Pe lângă alte obiceiuri şi predanii rele, pe care le aveau cărturarii, fariseii şi bătrânii evreilor, aveau şi aceste două: una, a-şi spăla mâinile înainte de a mânca; şi alta, a învăţa copiii să nu cinstească, nici să hrănească şi să ajute pe părinţii lor când au trebuinţă de ajutor la bătrâneţe, precum porunceşte Legea lui Dumnezeu, ci să-i lase neajutoraţi şi neîngrijiţi la bătrâneţe. Şi ca să aibă la aceasta, pricină binecuvântată, învăţau copiii să afierosească orice aveau în Korvana, adică, în sfânta vistierie a Bisericei. Si dacă părinţii cereau cândva de la fiii lor ca să-i ajute, ei le răspundeau: Noi am dăruit toată averea noastră la vistieria Bisericei şi n-avem nici o putere (stăpânire) să o cheltuim spre a vă ajuta. Iar după ce afieroseau bogăţia lor la Korvana, cărturarii şi fariseii, împărţeau împreună cu copiii, banii cei dăruiţi şi aşa rămâneau nenorociţii părinţi neajutoraţi şi neîngrijiţi la bătrâneţe, precum tâlcuieşte sfântul Teofilact. Iar când Domnul nostru lisus Hristos, umbla prin ludeea şi învăţa, atunci au venit la El nişte cărturari şi farisei, si vrând să-L defaime, cu pricină binecuvântată, L-au întrebat cu neruşinare zicându-I: Pentru ce ucenicii Tăi nu păzesc obiceiul cel predat de bătrânii evreilor? adică nu-şi spală mâinile când mănâncă pâine după cum facem noi ci mănâncă cu mâinile nespălate? „Pentru ce ucenicii Tăi calcă aşezământul bătrânilor? că nu-şi spală mâinile când mănâncă pâine” (Mat. 15,2).
Domnul răspunzându-le a zis: Pentru ce şi voi călcaţi porunca lui Dumnezeu, iar aşezământul şi obiceiul oamenilor îl păziţi? Dumnezeu poruncind a zis: Să cinstească copiii pe tatăl si pe mama lor, şi ori cine va grăi de rău pe tatăl sau pe mamă-sa, să se ucidă; iar voi porunciţi copiilor să zică către nenorociţii lor părinţi, — când cer să-i ajute, — că, averea noastră s-a sfinţit şi n-avem cu ce să vă ajutăm si prin obiceiul acesta, arătaţi că, a necinsti cineva pe tatăl său, sau pe mamă-sa, nu este vreun păcat Şi aşa pentru predania şi răul vostru obicei, defăimaţi Legea lui Dumnezeu.
Iar El răspunzând, le-au zis lor: pentru ce şi voi călcaţi porunca lui Dumnezeu pentru aşezământul vostru. Că Dumnezeu a poruncit, zicând: Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta. Şi, cel ce va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa, cu moarte să moară. Iar voi ziceţi: cela ce ar zice tătâne-său, sau mâne-sa, dar este aceea cu care te-ai fi folosit de la mine, şi să nu cinstească pe tatăl său, sau pe mumă-sa. Şi aţi stricat porunca lui Dumnezeu, pentru aşezământul vostru.

                                                                                                                  Sfântul Nicodim Aghioritul, Hristoitia, Editura Egumenița

Leave a reply

required

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.