Editura „Andreiana“ a Arhiepiscopiei Sibiului a publicat recent primul volum din lucrarea „Reflecţii critice asupra misiunii creştine“, scrisă de pr. prof. univ. dr. Aurel Pavel, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna“ din Sibiu. Volumul adună studiile autorului în limba română, prezentate la diferite simpozioane şi conferinţe.

Lucrarea părintelui Aurel Pavel vine să întâmpine atât nevoile misionare ale Bisericii, cât şi cele din disciplina Misiologie Ortodoxă şi Ecumenism, predată în Facultăţile de Teologie din întreaga ţară. Întrucât asistăm la o profundă criză morală şi de identitate, a lumii, o criză care a produs nu doar o îndepărtare a omului de Dumnezeu, ci şi ignorarea valorilor creştine prezente de secole în cultura şi viaţa comunităţilor umane din Europa şi nu numai, este absolut necesară o reîntoarcere către izvoarele sfinte ale Ortodoxiei, la sursele credinţei noastre străbune şi ale identităţii noastre.

Prin publicarea în volum a celor 16 studii teologice cu o varietate de subiecte actuale, autorul doreşte să tragă un semnal de alarmă asupra pericolului în care se află cercetarea teologică contemporană, adesea lovită de diletantism şi dezinteres faţă de finalitatea unui demers academic.

Părintele Aurel Pavel oferă, prin lucrarea de faţă, un model de cercetare teologică fundamentată pe Sfânta Scriptură şi scrierile Sfinţilor Părinţi, o lucrare de înaltă ţinută academică pentru misiologia ortodoxă.

„Prin însăşi natura ei, teologia trebuie să fie mereu adaptată la nevoile Bisericii şi ale societăţii, chiar dacă trăgându-şi seva din Sfânta Scriptură şi din gândirea Sfinţilor Părinţi, ea trebuie să fie ancorată în realităţile fiecărei epoci istorice. Astfel, deşi rămân neîncetat aceleaşi, temele mari ale teologiei se cuvin a fi actualizate şi valorificate, adaptate la noile realităţi ale societăţii, rămânând, în caz contrar, simple teorii fără relevanţă existenţială“, ne spune autorul în Prefaţă.

Rolul facultăţilor de Teologie

Dintre studiile apărute în volumul apărut la Sibiu, amintim „Unitatea Bisericii în concepţia Sfântului Vasile cel Mare“, „Părintele Dumitru Stăniloae – principii teologice şi misionare pentru dialogul intercreştin“, „Lupta antisectară a episcopului Grigorie Comşa (1889-1935)“, „Contribuţia arhiepiscopului Anastasios Yannoulatos la dezvoltarea teologiei misionare ortodoxe“ şi „Despre bărbăţia în Hristos, «Noul Adam», la Sfântul Chiril al Alexandriei“.

Un ultim obiectiv al demersului academic întreprins de părintele Aurel Pavel este acela de a sublinia rolul deosebit de important al facultăţilor de Teologie, şi implicit al cercetării din acestea, în universităţile româneşti. Studiile publicate în volum nu intră doar în sfera de preocupare academică a teologilor, ci şi a tuturor cercetătorilor interesaţi de rolul teologiei, al credinţei şi al Bisericii în societate.

Sursa: http://ziarullumina.ro/

Leave a reply

required

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.