Troparul

Din pruncie iubind cu căldură pe Domnul, lumea și cele frumoase ale lumii ai părăsit și ai sihăstrit în chip desăvârșit; ți-ai ridicat coliba înaintea porților părinților tăi; zdrobit-ai cursele demonilor, preafericite; pentru aceasta pe tine, Ioan, Hristos după vrednicie te-a preamărit.

Slava… Si acum… asemenea:

Nu vom tacea, de Dumnezeu Nascatoare, a spune pururea puterea ta noi, nevrednicii, ca de nu ai fi stat tu inainte rugandu-te, cine ne-ar fi scapat pe noi de atatea primejdii, sau cine ne-ar fi pazit pe noi pana acum slobozi ? Noi de la tine, Stapana, nu ne vom departa, ca tu mantuiesti pe robii tai pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Canonul Sf. Ioan Colibașul

Cântarea I

Pe Faraon, cel ce se purta în car, l-a cufundat toiagul lui ,,Moise, cel ce a făcut minuni oarecând, în chipul Crucii lovind şi despărţind marea şi pe Israel fugăritul şi mergătorul pedestru l-a izbăvit; pe cel ce cântă cântare lui Dumnezeu”.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ce vom lăuda mai întâi fericite Ioane, iubirea ta de sărăcie, răbdarea cea multă, smerenia desăvârșită către toți ? Căci cu adevărat lui Hristos ai urmat pe calea Crucii și acum te veselești nespus întru Împărăția Sa .

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Din fragedă vârstă ai intrat în mănăstire, dar și mai mult te-ai îngrijit să îți păzești zidurile inimii de furia vrăjmașului urâtor de bine, pe care alungă-l de la cei ce te cinstesc pe tine  .

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Cum te vom numi pe tine, Sfinte Ioane, cel ce adâncurile Duhului ai pătruns cu al tău smerit gând și ai adus la masa duhovnicească a inimilor hrana înțelepciunii, cu fărâmiturile cărora hrănește-ne și pe noi.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Roagă-Te, Preacurată, cu Sfântul Cuvios Ioan să fim și noi părtași mesei duhovnicești a Sfinților în Împărăția lui Hristos.

Cântarea a III-a

,, Tu eşti tăria mea, Doamne, Tu şi puterea mea, Tu, Dumnezeul meu, Tu bucuria mea, Cel Ce n-ai lăsat sânurile părinteşti şi a noastră sărăcie ai cercetat-o. Pentru aceasta, cu profetul Avacum, strig către Tine: Slavă puterii Tale, iubitorule de oameni.”

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Glasul Cuvântului ai auzit în inima ta cea curată și ai urmat vieții îngerești, făcându-te călugăr spre a urca muntele desăvârșirii, pe care cu multe lacrimi suindu-l, te-ai învrednicit de moștenirea luminii nevăzute.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Din copilărie ai urmat vieții călugărești și în mănăstirea Achimiților ai primit chipul îngeresc, bucurându-te de Mirele tău, pe Care Îl roagă acum pentru mântuirea sufletelor noastre împovărate cu grele păcate.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Răbdarea ta a minunat pe toți, căci paharul pătimirii ai băut fără cârtire, și acum te îndulcești de paharul veseliei cerești, din care revarsă-ne și nouă picături spre îndulcirea amărăciunii sufletelor noastre.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Caută spre robii Tăi cu milostivire ca Una Ce cu ploaia îndurărilor Tale ai curăţat păcatul lui Adam, născând nouă pe Începătorul mântuirii.

Apoi aceste stihiri:

Cuvioase Ioane, tu ca un străin ai petrecut înaintea porților părinților tăi, căci te-ai socotit mai întâi fiu al Tatălui ceresc, înaintea Căruia având acum îndrăzneală, roagă-te, să fim adunați noi, fiii cei rătăcitori, de pe căile păcatelor și aduși pe calea mântuirii.

Maica Luminii, cu ploaia rugăciunii Tale înmoaie şi pământul cel împietrit al inimii mele şi sădeşte întru mine sămânţa fricii dumnezeieşti ca să aduc la plinirea vremii roadele cele bune ale pocăinţei curate .

