Doamne, Dumnezeul nostru, Stăpânitorul vieții și al morții, Creatorul cerului și al pământului, primește mulțumirea noastră pentru toate darurile bune pe care ni le-ai dat până în ziua de azi. Ne-ai dat și continui să ne dai ceea ce nimeni altul n-ar putea să ne dea: sănătatea, belșugul roadelor pământului și tot ceea ce este necesar pentru existența noastră pe pământ. Prin Duhul Tău cel Sfânt, inspiri și întărești credința cea adeverată, luminezi speranța, aprinzi iubirea, arăți milă prin milostivire, luminezi și sfințești sufletele poporului tău. Îți mulțumim pentru faptul că, prin bogăția Milostivirii Tale, ai depășit abundența dăunătoare a păcatelor omenești, astfel încât – uitându – te la fărădelegile noastre-nu ai închis încă cerurile deasupra noastră și nu ai uscat norii de ploaie și nu ai interzis pământului să crească roade și nu ai poruncit soarelui să nu răsară peste păcătoși și nelegiuiți.

Dar, o, Atotputernice Împărate și Doamne, unul dintre darurile tale urgente ne lipsește în acest moment – pacea, acea pace sfântă pe care ai dat-o marilor tăi Apostoli, spunând: pace vouă!… Pace v-o las vouă, pacea Mea o dau vouă! Pentru această pace, pentru acest dar ceresc, care este în mâna Ta și poate veni doar de la Tine, îngenunchind Te rugăm să ni-l dai nouă. Știm, Ziditorule, știm că nu l-am meritat și suntem nevrednici de acest dar, dar ne punem nădejdea în mila Ta cea mare și ne rugăm cu pocăință: „Dăruiește pace popoarelor celor in războie, dăruiește pace tuturor credincioșilor Tăi din întreaga lume, ca să nu piară până la sfârșit.” Doamne, marea vieții omenești a fost acum tulburată ca niciodată. Confuzia, cuplată cu groaza, sa strecurat în inimile oamenilor. S-a înarmat și s-a răzvrătit frate împotriva fratelui, vecin împotriva vecinului, popor pe popor, împărăție pe împărăție.

Și acum neamul neamul omenesc stă în pragul unui nou război, al unui nou păcat a lui Cain, al unei noi trădări iudice – un război în care toate poruncile Tale vor fi călcate în picioare, numele Tău cel sfânt va fi blasfemat, jertfa Ta va fi profanată și dragostea Ta cea sfântă pentru noi păcătoșii va deveni un obiect de dispreț. O Atotputernice Atotțiitorule, întinde-Ți mâna Ta cea dreaptă și neberuită și împiedică acestă lucrare diavolească cu puterea și bunătatea ta. După cum ai liniștit marea Galileii și cu cuvântul Tău cel Atotputernic ai calmat vânturile, semănând pace și bucurie în sufletele ucenicilor Tăi, așa că acum calmează furtuna în sufletul poporelor noastre, astfel încât, în loc de frică de război, bucuria păcii să strălucească în ei. Mântuiește-I, Doamne, pe aleșii Tăi de a fi rușinați înaintea Neamurilor. Păstrează poporul Tău cel botezat în numele Sfintei Treimi și toate popoarele pământului de batjocura Satanei. Ai milă, de sfinții Îngeri și să nu le permiți să privească din nou cu durere la faptele fără de Dumnezeu ale popoarelor creștine. Ai milă de sfinții Tăi, de toți cei drepți și nu-i lăsa să-și ascundă ochii înaintea tronului Tău ceresc, rușinați de rudele și urmașii lor aici pe pământul păcătos.

De aceea, de dragul îngerilor și ale sfinților Tăi – mai mult decât de dragul nostru-miluiește-ne, Milostive Doamne. Miluiește-ne pentru dragostea Preasfintei Tale Maice, Născătoarei de Dumnezeu, față de Tine, Doamne Iisus Hristos, și față de Biserica Ta cea pământească. Păzește-ne mâinile de crime și salvează-ne de noi înșine. Mântuiește-ne conștiința, mântuiește-ne sufletele, pentru ca și noi, sloboziți prin mila Ta, să putem înmulți poporul Tău cel sfânt la timpul potrivit în Împărăția netrecătoare a păcii, a luminii și a vieții, unde Tu, Dumnezeul nostru slăvit în Treime locuiești și domnești din veșnicie în veșnicie. Ție fie slava și lauda, mulțumirea și închinarea de la toți sfinții cei din ceruri și de la toate neamurile pe pământ în vecii vecilor. Amin

Leave a reply

required

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.