Aceasta să fie lucrarea voastră, zice, ca în rugăciuni să mulţumiţi lui Dumnezeu, şi pentru cele văzute şi pentru cele nevăzute, şi pentru cele ce am făcut, fie de voie, fie de nevoie, şi pentru împărăţia cerurilor, şi pentru gheena şi pentru necazuri, şi pentru liniştea ce o avem. Căci acesta este obiceiul sfinţilor de a se ruga şi a mulţimi pentru binefacerile comune.

Eu cunosc un bărbat sfînt care se ruga în aşa fel. Nimic nu zicea decît aceasta:

“Mulţumim ţie Doamne, pentru toate binefacerile Tale, care din ziua dintîi şi pînă în ceasul acesta ai făcut cu noi nevrednicii. Îţi mulţumim pentru cele care le ştim şi care nu le ştim, pentru cele arătate şi cele nearătate, pentru cele cu fapta şi cu cuvîntul, pentru cele de voie şi fără de voie, şi pentru toate cele făcute cu noi nevrednicii. Îţi mulţumim pentru necazuri şi pentru linişte, pentru gheena şi pentru pedeapsa de acolo, pentru Împărăţia cerurilor.
Te rugăm, păzeşte sufletul nostru ca să fie sfînt, avînd cugetul curat şi vrednic de filantropia Ta. Tu, care ne-ai iubit pe noi într-atît, încît ai dat şi pe Fiul Tău Cel Unul Născut pentru noi, învredniceşte-ne a ne face vrednici de iubirea Ta.
Dă-ne înţelepciunea întru cuvîntul Tău şi întru frica Ta.
Unule Născut Hristoase, însuflă-ne puterea cea de la tine.
Tu Dumnezeule care ai dat pre Fiul Tău Cel Unul Născut pentru noi, şi ai trimis pe Duhul Tău cel Sfînt, spre iertarea păcatelor noastre, iartă-ne nouă orice am greşit, cu voie, sau fără de voie, şi nu ne socoti păcatele noastre.
Pomeneşte Doamne, pe toţi care cheamă în ajutor numele Tău cel sfînt întru adevăr.
Pomeneşte pre toţi care ne-au făcut nouă bine, sau ne-au voit rele, căci toţi suntem oameni”.

Apoi adăugînd rugăciunea credincioşilor, sfîrşea cu aceasta ca legătură, făcînd rugăciunea pentru toţi.

Multe bunătăţi ne acordă nouă Dumnezeu şi fără voia noastră, multe încă, şi chiar cele mai multe fără ştiinţa noastră, căci cînd noi Îl rugăm, pentru lucruri contrare poate nevoilor noastre, şi El face cu totul din contra, El dă dovadă vie că ne face bine fără să ştim.

Sf. Ioan Gură de Aur

 

Leave a reply

required

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.