Troparul Sfinţilor Mucenici Ciprian şi Iustina:
Sfinţilor Mari Mucenici Ciprian şi Iustina, care pentru Dumnezeu v-aţi jertfit, care viaţă în mare credinţă aţi dus, prin care s-a dovedit puterea credinţei creştine asupra tuturor vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi, vă rugăm să fiţi şi astăzi apărătorii şi călăuzele noastre în dreapta credinţă, dându-ne şi nouă tăria iubirii de Dumnezeu.

Condac 1
Preasfinte Mare Mucenic Ciprian, ai avut o viaţă tumultoasă cu multe meandre, dar Dumnezeu în marea Sa milostivire ţi-a arăta care este adevărul şi te-a întors din căile cele rele în căile cele bune şi la adevărata credinţă, cântând mereu: Aliluia!

Icos 1
Născut în Cartagina în familie de păgâni în secolul al III-lea, părinţii au considerat că trebuie să înveţi în templele zeilor unde te-au dat de mic copil, te-au trimis la zece ani să aduci jertfe zeilor pe muntele Olimp. Mai apoi ai învăţat la multe alte şcoli oculte ale vremii din Egipt şi Memfis dobândind puteri mari, şi de aceea noi zicem:
Bucură-te Sfinte Mare Mucenic Ciprian, Sfânt al lui Dumnezeu;
Bucură-te că deşi viaţa ta a avut multe meandre, Dumnezeu te-a adus în căile cele bune;
Bucură-te că Bunul Dumnezeu ţi-a fost mult milostiv;
Bucură-te că prin voi s-a dovedit puterea Domnului Iisus Christos;
Bucură-te că prin voi Dumnezeu a lucrat minunat dovedind puterea Crucii;
Bucură-te că fiecare aţi trecut la vremea potrivită de la păgânism la creştinism;
Bucuraţi-vă Sfinţilor Mari Mucenici Ciprian şi Iustina, biruitori în numele Crucii!

Condac 2
Ajungând un vrăjitor cu puteri mari şi cu mare faimă în Antiohia, diavolii cei răi ţi se supuneau şi acolo unde îi trimiteai acolo făceau răutăţile lor, Sfinte Mare Mucenic Ciprian, căci în acele vremuri încă nu găsiseşi Lumina Domnului Iisus Christos şi puterea Crucii şi nu cântai Adevăratului Dumnezeu: Aliluia!

Icos 2
Dar schimbarea minunată şi întoarcerea spre credinţa creştină a avut loc prin marea Puterea lui Dumnezeu şi printr-o Sfântă şi curată fecioară pe nume Iustina, iar noi văzând această minune cu evlavie zicem aşa:
Bucură-te că Dumnezeu te-a ajutat să găseşti lumina Sa;
Bucură-te că Dumnezeu ţi-a arătat puterea Sfintei Cruci;
Bucură-te că ai fost întors la credinţa creştină;
Bucură-te că Domnul a făcut o minune în viaţa ta;
Bucură-te că printr-o Sfântă şi curată fecioară ţi-a fost arătată Puterea Cerurilor;
Bucură-te că Iustina era o fecioară curată şi demnă;
Bucuraţi-vă Sfinţilor Mari Mucenici Ciprian şi Iustina, biruitori în numele Crucii!

Condac 3
Fecioara curată şi neprihănită pe nume Iustina trăia în Antiohia. Deşi era din familie de păgâni, ea asculta cu atenţie predicile creştine despre Domnul Iisus Christos ale diaconului Prailie, începând să meargă în taină la această Biserică a Domnului, cântând mereu: Aliluia!

Icos 3
Simţind în inima ei o chemare puternică spre Adevăratul Dumnezeu, în scurt timp fecioara Iustina s-a convertit creştină, botezându-se în Biserica lui Hristos, iar noi cu bucurie cântăm:
Bucură-te Sfântă fecioară Iustina că trăiai în curăţie;
Bucură-te că te-a interesat credinţa creştinilor;
Bucură-te că ai început să mergi în taină la Biserica lor;
Bucură-te că în scurt timp te-ai botezat creştină;
Bucură-te că pe Domnul Iisus Christos iubeai cu toată inima;
Bucură-te că ai aflat toată învăţătura Lui adevărată;
Bucuraţi-vă Sfinţilor Mari Mucenici Ciprian şi Iustina, biruitori în numele Crucii!

Condac 4
Părinţii minunatei fecioare Iustina ascultau şi ei cu atenţie cuvintele ei înţelepte, mama trecând şi ea la creştinism, iar tatăl medita că idoli fiind făcuţi de mâini omeneşti cum pot fi ei dumnezei, neavând în ei nici suflet şi nici suflare şi astfel cu toţii cântau: Aliluia!

