Pentru ce, dar, amâni milostenia, pentru ce pregeţi sã împrumuţi pe Dumnezeu, când ai luat de la El atâtea daruri şi când mai aştepţi atâtea? Iatã ce ai primit ! Dumnezeu ţi-a plãsmuit trupul, a pus în tine suflet, te-a cinstit cu raţiune şi cu grai numai pe tine dintre toate vieţuitoarele de pe pãmânt; ţi-a dat sã te foloseşti de toate câte vezi; ţi-a dăruit cunoaşterea Lui, a dat pe Fiul Lui pentru tine, ţi-a dãruit botezul, plin de atâtea bunătăţi; ţi-a dat Sfânta Împărtăşanie; ţi-a fãgãduit împărăţia cerurilor şi bunătăţile cele negrãite. Când ai luat, dar, atâtea daruri şi încã mai ai atâtea de primit – voi spune iarãºi ce am mai spus – mai eşti, încã, zgârcit cu banii care azi sunt iar mâine nu sunt? Ce iertare vei avea?
Când dãm celor sãraci, sã avem o astfel de stare sufleteascã că şi cum i-am da lui Hristos. Cã mai vrednice de credinţă sunt cuvintele Lui decât vãzul nostru. Când vezi un sãrac adu-ţi aminte de cuvintele Lui care-ţi arãtau cã El este cel hrãnit şi miluit. Chiar dacã sãracul pe care-l vezi nu este Hristos, totuşi sub chipul acestui sãrac El primeşte, El cerşeşte. Spui cã te ruşinezi, când auzi cã Hristos cerşeşte? Ruşinează-te mai degrabã când nu dai celui ce cerşeşte! Asta e ruşine, aceasta e osândã şi pedeapsã. Cerşitul Lui este semnul bunătăţii Lui. De aceea trebuie sã ne lãudãm cu El. Dar ne datul tãu este semnul neomeniei tale. Dacã nu crezi acum cã, întorcând spatele unui sãrac, întorci spatele Lui Hristos, vei crede atunci când, aducându-te în faţa întregii lumi, Îţi va spune: “întrucât n-aţi fãcut acestora, nici Mie nu Mi-aţi fãcut” (Matei 25,45). Sã nu dea Dumnezeu sã auzim cuvintele acestea ci crezând acum şi fãcând rod sã auzim cuvintele acelea pline de fericire care ne duc în Împărăţia cerurilor.
Tu poate şi peste trebuinţă te desfãtezi şi întru desfãtare şi întru haine mult argint întrebuinţând, iar sãracul nimic dintru acestea nu cere de la tine, fãrã numai sã-i mângâi foamea şi sã-i dai trebuinţa cea de nevoie şi hrana cea de toate zilele, ca sã trãiascã şi sã nu piarã. Şi nici aceasta nu te înduri sã faci!

                                                                                                                                                     Sfântul Ioan Gură de Aur

 

Leave a reply

required

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.