Rugăciunile începătoare

Troparul
Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.
Slava… Si acum… asemenea:

Nu vom tacea, de Dumnezeu Nascatoare, a spune pururea puterea ta noi, nevrednicii, ca de nu ai fi stat tu inainte rugandu-te, cine ne-ar fi scapat pe noi de atatea primejdii, sau cine ne-ar fi pazit pe noi pana acum slobozi ? Noi de la tine, Stapana, nu ne vom departa, ca tu mantuiesti pe robii tai pururea din toate nevoile.
Psalmul 50

Canonul Sf. Mc. Galaction şi Epistimia

Cântarea I
Pe Faraon, cel ce se purta în car, l-a cufundat toiagul lui ,,Moise, cel ce a făcut minuni oarecând, în chipul Crucii lovind şi despărţind marea şi pe Israel fugăritul şi mergătorul pedestru l-a izbăvit; pe cel ce cântă cântare lui Dumnezeu”.

Stih: Sfinţilor Mucenici Galaction şi Epistimia, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu ce sfinţite laude vom împodobi prăznuirea voastră cea izvorâtoare de lumină, Sfinţilor Galaction şi Epistimia, cei ce aţi păzit nestricată pecetea prieteniei şi lui Hristos v-aţi înfăţişat ca nişte mieluşei vrednici de a împărăţi împreună cu Mielul lui Dumnezeu în ceruri.

Stih: Sfinţilor Mucenici Galaction şi Epistimia, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pe Hristos aţi iubit din tot sufletul şi pe calea desăvârşitei slujiri aţi alergat, luând plată însutită de la Ştiutorul inimilor, Cel Ce v-a preamărit pe voi întru Împărăţia Sa.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Stând ca două făclii înaintea tronului Treimii, rugaţi-vă să se aprindă şi candela inimii noastre cu focul rugăciunii voastre spre a afla calea înţelepciunii.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Deschide-ne nouă uşa milostivirii Tale şi în cămara cea cerească ne primeşte când vom părăsi cămara acestui trup stricăcios.

Cântarea a III-a

,, Tu eşti tăria mea, Doamne, Tu şi puterea mea, Tu, Dumnezeul meu, Tu bucuria mea, Cel Ce n-ai lăsat sânurile părinteşti şi a noastră sărăcie ai cercetat-o. Pentru aceasta, cu profetul Avacum, strig către Tine: Slavă puterii Tale, iubitorule de oameni.”

Stih: Sfinţilor Mucenici Galaction şi Epistimia, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind rod al rugăciunii părinţilor tăi, Sfinte Galaction, întru tine s-a preamărit numele lui Hristos, Cel Ce te-a chemat pe tine la viaţa cea îngerească.

Stih: Sfinţilor Mucenici Galaction şi Epistimia, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

De desfătarea cea lumească te-ai depărtat şi calea lui Hristos ai urmat, luând de la El dar însutit din care împărtăşeşte şi pe cei ce te cinstesc pe tine.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Jugul căsătoriei nu ai voit a-l duce, inima ta fiind cu totul atrasă de vieţuirea călugărească pe care o ai şi dobândit cu voia Stăpânului.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

De alunecarea în păcat ne păzeşte pe noi, Preacurată, ca Una Ce ai şters păcatul lui Adam prin naşterea Celui fără de păcat.

Apoi aceste stihiri:
Părăsit-aţi toată desfătarea lumească şi pe calea vieţuirii monahale aţi alergat, fiind puşi în sfeşnicul rugăciunii ca să luminaţi toată lumea cu înţelepciunea voastră.

Maica Vieţii, pe cei ce Te cinstesc pe Tine încununează-i cu slava Cuvântului, ca Una Ce ai luat dar a mijloci pentru robii Tăi .

Sedealna

Ca doi porumbei aţi zburat împreună spre înălţimile duhovniceşti şi întru lumina Soarelui dreptăţii aţi văzut taine negrăite.

Cântarea a IV-a
,, Nepăzind poruncile Tale Stăpâne, cu mintea mea intrând în patimile desfătărilor, am fost golit de har şi pentru răni zac gol; ci mă rog Ţie, Mântuitorule, mântuieşte-mă !”.
Stih: Sfinţilor Mucenici Galaction şi Epistimia, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pe Hristos iubind cu inimă curată, fericite Galaction, îndreptat-ai şi pe logodnica ta pe cărarea fecioriei, ca împreună să intraţi în cămara lui Hristos cu fecioarele cele înţelepte, purtând în în mâini candela rugăciunii curate.