Icos 4
Tatăl Sfintei Iustina a avut o dumnezeiască arătare în vis: ,,era o mare tabără de Îngeri purtători de lumină, iar în mijlocul lor era Mântuitorul lumii Domnul Iisus Christos, care i-a grăit: ,,Veniţi la Mine şi vă voi da vouă Cereasca Împărăţie.”, iar el trezit din somn a povestit tuturor această vedenie şi a cerut Sfântul Botez creştin, ajungând după un timp chiar preot, iar noi cu iubire zicem aşa:
Bucură-te Sfântă Iustina, fecioară minunată;
Bucură-te că şi părinţii tăi ascultau cu atenţie cuvintele tale înţelepte;
Bucură-te că mama ta s-a convertit creştină;
Bucură-te că tatăl tău a avut o descoperire dumnezeiască;
Bucură-te că Domnul Iisus la chemat la el şi după botez a devenit chiar preot;
Bucură-te că v-aţi lepădat cu toţii de idoli şi zei păgâni;
Bucuraţi-vă Sfinţilor Mari Mucenici Ciprian şi Iustina, biruitori în numele Crucii!

Condac 5
Era pe vremea aceea un tânăr bogat pe nume Aglaid, care văzând pe Iustina şi frumuseţea ei s-a aprins de dorul ei voind cu orice preţ să petreacă cu ea în necurăţie. Dar Sfânta Iustina fugea de el respingând toate propunerile lui zicând: ,,Am pe Mirele meu Hristos căruia Îi slujesc şi curăţia mea îmi păstrez. Acela şi sufletul şi trupul meu îmi păzeşte de toată necurăţia.” cântând mereu lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 5
Acest tânăr lipsit de demnitate a căutat pe toate căile să forţeze pe Iustina să-i fie soţie, încercând chiar şi să o răpească, dar neputând cu nici un chip, s-a dus la vrăjitorul Ciprian să-l ajute, iar noi văzând tăria Sfintei fecioare Iustina cu toţii zicem:
Bucură-te Sfântă mireasă cerească;
Bucură-te că singurul tău Mire era Domnul Iisus Christos;
Bucură-te că nu te-a interesat tânărul bogat Aglaid;
Bucură-te că te-ai păstrat neprihănită;
Bucură-te că deşi a vrut să te răpească nu a reuşit;
Bucură-te că Dumnezeu de toate răutăţile te-a păzit;
Bucuraţi-vă Sfinţilor Mari Mucenici Ciprian şi Iustina, biruitori în numele Crucii!

Condac 6
Încercând cu puterea vrăjilor şi a nălucirilor de tot felul a supune pe fecioara Iustina, nimic nu ai reuşit atunci Sfinte Mare Mucenic Ciprian în faţa rugăciunilor ei fierbinţi, a postului ei aspru, a încrederii ei neţărmurite în puterea Domnului Iisus Christos şi mai ales în faţa semnului Sfintei Crucii cu care ea se însemna mereu cântând: Aliluia!

Icos 6
Pe vremea aceea neînţelegând Puterea Dumnezeiască, ai chemat duhurile rele la tine şi le-ai întrebat de nu se pot apropia de fecioara Iustina, iar aceştia au mărturisit unul spunând: ,,Pentru aceasta nu am reuşit, pentru că am văzut pe ea un semn de care m-am înfricoşat şi din această cauză nu am putut să o biruiesc”, iar altul mărturisind: ,,Nu putem, a zis el, să privim spre semnul crucii, ci fugim de dânsul, căci ne arde precum focul şi ne goneşte departe.” , iar noi văzând marea putere a Crucii zicem:
Bucură-te că ai văzut marea putere a unei fecioare simple;
Bucură-te că duhurile răutăţii nu au putut-o birui;
Bucură-te că îşi găsea tăria în semnul Sfintei Cruci cu care se însemna;
Bucură-te că ţinea post aspru şi rugăciune;
Bucură-te că Numele Domnului Iisus Christos era tăria ei;
Bucură-te că toate acestea te-au uimit;
Bucuraţi-vă Sfinţilor Mari Mucenici Ciprian şi Iustina, biruitori în numele Crucii!

Condac 7
Această putere neobişnuită a unei fecioare simple, care biruia toată puterea duhurilor răutăţii te-a pus pe gânduri Sfinte Mare Mucenic Ciprian şi oricâte vrăjitorii din ce în ce mai mari ai încercat, toate cădeau până la urmă neputincioase în faţa credinţei, curăţiei, postului şi rugăciunilor ei şi astfel ai ajuns de batjocura cetăţii, iar noi cu credinţă mare cântăm: Aliluia!

