majoritate şi din păcate, profund atee şi materialistă, în care viaţa este trăită contrar perceptelor evanghelice, monahii, dar şi creştinii ortodocşi laici sunt îndemnaţi să se străduiască să-L mărturisească pe Hristos prin întreaga lor viaţă.

Cartea pe care v-o propunem astăzi spre lecturare este editatată la Editura Doxologia şi reprezintă  o sinteză clară şi riguroasă a principalelor aspecte ale monahismului ortodox, insistând asupra caracteristicilor vieţii duhovniceşti, aşa cum trebuie ea trăită atât de monahi, cât şi de credincioşii mireni.

Lucrarea se intitulează „Monahismul ortodox. Principiile de bază şi practica urmat de Tipiconul Mănăstirii „Sfântul Antonie cel Mare” din Franţa”, autor Părintele Placide Deseille.

Cu o experienţă de viaţă monahală impresionantă, de nu mai puţin de şaptezeci de ani, părintele arhimandrit Placide Deseille întruchipează figura monahului prin excelenţă, a părintelui duhovnicesc  în care se vădesc, revărsate cu generozitate, darurile prezenţei şi lucrării Duhului Sfânt.

Întâlnirea cu părintele arhimandrit Placide Deseille, ni se spune în Cuvântul înainte impresionează prin smerenia, bunătatea şi vigoarea sa duhovnicească, prin duhul păcii şi sfinţeniei pe care îl răspândeşte în jur acest mare duhovnic al Occidentului creştin. Căutat de multă lume pentru experienţa sa duhovnicească, într-o Franţă secularizată şi confruntată cu multe probleme sociale, părintele arhimandrit Placide Deseille se înscrie în seria marilor figuri spirituale ce au marcat lumea europeană occidentală  a ultimelor decenii, profund ancorate în spiritualitatea Sfântului Munte, altoite pe trunchiul monahismului athonit.

Redactată  într-o limbă franceză de o mare frumuseţe şi tradusă la noi de doamna Felicia Dumas lucrarea reprezintă o veritabilă călăuză  în practica vieţii duhovniceşti, aşa cum trebuie ea trăită, după cum subliniază autorul, de călugări, dar şi de mireni.

Este un adevărat testament duhovnicesc al acestui  mare părinte duhovnic francez  transmis la 87 de ani fraţilor şi surorilor sale în Hristos, pe care îi îndeamnă neîncetat în predicile şi scrierile sale să respecte în toate învăţăturile Bisericii şi a Sfinţilor Părinţi, ţinând piept ispitelor vremurilor noastre, din dorinţa plină de dragoste de a-i vedea pe toţi în Împărăţia Cerurilor.

Autorul afirmă că nu există două spiritualităţi diferite în Ortodoxie, una monahală şi una laică, două scopuri diferite, unul pentru călugări şi altul pentru mireni. Este vorba de aceeaşi cale, cu câteva mici diferenţe, fireşte, însă de nuanţă, de amănunt, de dozaj. Viaţa călugărului nu este diferită în esenţă de viaţa credincioşilor mireni. Condiţiile de viaţa sunt diferite, însă în fond, este vorba despre aceeaşi spiritualitate, despre a face să crească în noi viaţa divină, harul divin primit la botez, pe care trebuie să îl facem să sporească neîncetat prin dragostea plină de milostivire, prin iubirea de Dumnezeu şi de aproapele, prin iubirea faţă de toată făptura.

Lucrarea de faţă prezintă o sinteză  a tot ce a scris autorul despre monahism, un mic manual de prezentare a vieţii duhovniceşti. Într-o lume occidentală în mare majoritate şi din păcate, profund atee şi materialistă, în care viaţa este trăită contrar perceptelor evanghelice, monahii, dar şi creştinii ortodocşi laici  sunt îndemnaţi să se străduiască să-L mărturisească pe Hristos prin întreaga lor viaţă. Părintele Arhimandrit subliniază,  în carte că specificul vieţii monahale constă în faptul că este în întregime organizată în acest scop, al sporirii călugărului în viaţa duhovnicească: „Călugărul este un creştin care a înţeles întru totul  exigenţele botezului şi care, pentru a le împlini, a adoptat un mod de viaţă în care totul este organizat în aşa fel încât să favorizeze creşterea şi dezvoltarea harului primit de el atunci. Scopul vieţii monahale nu este diferit de cel al vieţii creştine obişnuite; călugărul nu caută o desăvârşire mai înaltă decât aceea a unui simplu creştin. Şi creştinul are datoria de a tinde spre desăvârşirea iubirii. Spre deosebire de el, călugărul a adoptat un mod de viaţă oficial şi stabil, în care totul este organizat pentru împlinirea acestui scop, mărturisindu-şi dorinţa  de a se dărui întru totul lui Dumnezeu”.

Recenzie de Magdalena Melinte

q_coperta_placide_deseille_monahismul_ortodox_rezerva_mod_gaby_c_11_final_ales

Leave a reply

required

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.