Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la Sesiunea de comunicări a Academiei Române dedicată împlinirii a 300 de ani de la moartea lui Constantin Brâncoveanu; joi 26 iunie 2014:

Pentru conştiinţa creştină şi naţională a poporului român, Domnitorul Martir Constantin Brâncoveanu (1688-1714) este un simbol al dăruirii jertfelnice și totale față de Dumnezeu și de neamul românesc, un reper viu al curajului mărturisirii credinței în Hristos și al demnităţii naţionale.

Istoria l-a trecut pe voievodul Constantin Brâncoveanu în rândul marilor domnitori eroi, iar Biserica l-a trecut în rândurile sfinţilor martiri, apărători ai credinţei creştine şi mari ctitori de locaşuri sfinte (hotărârea Sfântului Sinod din 19 – 20 iunie 1992), împreună cu cei patru fii ai săi: Constantin, Ştefan, Radu şi Matei, şi sfetnicul Ianache (Văcărescu), având ca dată de pomenire ziua de 16 august a fiecărui an.

La propunerea noastră, în şedinţa sa de lucru din 29 octombrie 2012, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a proclamat anul 2014 „An comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni”, având în vedere împlinirea a 300 de ani de la moartea lor martirică. Această iniţiativă a avut în vedere, pe lângă aspectul practic al pregătirii din timp a evenimentelor comemorative referitoare la Sfinţii Martiri Brâncoveni (publicarea de studii, articole, cărţi de reflecţie şi manifestări cu caracter liturgic, duhovnicesc, cultural-educativ, social-filantropic şi teologic-ştiinţific; organizarea de congrese, colocvii, seminarii, conferinţe preoţeşti, la nivelul întregii Patriarhii), şi evocarea moştenirii cultural-spirituale brâncoveneşti, contribuind astfel la evidenţierea modelului lor de iubire jertfelnică şi statornică faţă de Biserică şi de poporul român în contextul contemporan, marcat azi de secularizare şi de relativizare a valorilor naţionale.

Cinstirea memoriei Sfântului Domnitor Constantin Brâncoveanu este în acelaşi timp un act de cult şi de culturăProgramele desfăşurate în acest sens la nivelul întregii Patriarhii Române reflectă atât dimensiunea liturgică-misionară, cât și cea academică, conform Programului-cadru naţional bisericesc, aprobat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa sa de lucru din 29 octombrie 2012.

Caracterul liturgic-misionar se manifestă mai ales prin săvârșirea de procesiuni şi pelerinaje cu sfintele sale moaşte, aşezate anul acesta, după deshumarea de la Biserica Sfântul Gheorghe Noudin Bucureşti, într-o raclă nouă, din argint aurit, împodobită cu motive florale şi arhitecturale brâncoveneşti şi lucrată cu măiestrie la Atelierele Patriarhiei Române.

Şirul procesiunilor solemne cu moaştele Sfântului Domnitor Martir Constantin Brâncoveanu a început în ziua prăznuirii Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena din cursul acestui an, de la Catedrala Patriarhală la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din Bucureşti, imitând astfel pelerinajul din anul 1934, însă cu marea deosebire că acum nu s-a mai săvârşit un parastas pentru domnitor, ci a fost cinstit ca sfânt. Pelerinajul cu moaştele Sfântului Domnitor Martir Constantin Brâncoveanu a continuat la Potlogi (jud. Dâmboviţa) în data de 9 iunie şi va contiua în cadrul acestui an, la cele mai importante biserici ctitorite de el în Țara Românească şi în Transilvania. 

Aspectul academic al cinstirii memoriei Sfântului Domnitor Martir Constantin Brâncoveanu se reflectă mai ales în organizarea mai multor conferinţe, congrese, simpozioane şi concursuri cu această tematică, dintre care amintim:

Simpozionului Naţional „Constantin Brâncoveanu și contribuția lui la sporirea patrimoniului cultural, educațional, spiritual și social-filantropic al Țării Românești, în contextul european al veacului al XVIII-lea”, București, Palatul Patriarhiei, 21-23 mai 2014;

Concursul Naţional „Icoana ortodoxă – lumina credinței”, ediția a III-a, organizat de Patriarhia Română în perioada 27 februarie – 21 mai 2014, care a inclus ca tematică iconografică şi reprezentări aleSfinţilor Martiri Brâncoveni;

Simpozionul Internaţional cu tema „Sfântul Constantin Brâncoveanu. Paradigmă creștină a unei Europe unite”, Mănăstirea Tismana, Arhiepiscopia Craiovei, 10-12 iunie 2014.