Icos 7
Încredinţându-te că acei creştini care credeau în numele Domnului Christos şi care se însemnau cu semnul crucii erau de nebiruit, şi-ai dat seama de Puterea Adevăratului Dumnezeu şi te-ai lepădat de toţi slujitorii întunericului, iar noi auzind toate acestea cu cinste îţi zicem:
Bucură-te că puterea neobişnuită a credinţei te-a pus pe gânduri;
Bucură-te că Sfânta Iustina toţi demonii biruia;
Bucură-te că ei în faţa Sfintei Cruci rămâneau neputincioşi;
Bucură-te că ea ţinea mult post şi rugăciune;
Bucură-te că Dumnezeu te-a luminat;
Bucură-te că te-ai lepădat de toţi slujitorii întunericului;
Bucuraţi-vă Sfinţilor Mari Mucenici Ciprian şi Iustina, biruitori în numele Crucii!

Condac 8
De atunci ai certat aspru pe duhul răutăţii zicând: ,,Acum ţi-am cunoscut neputinţa, că dacă de cruce te temi şi de numele lui Hristos te cutremuri, apoi ce vei face când Însuşi Hristos va veni asupra ta?” şi astfel te-ai dezmeticit din greşelile vieţii tale şi ai început să cânţi: Aliluia!

Icos 8
Apoi cu toată credinţa şi hotărârea te-ai lepădat de el şi ai hotărât întoarcerea la adevărata credinţă Sfinte Mare Mucenic Ciprian zicând: ,,M-am înşelat eu ticălosul, ascultându-te pe tine şi crezând în înşelăciunea ta, deci depărtează-te de la mine blestematule. Mi se cade mie să alerg la cei dreptcredincioşi, ca să mă izbăvească şi să se îngrijească de mântuirea mea.”, iar noi vâzând această hotărâre înţeleaptă zicem:
Bucură-te că ai recunoscut neputinţa răutăţilor;
Bucură-te că ai recunoscut puterea domnului Iisus Christos cu toată tăria;
Bucură-te că ai recunoscut şi ai mărturisit că ai fost înşelat în crezurile tale;
Bucură-te că ai alergat la cei dreptcredincioşi;
Bucură-te că ai alungat de la tine pe toţi blestemaţii întunecaţi;
Bucură-te că ai început să cauţi la cei creştini mântuirea ta
Bucuraţi-vă Sfinţilor Mari Mucenici Ciprian şi Iustina, biruitori în numele Crucii!

Condac 9
Văzând capul răutăţilor că scapă din ghearele lui un astfel se slujitor învăţat, a poruncit ca el să fii pierdut şi astfel Sfinte şi Mare Mucenic Ciprian erai atacat şi torturat în fel şi chip. Neavând ajutor de la nimeni în faţa lor, pe când încă mai erai viu ţi-ai adus aminte de semnul crucii biruitoarea, cu care te-ai însemnat zicând: ,,Dumnezeul lui Iustina, ajută-mi şi mie!” şi duhurile pierind pe dată ai scăpat cântând: Aliluia!

Icos 9
Văzând lumina Dumnezeiască şi găsind pe Adevăratul Dumnezeu ai cerut primirea în rândul creştinilor, ai început să mergi la Biserica lor şi în scurt timp ai primit Botezul creştin şi ai devenit chiar preot în rândurile lor, drept pentru care noi cu credinţă zicem aşa:
Bucură-te Sfinte mare luptător cu duhurile rele;
Bucură-te că deşi ele vroiau să te piardă cu semnul Sfintei cruci i-ai biruit;
Bucură-te că Dumnezeului lui Iustina ai început să te rogi;
Bucură-te că ai început a merge la Biserica creştină;
Bucură-te că ai primit cu evlavie şi mare taina Sfântului Botez;
Bucură-te că în scurt timp ai devenit preot creştin;
Bucuraţi-vă Sfinţilor Mari Mucenici Ciprian şi Iustina, biruitori în numele Crucii!