Sedealna

 

Sărăcia cea de bună voie și răbdarea ocărilor ai suferit pentru Hristos Cel răstignit pe Cruce pentru iertarea lumii și cu suflet curat ca un porumbel ai zburat mai apoi în cămările cerești.

Cântarea a IV-a

,, Nepăzind poruncile Tale Stăpâne, cu mintea mea intrând în patimile desfătărilor, am fost golit de har şi pentru răni zac gol; ci mă rog Ţie, Mântuitorule, mântuieşte-mă !”.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe Hristos-Izvorul bogăției- odihnind în inima ta, ai nesocotit sărăcia cea materială, ci cu bogăția rugăciunilor tale toată lumea ai împodobit .

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sărăcia de bună voie ai iubit și te-ai îmbogățiut duhovnicește, socotind ocările slugilor părinților tăi ca mărgăritarele de laudă prin care îți agoniseai laudă în cer de la îngeri.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Coliba ta cea sfințită cu lacrimile rugăciunii o ai prefăcut în Rai și cămara cea cerească ai primit de la Hristos, Cel Ce împărățea în palatul inimii tale.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Cununa slavei Tatălui fiind şi Oglinda Fiului, Tu, Cea împodobită cu acoperământul Duhului, dăruieşte-ne nouă acoperământul milostivirii Tale.

Cântarea a V-a

,, Căutând cu ochiul Tău cel neadormit , milostiveşte-Te spre mine, cel cuprins de dormitarea trândăviei, şi care slujesc somnului desfătărilor în patul patimilor; Cel Ce ţi-ai plecat capul pe Cruce şi Te-ai trezit de bunăvoie, micşorând Hristoase, noaptea păcatului, Cel Ce eşti lumina dreptăţii”.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Din viclenia vrăjmașului urâtor a tot binele, ai plecat din mănăstire cu voia fraților, fiind îmboldit de dorul părinților tăi, dar în colibă săracă ai petrecut, neștiut de nimeni.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Disprețul slugilor și sărăcia nu le-ai disprețuit, ci ai răbdat toate ca un bun ostaș al lui Hristos, luând plată însutită în cer.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Din pruncie ai iubit înțelepciunea cea de sus, care ca o rază te-a călăuzit către viețuirea îngereascăȘ cu razele rugăciunii tale luminează-ne și pe noi dintru înălțime, ca să urmăm calea smeritei cugetări.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Nu opri curgerea izvorului milostivirii Tale, ci ne adapă din destul pe noi, cei ce alergăm la negrăită şi necheltuită bunătatea Ta, Preacurată Fecioară.

Cântarea a VI-a

Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune mâhnirile mele; că sufletul meu s-a umplut de răutăţi şi viaţa mea s-a apropiat de iad. Dar ca Iona mă rog: Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Evanghelia dăruită de tatăl tău și-a fost prieten nedespărțit și cărare care te-a dus către Hristos, pe Care roagă-te să-L aflăm și noi pe căile inimilor noastre.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca săracul Lazăr stăteai înaintea porții părinților tăi în smerenie și rugăciune și Hristos te-a învrednicit de cereasca bogăție, pe care roagă-te să o dobândească și cei ce te cinstesc pe tine .

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Defăimările slugilor răbdând, te-ai îmbogățit în smerenie și acum ne întărești și pe noi în răbdarea ocărilor celor trimise pentru păcatele noastre.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

De darul rugăciunilor Tale nu ne lipsi pe noi, cei ce cu nădejde cădem înaintea icoanei Tale, cerând acoperământul milostivirii Tale negrăite.

Apoi aceste stihiri:

în palatul inimii tale ai adăpostit pe Cel de pe scaunul heruvimilor, pe Care roagă-L fericite, să ne ridice pe noi de pe scaunul păcatelor la împodobirea lăcașului inimilor noastre cu gânduri smerite .