Stih: Sfinţilor Mucenici Galaction şi Epistimia, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Uşa credinţei ai deschis sorei tale Epistimia, Sfinte Galaction, iar acum cu cheia rugăciunii tale deschide-ne nouă cămara darurilor Duhului.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Prin taina Sfântului Botez ai logodit pe fecioara Epistimia cu Mirele Hristos, Sfinte Galaction, lipsindu-te din voia ta de dulceaţa iubirii soţiei şi cu sângele muceniciei ai arăta-o Împăratului mai frumoasă decât multe fecioare înţelepte.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Fiind Tu Cununa fecioarelor, Preacurată, prin gânduri dumnezeieşti ne arată şi pe noi mai îndreptaţi înaintea lui Hristos.

Cântarea a V-a

,, Căutând cu ochiul Tău cel neadormit , milostiveşte-Te spre mine, cel cuprins de dormitarea trândăviei, şi care slujesc somnului desfătărilor în patul patimilor; Cel Ce ţi-ai plecat capul pe Cruce şi Te-ai trezit de bunăvoie, micşorând Hristoase, noaptea păcatului, Cel Ce eşti lumina dreptăţii”.
Stih: Sfinţilor Mucenici Galaction şi Epistimia, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pricină mântuirii Sfintei Epistimia te-ai arătat Sfinte Galaction, deschizându-i uşa vieţuirii îngereşti prin care s-a făcut moştenitoare veşnicelor bunătăţi, pe care roagă-te să le primească şi cei ce te măresc pe tine .

Stih: Sfinţilor Mucenici Galaction şi Epistimia, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

O, înţeleaptă fecioară, că desăvârşită ascultare făcând de logodnicul tău, te-ai învrednicit a dobândi dragostea Mirelui Hristos, pe Care Îl roagă să ne despartă şi pe noi de toată dorirea lumească şi să ne învrednicească de înţelepciunea cea duhovnicească .

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Nu poate cuvânt omenesc a zugrăvi înălţimea nevoinţelor tale călugăreşti Sfinte Galaction, căci cu totul te-ai dăruit lui Hristos, cu lacrimi şi suspinuri căutându-L în cămara cea sfinţită de rugăciune a inimii tale.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Din valurile păcatului scoate-ne pe noi, Ceea ce ai născut pe Adâncul milostivirii Care a scos pe Adam din adâncurile iadului.

Cântarea a VI-a

Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune mâhnirile mele; că sufletul meu s-a umplut de răutăţi şi viaţa mea s-a apropiat de iad. Dar ca Iona mă rog: Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă.

Stih: Sfinţilor Mucenici Galaction şi Epistimia, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ca o carte pururea deschisă aţi stat înaintea Ziditorului, a Celui Ce v-a scris pe voi în cartea vieţii celei veşnice şi v-a dăruit cununa mântuirii.

Stih: Sfinţilor Mucenici Galaction şi Epistimia, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu lacrimile voastre şi cu neîncetata dragoste faţă de toţi v-aţi agonisit în cer cămările modihnei veşnice, unde rugaţi-vă pentru cei ce vă cheamă în ceasul primejdiilor.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Pentru Hristos aţi părăsit toată îndulcirea cea lumească şi paharul muceniciei aţi băut cu bucurie, cugetând mai mult la veşnica veselie gătită celor ce Îl iubesc pe Împăratul ceresc.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Cu dreapta Ta cea tare trage-mă pe mine din groapa întristării şi mă aşează împreună cu cei ce au aflat calea mântuirii.

Apoi aceste stihiri:
Buna vrere a inimilor voastre bine a plăcut Stăpânului şi la limanul vieţuirii îngereşti v-a sălăşluit, ca mai apoi să zburaţi cu aripile muceniciei către cămările slavei Sale.
Preacurată, care, prin cuvânt, negrăit ai născut pe Cuvântul în zilele cele mai de apoi, roagă-te Lui, ca Una Ce ai îndrăznire de Maică.

Condacul
Cu adunările mucenicilor lui Hristos împreună v-aţi numărat. Cu tari nevoinţe luminat nevoindu-vă, Galactioane mult-lăudate, cu cinstită soţia ta şi împreună-pătimitoarea Epistimia, nu înceta rugându-te unuia Dumnezeu pentru noi toţi.

