„Nimeni nu este îndepărtat de la chemarea vieții celei sfinte, care are felurite măsuri și chipuri de petrecere. De vreme ce Harul lui Dumnezeu ce sălășluiește în sfinți se revarsă și asupra trupului, precum și a întregii făpturi necuvântătoare, și trupurile lor se sfințesc, după cum și locurile unde au petrecut sau au fost îngropați au într-însele harul lui Dumnezeu. Câți se fac părtași energiei-lucrării îndumnezeitoare a lui Dumnezeu devin temple ale Duhului Sfânt, oricare ar fi locul unde își săvârșesc petrecerea și slujirea, indiferent de îndeletnicirea sau de chipul viețuirii lor.” (IPS Hierotheos Vlachos)

Biserica mare a Mănăstirii Suruceni, închinată Sfântului Ierarh Nicolae, și-a sărbătorit în această Duminică, 19 decembrie 2021, ocrotitorul ceresc. Numeroși credincioși au participat alături de obștea monahală la Sfânta Liturghie. Cu prilejul sărbătorii, credincioșii au avut posibilitatea să se închine la părticele din moaștele Sfântului Nicolae, păstrate în biserica așezământului monahal.

Sfântul Nicolae s-a născut în cea de-a doua jumătate a secolului al III-lea în orașul Patara din provincia Lichia, în sudul Turciei de astăzi, într-o familie de creştini bogaţi, cinstiţi şi credincioşi. După moartea părinților săi, Teofan şi Nona, urmând îndemnul evanghelic al lui Hristos: „Vinde toate câte ai și împarte la săraci și vei avea comoară în ceruri” (Lc. 18, 22), renunţă la averea moştenită și o împărte săracilor. In creşterea sa creştină a beneficiat, alături de educaţia părinţilor şi de îndrumările unchiului său, Nicolae, episcop al locului, care, la momentul potrivit, îl va hirotoni preot. Vrednicia sa l-a făcut cunoscut tuturor. În scurtă vreme va fi rânduit episcop în Mira Lichiei, participând la primul Sinod Ecumenic de la Niceea, convocat de Sfântul Împărat Constantin în anul 325. Este cinstit în toate colţurile pământului, chiar și de cei care nu sunt creștini.

Sărbătorindu-l în această perioadă, aproape de Naşterea Domnului, Biserica ni-l prezintă ca model şi pildă vrednică de cinstire și urmare, pentru duhul său de sărăcie şi milostenie care i-a imprimat o adâncă asemănare cu Pruncul Iisus, Săracul şi Milostivul prin excelenţă.

„Sfântul Nicolae a considerat smerenia sau micșorarea de sine drept condiție a ascultării omului de Dumnezeu, după modelul Fiului lui Dumnezeu, Care, bogat fiind întru slava cerească, a sărăcit devenind om smerit, pentru ca oamenii să se îmbogățească în har și sfinţenie (2 Cor. 8, 9). Pilda vieţii Sfântului Nicolae arată omului contemporan valorile permanente ale bunătății, dărniciei și sfinţeniei viețuirii creștine. Sfântul Nicolae ne cheamă să facem din viaţa noastră o mărturie a prezenței și iubirii milostive a lui Hristos în lumea de azi, pentru ca și Mântuitorul Iisus Hristos să dea mărturie pentru noi înaintea Tatălui din ceruri (Matei 10, 32),” ne spune Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Ori de câte ori Biserica ne pune spre pomenire un sfânt, ne oferă profilul duhovnicesc al acestuia, pentru a-i urma, pentru a lua aminte cum și-a trăit viața în Hristos, și cum și-a asumat, fără niciun fel de rezervă, principiile evanghelice. Sfântul Nicolae ne arată cât de mult pot ajuta lumea sfinţenia şi bunătatea întrupate în fiinţa omului. Lumea „piere sau se mântuieşte în fiecare om. Şi este mântuită ori de câte ori un om acceptă crucea şi propria răstignire pentru lume,” menționează părintele Alexander Schmemann. Sfântul Nicolae a ajutat și ajută lumea pentru că „a ieşit” din lume şi s-a răstignit faţă de ea.

După Sfânta Liturghie a urmat înconjurul Bisericii cu citirea pericopelor evanghelice rânduite şi un Tedeum de mulţumire. Copilașii prezenți la slujbă au primit cadouri, în cinstea Sărbătorii Ierarhului Mirelor Lichiei, unul dintre cei mai iubiţi sfinţi ai copiilor.

Această prezentare necesită JavaScript.

 

Leave a reply

required

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.