Preacurată, care, prin cuvânt, negrăit ai născut pe Cuvântul în zilele cele mai de apoi, roagă-te Lui, ca Una Ce ai îndrăznire de Maică.

Condacul

Râvnind, înțelepte, sărăcia ce nu se fură,

ai urât bogăția părinților tăi.

Și având Evanghelia în mâinile tale,

ai urmat lui Hristos Dumnezeu, preacuvioase Ioan,

rugându-te neîncetat pentru noi toți.”

Prochimenul :

Evanghelia

Stih: Miluieste-ma, Dumnezeule…

Slavă… glas 2:

Pentru rugăciunile Cuviosului Tău, Milostive, curaţeşte mulţimea greşelilor noastre.

Şi acum…

Pentru rugaciunile Nascatoarei de Dumnezeu, Milostive, curateste multimea gresalelor noastre.

Stihira

Stih: Miluieste-ne, Dumnezeule, dupa mare mila Ta si dupa multimea indurarilor Tale curateste faradelegile noastre.

Cine poate povesti nevoințele tale cele mai presus de fire și sărăcia cea multă prin care scară către cer ți-ai zidit către Împăratul vieții ?

Mantuieste, Dumnezeule, poporul Tau si binecuvinteaza mostenirea Ta, cerceteaza lumea Ta cu mila si cu indurari, inalta fruntea crestinilor ortodocsi si trimite peste noi milele Tale cele bogate; pentru rugaciunile Preacuratei Stapanei noastre Nascatoarei de Dumnezeu si pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei si de viata facatoarei Cruci; cu ocrotirile cinstitelor, cerestilor netrupesti Puteri; pentru rugaciunile cinstitului, maritului Prooroc, Inaintemergatorului si Botezatorului Ioan; ale Sfintilor, maritilor si intru tot laudatilor Apostoli; ale tuturor sfintilor sfintitilor ierarhi; ale sfintilor, maritilor si bunilor biruitori mucenici; ale preacuviosilor si de Dumnezeu purtatorilor Parintilor nostri, ale Sfintilor (N), a caror pomenire o savarsim, ale Cuviosului Ioan Colibașul , ale sfintilor si dreptilor dumnezeiesti Parinti Ioachim si Ana si pentru ale tuturor sfintilor; rugamu-ne, Mult-milostive Doamne, auzi-ne pe noi pacatosii, care ne rugam Tie, si ne miluieste pe noi.

Doamne, miluieste (de 12 ori).

Cântarea a VII-a

Chipului celui de aur neînchinându-se tinerii lui Avraam, s-au lămurit ca aurul în topitoare; că, în cuptorul cel de foc, ca într-o cămară luminată, dănţuiau, cântând: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri ! ”.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

După Evanghelia cea ferecată cu aur cunoscut-au părinții tăi că tu ești fiul lor și multe lacrimi au vărsat pentru tine, cel ce te aflai pe patul morții.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dragostea de Hristos a biruit iubirea cea firească față de părinți și întru sărăcie ai rămas, dar Hristos te-a învrednicit de bogăția slavei cerești.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Cu gândul cel smerit împrejmuindu-ți mintea, ai păzit nevătămată cetatea inimii de atacurile celui viclean, pe care îl izgonește de la cei ce te cinstesc pe tine.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Mireasă a Duhului, împodobeşte şi sufletele noastre ca pe o mireasă în aşteptarea Mirelui Hristos, pe care cu voia tatălui L-ai născut cu trup pe pământ, spre mântuirea lui Adam împreună cu tot neamul cel ales.

