După doi ani de studii, masteranzii de la Facultatea de Litere, USM, au susținut tezele de masterat.

S-a propus un program nou, ce studiază filologia prin prisma spiritualității creștine, iar majoritatea celor care au pledat pentru acest masterat sunt absolvenții instituțiilor teologice.

Susținerea tezelor a durat două săptămâni, iar comisia a inclus următorii profesori:

Botnarciuc Vasile, dr.hab., conf.univ., președinte, Gherasim Alexandra, dr. conf. univ., vice-președinte, Oglindă Emilia, dr. conf. univ., Varzari Elena, dr. conf. univ., și Moșin Octavian, pr. dr. conf. univ., membri.

De la acest program de studii au finalizat și au susținut tezele următorii masteranzi:

1. Lisnic Igor – ”Explicarea noţiunii „Sfânta Treime” la Părinţii şi scriitorii bisericeşti;

2. Bortă Magdalena – ”Limbajul la ora de religie: între profan şi sacru”;

3. Gîrbu Anatolie – ”Târlcuirea virtuţilor teologice în perioada patristică”;

4. Besarab Tatiana: ”Motivul Grădinii Ghetsimani în poezia contemporană (Vasile Voiculescu, Vasile Militaru ş.a.)”;

5. Boian Nicolai – ”Raporturile structural-semantice ale vocativului în textul rugăciunilor”;

6. Creţu Liliana – ”Terminologie biblică şi religioasă în manualele de religie”;

7. Bordian Petru – ”Valorile imperativului în figurile reflecţiei (în baza textului religios)”;

8. Goncearenco Elena (Egum. Epistemia) – ”Terminologia religioasă de origine latină”;

9. Dolghieru Oleg – ”Forma internă a unor termeni ecleziastici ai Sfintei Liturghii”;

10. Dolghieru Liliana – ”Interferenţe greco-latine şi creştine în „Pedagogul” lui Clement Alexandrinul”;

11. Pascal Oleg – ”Semnificaţia culorilor în religia creştină”;

12. Frunze Ion – ”Terminologia ierarhiei bisericeşti în limba română”;

13. Goncear Ion – ”Mijloace de exprimare a modificărilor semantice în textele diferitor confesiuni (studiu comparativ)”;

14. Sclifos Angela – ”Aspecte ale evoluţiei unor termeni ecleziastici de origine slavă în limba română”;

15. Munteanu Maxim – ”Terminologia obiectelor de cult creştin în limba română”;

16. Pinteac Lilian – ”Intertextualitate de origine biblică în opera lui Bartolomeu / Valeriu Anania”;

17. Μăligă (Slanina) Gabriela – ”Figuri retorice în predica religioasă ortodoxă”;

18. Ţuşca Ion – ”Termeni ecleziastici de origine greacă în Sfânta Scriptură”;

19. Vrabie Teodor – ”Strategii ale retoricii clasice în predicile lui Antim Ivireanul”;

20. Banari Serafim – ”Scriptura şi sacrul în literatura română din secolul XX: studiu contrastiv”.

Alți patru masteranzi, care nu s-au încadrat în această sesiune, vor avea posibilitatea să suțină tezele în anul universitar 2014/2015.

Facultatea de Litere, USM, îi felicită pe acești primi masteranzi de la spiritualitatea creștină, care au susținut cu brio examenele și tezele de magistru în științe socio-umane.

Sursa: www.masterateortodoxe.blogspot.com

Leave a reply

required

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.