Condac 10
Schimbându-ţi total viaţa, credinţa şi obiceiurile şi căindu-te mereu pentru păcatele dinainte, sporeai mereu în sfinţenie Sfinte şi Mare Mucenic Ciprian, păstorind cu cinste pe credincioşi şi astfel ai ajuns episcop, mult cinstit de popor cântând mereu lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 10
Cinstita fecioară Iustina văzând minunea care s-a întâmplat cu Sfântul Ciprian şi dragostea lui pentru cele sfinte se bucura şi a urmat şi ea calea sfinţirii ajungând diaconiţă şi apoi stareţă într-o mănăstire de fecioare, sporind în credinţă şi cucernicie, drept pentru care cu iubire zicem:
Bucură-te că ai sporit mereu în credinţă;
Bucură-te că păstoreai cu cinste pe credincioşi;
Bucură-te că te-ai dedicat total slujirii Dumnezeieşti;
Bucură-te că astfel ai ajuns episcop;
Bucură-te că Sfânta Iustina a urmat şi ea calea sfinţeniei;
Bucură-te că a ajuns stareţa unei mănăstiri de fecioare;
Bucuraţi-vă Sfinţilor Mari Mucenici Ciprian şi Iustina, biruitori în numele Crucii!

Condac 11
Defăimând idolii şi zeii, întorcând mult popor la credinţa adevărată Sfinte Mare şi Mucenic Ciprian împreună cu Sfânta Iustina, aţi fost pârâţi la ighemonul Evtolmie, care va chemat la judecată şi nelepădând credinţa voastră puternică în Domnul Iisus Christos aţi fost supuşi la cazne şi suplicii, dar pe toate le-aţi răbdat ieşind nevătămaţi cântând mereu: Aliluia!

Icos 11
Neputând să vă înfrângă cu nici un chip credinţa în Domnul, aţi fost daţi la moarte, înfruntând şi aceasta cu mult curaj. Văzând tăria credinţei voastre, demnitatea în faţa morţii în acea zi un om oarecare pe nume Teoctist şi-a mărturisit şi el credinţa creştină, şi astfel în acea zi Dumnezeu a ridicat cu cinste la Ceruri sufletele voastre muceniceşti, iar noi plini de respect şi compasiune zicem:
Bucură-te că deşi aţi fost chemaţi la judecata păgânilor nu v-aţi lepădat de Domnul Iisus Christos şi de creştinism;
Bucură-te că aţi îndurat caznele cu demnitate;
Bucură-te că Dumnezeu pe amândoi vă întărea;
Bucură-te că marea voastră credinţă nu a putut fi înfrântă;
Bucură-te că Teoctist şi-a mărturisit şi el credinţa cu mult curaj;
Bucură-te că iubirea de Dumnezeu şi demnitatea v-a fost răsplătită şi aţi luat cununa cerească a muceniciei;
Bucuraţi-vă Sfinţilor Mari Mucenici Ciprian şi Iustina, biruitori în numele Crucii!

Condac 12

Trupurile voastre minunaţi Sfinţi Mucenici ai lui Dumnezeu, au fost luate şi duse la Roma unde au fost îngropate de o bună creştină Rufina. La acele morminte însă se făceau multe minuni şi tămăduiri ale celor bolnavi care ajungeau acolo şi se rugau. Astfel voi şi din lumea cerească aţi continuat să fiţi mereu alături de oamenii aflaţi în nevoi şi necazuri dând mereu mare şi grabnic ajutor. Creştinii pentru aceasta mult v-au cinstit şi v-au pomenit cu evlavie şi recunoştinţă cântând mereu: Aliluia1

Icos 12
Moaştele lor şi mai ales ale Sfântului şi Mare Mucenic Ciprian sunt venerate de întreaga creştinătate astăzi, mâna sa dreaptă aflându-se în Bucureşti la Biserica Zlătari. Oriunde s-ar afla sfintele moaşte aduc vindecare şi ajutor, dar mai ales dezlegare din farmece, vrăji şi blesteme, acelora care se roagă cu credinţă, iar noi creştinii de azi mulţumind pentru acest mare dar Dumnezeiesc, zicem cu evlavie:
Bucură-te că aţi fost îngropaţi la Roma;
Bucură-te că la mormântul vostru se făceau minuni;
Bucură-te că din lumea cerească aţi continuat să-i ajutaţi pe oameni;
Bucură-te că moaştele voastre tămăduiesc şi dau ajutor;
Bucură-te că prin ele cei ce se roagă sunt izbăviţi de farmece, blesteme şi vrăjitorie;
Bucură-te că sfintele voastre moaşte sunt un mare dar Dumnezeiesc;
Bucuraţi-vă Sfinţilor Mari Mucenici Ciprian şi Iustina, biruitori în numele Crucii!