De asemenea, au fost publicate în anul acesta mai multe studiimonografii şi albume, între care amintim:

Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu – Mărturisitor Jertfelnic şi ctitor darnic, edituraCuvântul Vieţii a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei, Bucureşti, 2 volume;

Istoria Aşezămintelor Brâncoveneşti în imagini şi Cuvinte, Editura Basilica a Patriarhiei Române;

Ultimul Constantin – romanul Brâncovenilor, Editura Cuvântul Vieţii a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei, Bucureşti;

Constantin Brâncoveanu – documente din colecţia Bibliotecii Academiei Române – Editura Mitropoliei Olteniei;

Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveamu – Editura Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei;

Ctitorii brâncoveneşti din Arhiepiscopia Râmnicului – Editura Sfântul Antim Ivireanul a Arhiepiscopiei Râmnicului;

Viaţa Sfântului Martir Constantin –Vodă Brâncoveanu şi a celor împreună pătimitori cu dânsul – Editura Sfântul Antim Ivireanul a Arhiepiscopiei Râmnicului;

Între bucuria vieţii şi darul nemuririi – Sfinţii Martiri Brâncoveni – Editura Sfântul Antim Ivireanul a Arhiepiscopiei Râmnicului;

Sfântul Constantin Brâncoveanu şi braşovenii, Editura Andreiană a Mitropoliei Ardealului.

Sfântul Martir Constantin Brâncoveanu a fost un neclintit mărturisitor al credinţei creştine ortodoxe şi un promotor creştin al culturii româneştiProfunzimea sintezei brâncoveneşti dintre credinţă şi cultură, dintre valorile artistice din Răsărit şi cele din Apus, s-a dezvoltat creativ într-un stil artistic distinct în istoria civilizaţiei europene, cunoscut sub numele de stilul brâncovenesc.

Fiind format într-un mediu cărturăresc și având conştiinţa unităţii de neam, reflectată mai ales în traducerea şi tipărirea Bibliei de la Bucureşti în anul 1688, Sfântul Constantin Brâncoveanu a înfiinţat Academia Domnească (1694)precursoare a Universităţii din Bucureşti, adăpostită în clădirile Mănăstirii „Sfântul Sava” din capitală. Pe lângă intensificarea activităților culturale și educaționale ale Academiei Domneşti au fost organizate școli în incinta unor mănăstiri, în care se preda în română și în slavonă. Așa au fost școlile de la Mănăstirile „Sfântul Gheorghe Vechi” șiColţea din București. O altă serie de școli românești au fost înființate totodată în orașele și satele din Țara Românească. În unele mănăstiri au fost înfiinţate biblioteci renumite, având cu prioritate lucrări provenite din marile centre culturale din Europa apuseană.

Imediat după ce a devenit Domnitor al Ţării Româneşti, Sfântul Constantin Brâncoveanu a încurajat activitatea de tipărire a lucrărilor de cultură teologică și laică. Coordonarea tipografiei domnești din București a încredinţat-o monahului georgian, ulterior mitropolit, Sfântul Antim Ivireanul. Printr-o dezvoltare culturală intensă, oraşul București a devenit un centru spiritual și cultural semnificativ din sud-estul Europei, Domnitorul Ţării Româneşti fiind un călăuzitor constant al culturii și al educaţiei, ajutând cu generozitate Patriarhiile Ortodoxe răsăritene, aflate sub stăpânire otomană.

Sfântul Constantin Brâncoveanu rămâne în conștiința Bisericii și a poporului ca un ctitor de mănăstiri și de biserici, ridicând din temelie unele noi și restaurând sau înzestrând altele mai vechi. Sunt emblematice Mănăstirea Hurezi (cel mai vast ansamblu de arhitectură medievală din Țara Românească) și Mănăstirea Sâmbăta de Sus, din Țara Făgărașului. Dintre biserici, menționămBiserica „Sfântul Gheorghe Nou” din Bucureşti (sfințită la 29 iunie 1707 de patriarhul Hrisant Notara al Ierusalimului), unde, mai târziu, în anul 1720,  au fost așezate osemintele ctitorului, prin grija soţiei sale, Doamna Maria Brâncoveanu.

Însă, mai presus de toate realizările sale remarcabile în plan politic, cultural, educațional și social,Sfântul Constantin Brâncoveanu ilustrează condiția martirului creştin, care-și asumă vocația de a-L mărturisi pe Hristos cu prețul vieții sale și a propriilor săi fii.

Comemorarea solemnă naţională a Sfinţilor Martiri Brâncoveni în anul 2014 ne cheamă să fim şi noi mărturisitori ai credinţei creştine, ctitori de locaşuri sfinte şi de cultură creştină, să cultivăm întrajutorarea frăţească faţă de toţi creștinii ortodocşi şi să fim darnici, având în suflet iubire jertfelnică, smerită şi milostivă.

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Sursa: http://basilica.ro/

Leave a reply

required

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.