Dumnezeu L-a înviat mai întâi pe Domnul Hristos, Omul: pe El L-a înviat mai întâi din mormânt. Hristos este Capul nostru. Astfel, spre a învia şi toate neamurile de credincioşi ce aveau să fie după aceea, a trebuit ca mai întâi Dumnezeu să învie Capul. Înviind Capul, se asigura şi învierea întregului trup, cu toate mădularele lui. Prin urmare, Sfântul Apostol Pavel grăieşte despre învierea din morţi şi preaslăvire ca de un lucru încheiat, deja desăvârşit. Cu adevărat, înviindu-L pe Domnul Hristos Dumnezeu ne-a înviat şi pe noi împreună cu El: „Şi împreună cu El ne-a sculat şi împreună ne-a aşezat întru ceruri, în Hristos lisus” (Efeseni 2: 6). Dumnezeu ne-a înviat pre noi, împreună cu Hristos Omul, pe noi cei care eram morţi prin păcat, ucişi de păcatele noastre. Nu doar că ne-a învrednicit pre noi a fi înviaţi împreună cu Domnul lisus Hristos, ci el ne-a şi aşezat împreună cu Domnul Cel înviat în ceruri, învrednicindu-ne de aceeaşi cinste cu El în înălţimile cerurilor, mai presus chiar decât puterile cereşti.
Fraţilor, Dumnezeu nu a venit pe pământ din vreo raţiune măruntă şi neînsemnată, ci el a venit în scopul săvârşirii unei lucrări colosale şi unice, mai măreaţă decât poate mintea gândi.
Dacă vreun stăpânitor pământesc merge să cerceteze locul naşterii sale, acea vizită cu siguranţă lasă urme multă vreme după producerea ei. Iată că Domnul Dumnezeu însuşi, Împăratul lisus Hristos a cercetat omenirea de El zidită pe pământ, iar binefacerile acestei cercetări se vor simţi până la sfârşitul veacurilor. Cercetarea aceasta nouă ne-a adus viaţa în locul morţii, slava în locul ruşinii, apropierea de Dumnezeu în locul înstrăinării faţă de El, şi binecuvântarea în locul blestemului. Cu alte cuvinte, faptul că Domnul Dumnezeu a cercetat pământul cu Întruparea, Răstignirea, Învierea şi Înălţarea Lui înseamnă că şi noi vom învia din morţi, că şi noi ne vom împărtăşi de a Lui înălţare şi nepieritoare slavă, în ceruri, alături de El.
O, Stăpâne Doamne lisuse Hristoase, noi Ţie îţi mulţumim! O, Stăpâne Doamne lisuse Hristoase, noi pre Tine Te slăvim! Căci a Ta este toată slava şi mulţumirea în veci, Amin!

                                                                              Sfântul Nicolae Velimirovici, Proloagele de la Ohrida, Editura Egumenița

Leave a reply

required

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.