Cântarea a VIII-a

,, Văzându-Te soarele întins pe Cruce, şi-a strând razele şi tot pământul s-a clătinat cu cutremur, Împărate al tuturor, văzându-Te de voie pătimind, Cel Ce eşti din fire nepătimitor. Pentru aceasta, Te rog Hristoase: Tămăduieşte ca un doctor patimile sufletului meu !”.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu frumusețea virtuților îmbrăcându-te mai mult decât cu hainele cele văzute, ca un înger ai zburat la cele cerești și în lăcaș nezidit de mână omenească acum locuiești cu Sfinții, împreună cu care roagă-te și pentru mântuirea sufletelor noastre.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pentru Hristos te-ai înstrăinat de toate cele părintești și ai fost primit de Părintele luminilor în cămările cele minunate ale Sale.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Viețuirea ta cea smerită adânc a minunat pe părinții tăi care te-au îngropat lângă poarta pe care ai păzit-o cu rugăciunea ta neîncetată; roagă-te Domnului să ne deschidă și nouă porțile iertării Sale.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Depărtează de la robii Tăi toată răutatea şi cu florile rugăciunilor Tale ne arată pe noi mai îndreptaţi în ceasul sfârşitului nostru.

Cântarea a IX-a

Eva adică, prin păcatul neascultării, blestem înăuntru a adus, iar Tu Fecioară de Dumnezeu Născătoare, prin odrasla purtării în pântece, lumii binecuvântare ai înflorit; pentru aceasta toţi Te slăvim.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Răbdat-ai ocările slujilor tale, cugetând la Cel Ce pentru mântuirea noastră a fost batjocorit, pe Care Îl roagă să întărească întru smerenie pe cei ce te cinstesc pe tine.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

În coliba inimii tale ca în peșteră S-a odihnit Hristos și te-a întărit întru răbdare, zidindu-ți în cer lăcaș prea frumos.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Biserica zidită de părinții tăi fost-a ca o mulțumire adusă Domnului pentru viața ta cea virtuoasă pe care ai dăruit-o lumii spre îndreptare pe calea pocăinței.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Cu curgerile rugăciunii Tale veseleşte auzul inimilor noastre şi ne arată şi pe noi râuri ale cuvântării de Dumnezeu.

Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, Cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea Ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, Care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe Tine, Cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, Te mărim.

Bucură-te, izvorul sfințit al rugăciunii, turnul smereniei desăvârșite, muntele răbdării, pilda urmării lui Hristos, nu înceta a te ruga pentru cei ce voiesc a moșteni lăcașurile cele veșnice.

Din pruncie te-ai arătat iubitor al cuvântului dumnezeiesc și rod însutit a adus acesta în inima ta, alegând viețuirea cea mai bună și plăcută lui Hristos.

Prin pizma celui rău ai părăsit mănăstirea, fiind copleșit de dorul părinților, dar dragostea de Hristos a fost mai mare, rămânând lor ca un necunoscut.

Înstrăinatu-te-ai de toate plăcerile deșarte ale lumii și ai ales bogăția cea duhovnicească, luminând acum pe toți cu strălucirea rugăciunilor tale.

Răbdarea ta pleacă inimile noastre spre umilință Sfinte, că ai defăimat cu totul bogăția deșartă a lumii și cu haina rugăciunii și a smeritei cugetări ți-ai îmbrăcat sufletul, intrând împodobit în cămara Mirelui Hristos.

Duhurile răutății le-ai biruit cu răbdarea ta nezdruncinată, cu adânca smerenie și sărăcia cea pentru Hristos; pe acestea ajută-ne să le plinim și noi, după putere, în viața noastră spre câștigarea bunătăților Împărăției cerurilor .

Cetele puterilor netrupeşti, cu Botezătorul, cu Apostolii lui Hristos, cu Sfântul Ioan Colibașul şi cu Născătoarea de Dumnezeu Maria, faceţi rugăciune ca să ne mântuim.

Sfinte Dumnezeule…Preasfanta Treime…Tatal nostru…

Cetele îngerești te-au primiut cu bucurie pe tine, îngerul pământesc, care prin jertfa răbdării ți-ai agonisit în cer plată nemăsurată.

Primește neputincioasele noastre gânduri întinse către tine Sfinte, și ne întărește și pe noi a răbda fără cârtire necazurile îngăduite de Domnul pentru curățirea noastră sufletească de multele păcate.

Stăpână, primeşte rugăciunile robilor Tăi şi ne izbaveşte pe noi de toată nevoia şi necazul.

Toata nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, pazeste-mă sub sfânt acoperământul Tău.

Leave a reply

required

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.