Sfinții sunt creștinii cei mai desăvârșiți, care s-au sfințit în gradul cel mai înalt cu putință prin exercitarea credinței în Domnul Iisus Cel înviat și veșnic viu. Ei sunt singurii adevărați nemuritori din neamul omenesc, pentru că trăiesc cu toată ființa lor în Cel înviat și nici o moarte nu are stăpânire asupra lor. Întreaga lor viață este din Hristos. (Sfântul Iustin Popovici)

De sărbătorea Aducerii moaştelor Sfântului Ierarh Nicolae din Mirele Lichiei în oraşul Bari, obștea monahală și credincioșii prezenți au înălțat rugăciuni comune către Bunul Dumnezeu și Sfântul Nicolae. Sfânta Liturghie a fost oficiată în Biserica mare a așezământului monahal, care este ridicată în cinstea Sfântului Ierarh. Atmosfera de rugăciune a fost înfrumuseţată de corul mănăstirii. Cu ocazia sărbătorii, credincioșii au avut posibilitatea să se închine la părticele din moaștele Sfântului Nicolae, păstrate în biserica așezământului monahal.

„Căutat-a spre rugăciunea celor smeriţi şi n-a dispreţuit cererea lor.” (Psalmul 101, 18). Cuvintele Psalmistului s-au împlinit minunat în viaţa Sfântului Ierarh Nicolae, făcătorul de minuni. Smerenia, rugăciunile, milosteniile sfântului Nicolae, exemplul vieţii sale ne întăresc și ne îndeamnă spre o schimbare a vieții, spre trăirea Tainei Sfintei Evanghelii asemenea unor fii ai Bisericii lui Hristos.

„La biserică, venim să deprindem un alt mod de viaţă, decât cel al lumii de astăzi, un mod de viaţă evanghelic. Venim să deprindem un stil de viaţă pe care numai aici, în biserică, îl învăţăm. Acest mod de viaţă l-au trăit, la cote maximale, sfinţii. Ei au întrupat cel mai frumos Evanghelia, devenind o «evanghelie vie». Aşa a fost şi Sfântul Nicolae. Să nu ne oprim numai la darurile pe care Dumnezeu ni le dă prin sfinţii Săi, ci să urcăm la Cel care ni le dăruieşte”, ne spune PS Ignatie, episcopul Hușilor.

Îi cinstim pe sfinți ridicând Biserici în numele lor, înălțându-le rugăciuni și prăznuindu-le pomenirile de peste an, dar să nu uităm să ne arătăm prețuirea față de ei, devenindu-le următori pe calea virtuții. Sfântul Ioan Damaschin ne îndeamnă: „Privind la traiul sfinților, să le urmăm credința, dragostea, nădejdea, zelul, viața, stăruința în patimi, răbdarea până la sânge, ca să avem părtășie cu ei și la cununile slavei.”

În cuvântul de învățătură, adresat credincioșilor, Prot. mitr. Victor Ceresău a subliniat frumuseţea vieţii Sfântului Nicolae, îndemnându-i pe cei prezenți să-i urmeze exemplul bunătății și a milosteniei. Totodată a adresat un cuvânt de felicitare pentru toți care s-au adunat să-l cinstească pe Marele Ierarh, care asemenea unui blând păstor își desface brațele pentru a-i îmbrățișa pe toți acei care vin la el după ajutor și întărire în credință.

După Sfânta Liturghie a urmat înconjurul bisericii cu citirea pericopelor evanghelice rânduite şi un Tedeum de mulţumire.

 Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Această prezentare necesită JavaScript.

Leave a reply

required

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.