Prochimenul :

Evanghelia

Stih: Miluieste-ma, Dumnezeule…

Slavă… glas 2:

Pentru rugăciunile Mucenicilor Tăi, Milostive, curaţeşte mulţimea greşelilor noastre.

Şi acum…

Pentru rugaciunile Nascatoarei de Dumnezeu, Milostive, curateste multimea gresalelor noastre.

Stihira
Stih: Miluieste-ne, Dumnezeule, dupa mare mila Ta si dupa multimea indurarilor Tale curateste faradelegile noastre.
Împreună cu Sfântul Galaction ai voit înţeleaptă fecioară, a te nevoi în arena muceniciei şi chinuri cumpliute răbdând, nu te-ai deznădăjduit, ci mai mult râvneai să ajungi în cămara Mirelui ceresc, Căruia adu-i aminte şi de noi, cei ce călătorim prin noaptea acestei vieţi.

Mantuieste, Dumnezeule, poporul Tau si binecuvinteaza mostenirea Ta, cerceteaza lumea Ta cu mila si cu indurari, inalta fruntea crestinilor ortodocsi si trimite peste noi milele Tale cele bogate; pentru rugaciunile Preacuratei Stapanei noastre Nascatoarei de Dumnezeu si pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei si de viata facatoarei Cruci; cu ocrotirile cinstitelor, cerestilor netrupesti Puteri; pentru rugaciunile cinstitului, maritului Prooroc, Inaintemergatorului si Botezatorului Ioan; ale Sfintilor, maritilor si intru tot laudatilor Apostoli; ale tuturor sfintilor sfintitilor ierarhi; ale sfintilor, maritilor si bunilor biruitori mucenici; ale preacuviosilor si de Dumnezeu purtatorilor Parintilor nostri, ale Sfintilor (N), a caror pomenire o savarsim, ale Sfinţilor Mucenici Galaction şi Epistimia, ale sfintilor si dreptilor dumnezeiesti Parinti Ioachim si Ana si pentru ale tuturor sfintilor; rugamu-ne, Mult-milostive Doamne, auzi-ne pe noi pacatosii, care ne rugam Tie, si ne miluieste pe noi.
Doamne, miluieste (de 12 ori).

Cântarea a VII-a

Chipului celui de aur neînchinându-se tinerii lui Avraam, s-au lămurit ca aurul în topitoare; că, în cuptorul cel de foc, ca într-o cămară luminată, dănţuiau, cântând: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri ! ”.

Stih: Sfinţilor Mucenici Galaction şi Epistimia, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pe monahi şi pe fecioarele cele înţelepte le-ai văzut într-o cămară cu îngerii lui Dumnezeu şi ai râvnit a urma soţului tău întru feciorie.

Stih: Sfinţilor Mucenici Galaction şi Epistimia, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Durerile cele amare v-au străpuns tot trupul, dar patimilor lui Hristos râvnind, nu le-aţi băgat în seamă şi odihna cereştii măriri aţi moştenit.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Rugaţi-vă să ne facem şi noi moştenitori Cuvântului, ca unii ce aţi aflat îndrăzneală înaintea Acestuia şi petreceţi întru lumina neapropiată.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Cu stelele laudelor Te-au încununat îngerii pe Tine, Ceea Ce ai răsărit pe Soarele dreptăţii, Cel Ce luminează pe cei din întunericul patimilor.

Cântarea a VIII-a
,, Văzându-Te soarele întins pe Cruce, şi-a strând razele şi tot pământul s-a clătinat cu cutremur, Împărate al tuturor, văzându-Te de voie pătimind, Cel Ce eşti din fire nepătimitor. Pentru aceasta, Te rog Hristoase: Tămăduieşte ca un doctor patimile sufletului meu !”.

Stih: Sfinţilor Mucenici Galaction şi Epistimia, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Stând înaintea Împăratului tuturor şi cu îngerii dănţuind, cereţi să se dăruiască şi nouă lumina înţelepciunii, ca să urmăm în această viaţă cele plăcute Domnului.

