La Editura Cuvântul Vieţii a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei a apărut recent lucrarea Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu. Mărturisitor jertfelnic şi ctitor darnic, vol. 1.

„În Patriarhia Română, anul 2014 a fost proclamat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române An omagial euharistie şi An comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni, la împlinirea a 300 de ani de la moartea martirică a Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu alături de cei patru fii ai săi, Sfinţii Constantin, Ştefan, Radu, Matei, şi de sfetnicul său, Sfântul Ianache.

În cei 25 de ani ai domniei Sfântului Constantin Brâncoveanu (29 octombrie 1688 – aprilie 1714), Ţara Românească a cunoscut o perioadă de prosperitate pe toate planurile: social, cultural şi bisericesc. Bun chivernisitor al celor materiale, domnitorul martir s-a remarcat prin hărnicie şi dărnicie, fiind în istoria poporului român unul dintre cei mai mari ctitori de biserici, artă şi cultură – atât în teritoriile locuite de române, cât şi în cele aflate sub stăpânire otomană.

Moştenirea pe care marele voievod a lăsat-o întregului neam românesc a dobândit valoare simbolică duhovnicească şi mai mare odată cu jertfa sa martirică, alături de cei patru fii ai săi şi de sfetnicul său de încredere, Ianache Văcărescu.

Sfântul Sinod a decis ca omagierea Sfinţilor Martiri Brâncoveni să se facă şi prin publicarea de studii, articole, volume etc.. în acest context, am considerat oportună reeditarea celor mai valoroase studii care au apărut în secolul trecut în revistele bisericeşti (Biserica Ortodoxă Română, Studii Teologice, Ortodoxia şi Glasul Bisericii) cu privire la viaţa, activitatea şi întreaga moştenire brâncovenească.

Dată fiind bogăţia materialelor publicate, s-a impus realizarea unei selecţii. Studiile alese au fost împărţite în două volume: primul dintre ele cuprinde elemente despre viaţa şi activitatea domnitorului martir, iar cel de-al doilea conţine materiale ce abordează aspecte specializate, precum stilul brâncovenesc, izvoare, documente de danie şi prefeţe ale fiilor lui Constantin Brâncoveanu la diferite tipărituri.

Prezentul volum, primul dintre cele două, reuneşte şase studii alcătuite de cinci profesori de la Facultăţile de Teologie din România şi publicate în secolul trecut în revistele bisericeşti. O expunere amănunţită a vieţii marelui domnitor, alături de activitatea sa politică, bisericească, culturală şi socială, împreună cu portrete elocvente ale personalităţilor care au marcat epoca brâncovenească (ierarhi, boieri, oameni de cultură etc.), a realizat Preotul Profesor Dr. Niculae Şerbănescu, în studiile intitulate Constantin Brâncoveanu, domnul Ţării Româneşti (1688-1714) – 275 de ani de la moartea sa martirică – 1714 – 15 august – ig8g şi Constantin Brâncoveanu – ctitor de cultură românească. Preotul Profesor Dr. Mircea Păcurariu a scris în detaliu despre Cultura din timpul lui Constantin Brâncoveanu, iar Diaconul Profesor Dr. Ion Barnea despre Ctitoriile bisericeşti ale lui Constantin Brâncoveanu. Preotul Profesor Dr. Ioan Rămureanu l-a prezentat pe Constantin Brâncoveanu – sprijinitor al Ortodoxiei, iar Domnul Profesor Dr. Toma G. Bulat a arătat care au fost Daniile lui Constantin Vodă Brâncoveanu către Orientul Ortodox.

Deşi redactate şi publicate în a doua jumătate a secolului trecut, cele şase studii îşi păstrează valoarea şi actualitatea pentru cititor, mai ales în acest an comemorativ dedicat Sfinţilor Martiri Brâncoveni.

La finalul lecturii studiilor readuse acum în atenţie, înţelegem că exemplul Sfinţilor Martiri Brâncoveni ne cheamă pe toţi să fim ctitori de locaşuri sfinte şi de cultură creştină, să cultivăm întrajutorarea frăţească faţă de creştinii ortodocşi şi să fim milostivi, să apărăm credinţa creştină, având în suflet pilda iubirii jertfelnice până la moarte a marelui Domnitor creştin Constantin Brâncoveanu” (Cuvântul înainte al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel)

Sursa: Ziarul Lumina

Leave a reply

required

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.