Pr. Ene Braniște

Rolul apei în cultul Noului Testament

Apa este o altă materie importantă folosită în cultul creștin. Apa este elementul care astâmpără setea omului și se folosește pentru curățirea lui corporală, precum și pentru nevoile gospodărești. Această calitate a ei a fost transferată și în viața religioasă, apa devenind simbol al purificării, al curățirii spirituale, simbolizând acțiunea purificatoare a harului divin.
Mai întâi o întâlnim la Proscomidie, moment în care este turnată în potir, simbolizând pe credincioșii laici, iar amestecarea ei cu vinul înseamnă încorporarea acestora în Hristos, Care în Pătimirile Sale ne-a purtat pe noi și păcatele noastre.

Continuare …