Stih: Sfinţilor Mucenici Galaction şi Epistimia, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu înfrânarea desăvârşită logodindu-vă, v-aţi făcut vrednici de dulceaţa Mirelui Hristos, Cel Ce răsplăteşte însutit robilor Săi, Care Îl urmează pe calea desăvârşirii.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

S-au cutremurat îngerii de pilda vieţii voastre curate şi cununile slavei v-au dăruit când aţi ieşit din cămara trupului.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Mireasă a Duhului, împodobeşte şi sufletele noastre ca pe o mireasă în aşteptarea Mirelui Hristos, pe care cu voia tatălui L-ai născut cu trup pe pământ, spre mântuirea lui Adam împreună cu tot neamul cel ales.

Cântarea a IX-a
Eva adică, prin păcatul neascultării, blestem înăuntru a adus, iar Tu Fecioară de Dumnezeu Născătoare, prin odrasla purtării în pântece, lumii binecuvântare ai înflorit; pentru aceasta toţi Te slăvim.
Stih: Sfinţilor Mucenici Galaction şi Epistimia, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Limba vi s-a tăiat de asupritori, dar cu glasul inimii şi mai tare strigaţi către Împăratul luminii, Cel Ce v-a întărit până la sfârşit a răbda chinurile muceniciei.

Stih: Sfinţilor Mucenici Galaction şi Epistimia, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Frumuseţile Raiului aţi moştenit, ca unii ce încă de pe pământ aţi lucrat pământul inimii ca pe un rai înţelegător şi cu miresmele virtuţilor v-aţi împodobit.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Păzind legătura prieteniei nestricată şi mai mult v-aţi ostenit a fi pe placul Cuvântului, Cel Ce v-a întâmpinat pe voi cu slavă, ca pe unii ce cu sângele vostru v-aţi agonisit vistieriile cereşti.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Nu opri curgerea izvorului milostivirii Tale, ci ne adapă din destul pe noi, cei ce alergăm la negrăită şi necheltuită bunătatea Ta, Preacurată Fecioară.

Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, Cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea Ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, Care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe Tine, Cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, Te mărim.

Bucuraţi-vă, carte întru care Cuvântul a aşezat pecetea dragostei celei desăvârşite, făcliile rugăciunii neîncetate, crinii cei neveştejiţi ai înţelepciunii, cei ce aţi ales vieţuirea îngerească şi nevoineţlor muceniciei v-aţi dat ca să răsăriţi în frădina cea cerească asemenea unor crini spre bucuria îngerilor şi mântuirea sufletelor noastre .
Glasul Cuvântului auzind tainic în inimile voastre, aţi urmat cărările Acestuia şi cămara cea cereascăaţi moştenit, unde neîncetat aduceţi tămâia rugăciunii pentru cei ce vă cheamă în ajutor şi vă cinstesc pe voi cu ale laudelor cununi.
Întreaga înţelepciune având, nicmic nu v-a despărţit de dragostea Cuvântului, Cel Ce a primit cuvintele voastre smerite şi făgăduinţa fecioriei, dăruindu-vă în cer cămara îngerească.
Capetele vi s-au tăiat pentru Capul Bisericii, Cel Ce a încununat captele voastre cu podoabele mucenicilor, ca să vă bucuraţi în veci de slava cea cerească.
Cu serafimii slujind acum Făcătorului, aduceţi-vă aminte şi de noi, cei împovăraţi cu grele păcate, ca prin rugăciunile voastre să aflăm uşa mântuirii.
Cu florile rugăciunilor voastre bine înmiresmaţi şi sufletele noastre, ca să se ostenească a păzi curăţia vieţuirii, izbăvindu-se de mirosul cel greu al patimilor.
Cetele puterilor netrupeşti, cu Botezătorul, cu Apostolii lui Hristos şi cu Născătoarea de Dumnezeu Maria, faceţi rugăciune ca să ne mântuim.

Sfinte Dumnezeule…Preasfanta Treime…Tatal nostru…

Cu sângele muceniciei voastre şi mai plăcuţi v-aţi făcut Mirelui ceresc, Cel Ce primeşte rugăciunile voastre pentru cei ce se primejduiesc pe marea acestei vieţi.

Cununa fecioriei purtând, străluciţi şi mai minunat cu podoaba muceniciei şi pilda vieţii voastre însufleţeşte şi doririle noastre spre vieţuirea întru desăvârşită curăţie.

Stăpână, primeşte rugăciunile robilor Tăi şi ne izbaveşte pe noi de toată nevoia şi necazul.
Toata nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, pazeste-mă sub sfânt acoperământul Tău.

Leave a reply

required

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.