Cântări duhovnicești

Noi, care pe heruvimi

„Noi, care pe heruvimi cu taină închipuim,
Şi făcătoarei de viaţă Treimi întreit-sfântă cântare aducem,
Toată grija cea lumească să o lepădăm
Ca pe Împăratul tuturor, să primim,
Pe Cel înconjurat în chip nevăzut de cetele îngereşti.”

Continuare …

Buchet de cântări ortodoxe rusești, pentru suflet

„Nu te lăsa vrăjit de armonia sunetelor scoase de instrumente şi de voci omeneşti, ci caută să descoperi efectul acestora asupra sufletului sau, cu alte cuvinte, care este spiritul lor. Dacă acea muzică îţi aduce în suflet o stare de linişte, de înţelepciune, de sfinţenie, ascult-o, nutreşte-ţi sufletul cu ea. Iar dacă prin ea îţi pătrund în suflet patimi, nu o mai asculta, ţine-te deoparte de trupul şi de spiritul acelei muzici.” (Sfântul Ioan de Kronștadt)

Continuare …

Corul mănăstirii Optina – Heruvic

Corul mănăstirii Optina, Rusia – Heruvic. Mănăstirea Optina – Sihăstria sau Pustia Optina, Оптина пустынь, Svyato Vvedenskaya Optinsakaya Pustyn – este una dintre cele mai mari și înduhovnicite mănăstiri de călugari din întreg Răsăritului Ortodox. Mănăstirea Optina se află în Rusia Centrală, la aproximativ 90 de km de Moscova și la o mică distanță de localitatea Kozelsk. Ea este considerată a fi centrul spiritualității Bisericii Ortodoxe Ruse, în secolul al XIX-lea.

Continuare …

Când a fost să moară Ştefan

Sfinte Ștefane Voievod, apărător al poporului și grabnic folositor al tuturor creștinilor, ascultă rugăciunea pe care o înălțăm către tine, noi, nevrednicii. Cunoaștem îndrăznirea pe care ai dobândit-o prin multe osteneli către Bunul Dumnezeu, Care ți-a ascultat rugăciunile tale. Drept aceea, te rugăm să ne auzi și tu pe noi când cerem ajutorul tău.

Ocrotește bisericile și mănăstirile în pace, întărește credința slăbită de ispitele acestui veac, surpă eresurile, luminează ocârmuitorii, dă vitejie ostașilor, iar nouă tuturor luminează-ne calea mântuirii, ca împreună cu tine în locașurile cele cerești să ne bucurăm în vecii vecilor. Amin.

Continuare …