Luni, 17 septembrie 2018, la Mănăstirea „Sf. Mare Mucenic Gheorghe” din s. Suruceni, r. Ialoveni a fost comemorat la 75 de ani de la trecerea la Domnul, Episcopul Dionisie Erhan. Anul acesta, ca urmare a lucrărilor de consolidare a cavoului aflat sub Biserica „Sf. Mare Mucenic Gheorghe” a fost descoperit trupul neputrezit al vrednicului de pomenire Episcop Dionisie, pe a cărui piatră funerară atestăm următoarea inscripție:
„Episcopul Dionisie Erhan (n. 1868 – d. 1943), Vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului (1918-1932), Episcop al Ismailului (1932-1940), Episcop al Argeșului (1940-1941), Răzăș din Bardarul Lăpușnei, Luminatu-s-a singur prin învățătura cărții și fost-a cuvios călugăr din pruncie. Stareț aici (Mănăstirea Suruceni) îndelungă vreme (1908-1934), Viteaz în Legea creștină Strămoșească, Neșovăielnic în dragostea de Neam. Cald sprijinitor al tinerilor spre lumina cărții. Pilda de păstor duhovnicesc – cu grai frumos, cu râvnă sfântă… până la moarte. Dormi în pace iubite părinte, frate și unchi”.

În dimineața zilei, întâmpinat de stareța Mănăstirii, Preacuvioasa Egumenă Epistemia (Goncearenco) împreună cu obștea monahală, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, ÎPS Mitropolit Vladimir a oficiat Sfânta Liturghie în noua biserică a Mănăstirii, închinată Sfântului Ierarh Nicolae, împreună cu PS Ioan, Episcop de Soroca, Vicar mitropolitan, Prot. mitr. Vadim Cheibaș, Secretar mitropolitan și un impunător sobor de preoţi şi diaconi.

Răspunsurile liturgice au fost date de corul de maici al Mănăstirii Suruceni.

În cadrul serviciului divin, diaconul Laurențiu Ionașcă, absolvent al Academiei de Teologie Ortodoxă din Chișinău a fost hirotonit preot pe seama Mănăstirii „Sf. Mare Mucenic Gheorghe” din s. Suruceni, r. Ialoveni, primind cu acest prilej cuvintele de felicitare şi sfaturile duhovniceşti ale arhipăstorului.

După Sfânta Liturghie, soborul slujitor condus de ÎPS Mitropolit Vladimir, a oficiat un Parastas şi s-a rugat pentru odihna sufletului Episcopului Dionisie, cel care a rămas în istoria Basarabiei un vrednic păstor de suflete.

La eveniment au participat numeroși fii duhovnicești și ctitori ai vetrei monahale Suruceni, care au adus un pios omagiu marelui ierarh comemorat la 75 de ani de la trecerea în veşnicie, în semn de recunoştinţă faţă de toate realizările sale pastorale, culturale, ctitoriceşti şi duhovniceşti.

La finalul slujbei de pomenire, ÎPS Vladimir a vorbit despre viaţa deosebită a Episcopului Dionisie, un slujitor de vocaţie al Bisericii dintre Prut și Nistru, dintre care 25 de ani i-a dedicat slujirii arhiereşti.

La rândul său, Egumena Epistemia a mulţumit Mitropolitului pentru bunăvoinţa de a liturghisi în această Mănăstire istorică. Maica stareţă  a evidențiat „jertfelnica păstorire a Episcopului Dionisie, lumina pe care a răspândit-o în timpul vieții sale pământești și iubirea de Dumnezeu mereu complectată prin iubirea de oameni.

Vlădica Dionisie Erhan este una dintre cele mai importante personalități basarabene, care a marcat epoca sa prin lucrarea misionară și prin slujirea lui Dumnezeu în prima jumătate a secolului trecut.

Liturghia și slujba de pomenire de astăzi, este o manifestare de recunoştinţă, de dragoste către Episcopul Dionisie, călugăr autentic, cu viață sfântă, ierarh înţelept, drept, bun…

Contemporanii săi i-au adus un deosebit omagiu acestui venerabil Episcop care părea „desprins din paginile patericului, pârgă a călugăriei şi a vieţii mănăstireşti. Ca stareţ, vicar şi episcop, a rămas tot călugăr, întruchipa simplitatea, tăria credinţei şi curăţenia morală a lui Pahomie şi Macarie… modestia şi sărăcia dimiei călugăreşti îi era mantie arhierească, blândeţea şi smerenia – omofor.” Liturghisitor prin excelenţă, predicator deosebit, numit Gură de aur, înflăcărat apărător al valorilor ortodoxe și un model de urmat pentru monahi şi clerici. „Astăzi, Vlădica Dionisie liturghisește dimpreună cu cetele îngerești, slujbă heruvimică la treptele Scaunului Dumnezeirii rugându-se pentru turma sa și pentru pacea lumii”, a menționat stareța Mănăstirii Suruceni.

Sectorul Sinodal Comunicare Instituțională și Relații cu Mass-media

Leave a reply

required

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.