Preaiubit cler și popor binecredincios,

Îngrijorați fiind de timpurile grele, apăsătoare și pline de încercări, pe care le parcurge întreaga lume, ne aducem aminte de cuvintele Mântuitorului: „Iar când veți auzi de războaie şi de zvonuri de războaie, să nu vă tulburați, căci trebuie să fie, dar încă nu va fi sfârșitul. Şi se va ridica neam peste neam şi împărăție peste împărăție, vor fi cutremure pe alocuri şi foamete, şi tulburări vor fi. Iar acestea sunt începutul durerilor. Luați seama la voi înșivă.” (Marcu 13,7-9).

Ținând cont de acestea, Vă îndemnăm pe toți la înmulțirea rugăciunii pentru pacea lumii și înțelegerea între conducători și popoare. Având trezvie duhovnicească și nădejdea la Dumnezeu, să-I aducem pocăință sinceră și să ne unim cu El prin împărtășirea cu Sfintele, Preacuratele și de viață făcătoarele Taine ale Mântuitorului Hristos.

Totodată, îndemnăm slujitorii și credincioșii noștri să dea dovadă de discernământ cu privire la informațiile apărute în spațiul public și să utilizeze cu cumpătare rețelele de socializare, cât și alte mijloace de informare.

Considerăm necesar să aducem claritate în noianul de zvonuri lansate în societate cu privire la viața Bisericii Ortodoxe din Moldova. Constatăm, cu regret, caracterul dezbinător pe care îl au anumite mesaje ce vin din partea unor instituții ce ar trebui să consolideze societatea și să contribuie la pace și unitate socială.

Acuzațiile nefondate de necanonicitate și îndemnul făcut preoților și credincioșilor noștri de către Mitropolia Basarabiei de a părăsi Biserica Ortodoxă din Moldova încalcă comuniunea canonică și euharistică pe care Mitropolia Moldovei o are atât cu Patriarhia Română, cât și cu toate celelalte Biserici Ortodoxe canonice din lume.

În acest sens, Vă îndemnăm pe toți, cler și popor, la păstrarea păcii și a unității creștine și la evitarea alunecării în tot felul de dezbinări, schisme și conflicte, alimentate politic.

Fraților clerici, să chibzuim profund şi fără grabă!

Această practică neîntemeiată şi defectuoasă de a părăsi samavolnic jurisdicția eclezială şi de a adera la alte entități religioase, fără carte canonică din partea ierarhului, va fi sancționată în strictă conformitate cu Dreptul Canonic – caterisire. Acest canon funcționează în toate Bisericile Ortodoxe canonice din lume.

La final, ne adresăm către toți cu îndemnul Sfântului Apostol Pavel: „Stăruiți în rugăciune, priveghind în ea cu mulțumire, rugându-vă totodată şi pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă ușa cuvântului, spre a vesti taina lui Hristos … Umblați cu înțelepciune față de cei ce sunt afară (de Biserică), prețuind vremea” (Coloseni 4, 2-5) și ferindu-vă de a fi implicați în anumite intrigi și urzeli de dezbinare, prin care se încearcă sfâșierea din nou a Cămășii lui Hristos.

Consiliul eparhial extins al Eparhiei Chişinăului a Bisericii Ortodoxe din Moldova

Leave a reply

required

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.