Condac 13
Bucuraţi-vă Sfinţilor Mari Mucenici Ciprian şi Iustina, că prin exemplul vieţii voastre aţi întărit pe creştini, iar prin jertfa vieţii voastre aţi dovedit puterea Adevăratului Dumnezeu şi a Domnul Iisus Christos. În vremurile acelea de mare prigoană a creştinilor aţi dobândit cununa muceniciei în Ceruri şi dragostea creştinilor pe Pământ, cântând mereu lui Dumnezeu: Aliluia.
(Se zice de trei ori, apoi icos 1 şi condac 1, după care rugăciunea)

Rugăciunea către Sfinţii Mari Mucenici Ciprian şi Iustina:
Cu bunătatea voastră neţărmurită din Ceruri, vă rugăm să ne ajutaţi pe noi nevrednicii să fim mereu apăraţi de duhuri rele, dezlegaţi din legăturile rele ale farmecelor, vrăjilor şi altor magii care ne amăgesc pe noi şi să ne ajutaţi să discernem mereu ce este bine de ce este rău.
Vă rugăm să ne ajutaţi cu puterea voastră cea cerească pentru a neutraliza orice fel de răutăţi văzute şi nevăzute şi să dispară toate practicile vrăjitoreşti şi blestemele din România şi din lume.
Vă rugăm să-i daţi mereu în vileag pe toţi înşelătorii şi duhurile rele şi toate uneltele lor, ca ţara aceasta să fie curăţată şi astfel să devină ceea ce s-a proorocit: Ţara Sfântă Ortodoxă România condusă de Însuşi Dumnezeu.
Bunul Dumnezeu să fie în veci lăudat şi mărit şi toate Cetele Cereşti ale Sfinţilor!

Rugăciunea Sfântului Ciprian
Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Creatorule și Chivernisitorule a toate, Sfânt și slăvit ești Împăratul împăraților și Domnul domnilor, slavă Ție.

 Tu, Cel ce locuiești în lumina cea nepătrunsă și neapropiată, pentru rugăciunea mea, a smeritului și nevrednicului robului Tău, depărteaz demonii și stinge viclenia lor de la robii Tăi; revarsă ploaie la buna vreme peste tot pământul și fă-l să-și dea roadele lui; copacii și viile să-și dea deplin rodul lor; femeile să fie dezlegate și eliberate de nerodirea pântecelui; acestea și toată lumea mai întâi fiind dezlegate, dezleagă și toată zidirea de toate legăturile diavolești. Și dezleagă pe robul Tău (numele) împreună cu toate ale casei lui de toate legăturile satanei, ale magiei, ale farmecelor și ale puterilor potrivnice. Împiedică Tu, Doamne Dumnezeul părinților noștri toată lucrarea satanei, Tu Cel ce dai dezlegare de magie, de farmece, de vrăji și de toate lucrările satanicești și de toate legăturile lui, și distruge toată lucrarea vicleană prin pomenirea Prea Sfântului Tău nume. Așa, Doamne, Stăpâne a toate, auzi-mă pe mine nevrednicul slujitorul Tău și dezleagă pe robul Tău (numele) de toate legăturile satanei și dacă este legat în cer, sau pe pământ, sau cu piele de animale necuvântătoare, sau cu fier, sau cu piatră, sau cu lemn, sau cu scriere, sau cu sânge de om, sau cu al păsărilor, sau cu al peștilor, sau prin necurăție, sau în alt chip s-au abătut asupra lui, sau dacă din altă parte au venit, din mare, din fântâni, din morminte, sau din orice alt loc, sau dacă a venit prin unghii de om, de animal, sau gheare de pasăre, sau prin șerpi (vii sau morți), sau prin pământul morților, sau dacă a venit prin străpungere de ace, dezleagă-le pentru totdeauna, în ceasul acesta, Doamne, cu puterea Ta cea mare.

Tu Doamne, Dumnezeul nostru, Care cunoști și știi toate, dezleagă, sfărâmă și distruge, acum, lucrările magiei, iar pe robul Tău (numele) păzește-l cu toți ai casei lui, de toate uneltirile diavolești. Zdrobește, cu însemnarea cinstitei și de viață făcătoarei Cruci, toate puterile potrivnicilor. Pustiește, distruge și depărtează, pentru totdeauna, toate lucrările magiei, vrăjitoriei și fermecătoriei de la robul Tău (numele).

Așa, Doamne, auzi-mă pe mine păcătosul slujitorul Tău și pe robul Tău cu toți ai casei lui, și dezleagă-i de demonul de amiază, de toată boala și de tot blestemul, de toată mânia, nenorocirea, clevetirea, invidia, farmecele, nemilostivirea, lenea, lăcomia, neputința, prostia, neânțelepciunea, mândria, cruzimea, nedreptatea, trufia, și de toate rătăcirile și greșalele, știute și neștiute, pentru Sfânt numele Tău, că binecuvântat ești în veci. Amin!

Leave a reply

required

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.