Frica Domnului ne ajută să lucrăm la mântuirea noastră: „Cu frică și cu cutremur lucrați la mântuirea voastră” (Filipeni 2, 12). Frica Domnului aduce omului de la Dumnezeu tot binele. Frica Domnului ne ajută la dobândirea curățeniei și a sfințeniei, după învățătura Sfântului Apostol Pavel: „Având, deci, aceste făgăduințe, iubiților, să ne curățim pe noi de toată întinăciunea trupului și a duhului, făcând sfințenie întru frica lui Dumnezeu” (II Corinteni 7, 1). Frica Domnului ne ajută să judecăm cu dreptate. Frica Domnului ne face plăcuți Lui, după cuvântul: „în orice neam, cel ce se teme de Domnul și face dreptate, este primit la El” (Fapte 10, 35). Frica Domnului ne face să fim iubiți de Dumnezeu și să luăm de la El nenumărate bunătăți, după cele scrise: „Cât este de mare mulțimea bunătăților Tale, Doamne, pe care ai gătit-o celor ce se tem de Tine!” (Psalmi 30, 19). Frica Domnului ne ajută să câștigăm mila lui Dumnezeu: „Că după înălțimea cerului de la pământ, a întărit Domnul mila Sa spre cei ce se tem de El” (Psalmi 102, 11). Frica Domnului ne ajută să fim auziți de Dumnezeu în rugăciunile și necazurile noastre: „Voia celor ce se tem de El va face și rugăciunea lor va auzi și-i va mântui” (Psalmi 144, 19). Frica Domnului ne face vrednici de binecuvântarea lui Dumnezeu. Frica Domnului ne apără de frica oamenilor, după cuvântul psalmistului: „Nu mă voi teme de rele că Tu cu mine ești” (Psalmi 22, 4). Și iarăși: „De frica voastră nu ne vom teme, nici ne vom tulbura, căci cu noi este Dumnezeu” (Isaia 12,2). Și iarăși: „Să nu te temi de fața lor, că Eu cu tine sunt să te scot, zice Domnul” (Ieremia 1, 8). Iar Mântuitorul, întărind, spune: „Să nu vă temeți de cei ce ucid trupul, iar sufletul nu pot să-l ucidă; ci să vă temeți mai vârtos de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în gheenă” (Matei 10, 28).
Dumnezeieștii Părinți vorbesc și ei despre roadele fricii de Dumnezeu.
Frica de Dumnezeu este temelia călătoriei omului spre cer (Sfântul Isaac Sirul), este izvor, maică și rădăcină a priceperii și a toată fapta bună (Sfântul Nicodim Aghioritul), ajută la păzirea poruncilor și la curăția trupului, cum spune Sfântul Grigorie Teologul: „Unde este frică, acolo este și păzire; iar unde este păzire de porunci, acolo este și curățirea trupului.”
Omul ajuns, prin darul lui Dumnezeu, la aceasta nu se mai teme de nimic. Căci „cine a ajuns sluga Domnului, acela se teme numai de Stăpânul său. Iar cine n-are frică de Dumnezeu, acela se teme și de umbra sa” (Sfântul Ioan Scărarul).
Arhim. Cleopa Ilie, Urcuș spre Înviere. Predici duhovnicești

Leave a reply

required

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.