Canonul Sfântului Apostol Iacob

Cântarea I

Pe Faraon, cel ce se purta în car, l-a cufundat toiagul lui ,,Moise, cel ce a făcut minuni oarecând, în chipul Crucii lovind şi despărţind marea şi pe Israel fugăritul şi mergătorul pedestru l-a izbăvit; pe cel ce cântă cântare lui Dumnezeu”.

Stih: Sfinte Apostole Iacob, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu ce cununi de laude vom împodobi minunata prăznuire a Apostolului Domnului, a marelui Iacob, cel ce cu înțelepciunea sa ca un soare a luminat tot pământul și prin mucenicia sa a pecetluit dragostea către Hristos.

Stih: Sfinte Apostole Iacob, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel dintâi episcop al Ierusalimului ai fost sfințit de Însuși Cuvântul vieții, pentru Care și viața ți-ai pus, ca să moștenești pe cea veșnică.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Drept te-ai arătat în neamul tău și iubitor de dreptate, iar acum fă-ne nouă dreptate cu rugăciunile tale dinspre neputințele trupului care ne chinuiesc.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Preacurată, numai Tu ai ținut pe brațele Tale pe Împăratul lumii, către Care pururea mijlocești pentru tot neamul lui Adam.

Cântarea a III-a

,, Tu eşti tăria mea, Doamne, Tu şi puterea mea, Tu, Dumnezeul meu, Tu bucuria mea, Cel Ce n-ai lăsat sânurile şti şi a noastră sărăcie ai cercetat-o. Pentru aceasta, cu profetul Avacum, strig către Tine: Slavă puterii Tale, iubitorule de oameni.”

Stih: Sfinte Apostole Iacob, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cea dintâi Sfântă Liturghie de tine a fost alcătuită, spre bucuria credincioșilor și slava Celui Ce S-a jertfit ca un mielușel pentru viața lumii.

Stih: Sfinte Apostole Iacob, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu ale tale fierbinți rugăciuni stinge focul patimilor noastre și către dragostea Cuvântului ne îndreptează.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Cu ale tale sfinte rugăciuni alungă pe vrăjmașii care ne necăjesc și către limanul păcii lui Hristos ne călăuzește.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Ca pe un Prunc ai ținut în brațe pe Fiul Cel mai înainte de veci al Tatălui, Căruia Te și rogi să ne întoarcă pe noi la nevinovăția pruncilor.

Apoi aceste stihiri:

Ca unul ce ai îndrăzneală către Mântuitorul, cere-i la judecată să mă izbăvească pe mine de muncile cele veșnice.

Maica Luminii, Ceea Ce ai adus în lume pe Viața Cea fără de sfârșit, roagă-Te să primim noi darul vieții veșnice întru Împărăția cea cerească .

Sedealna

Sub acoperământul arhiereștilor tale rugăciuni ne primește, Sfinte, ca unul ce ai moștenit Împărăția luminii, fiind acoperit de mâna Domnului.

Cântarea a IV-a

,, Nepăzind poruncile Tale Stăpâne, cu mintea mea intrând în patimile desfătărilor, am fost golit de har şi pentru răni zac gol; ci mă rog Ţie, Mântuitorule, mântuieşte-mă !”.

Stih: Sfinte Apostole Iacob, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu ale tale rugăciuni scoate-mă pe mine de pe căile pierzării și mă înfățișează înaintea judecății lui Hristos neosândit.

Stih: Sfinte Apostole Iacob, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu curgerile rugăciunii tale potolește valurile ispiutelor ce mă împresoară și mă așează Sfinte, la limanul nepătimirii.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Rudă a Domnului cu vrednicie ai fost și prin jertfa pentru turma cuvântătoare ai închipuit pătimirile Domnului Hristos.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Veselește-Te Preacurată, Ceea ce ai născut pe Izvorul vieții spre mântuirea celor însetați de dreptate.

Cântarea a V-a

,, Căutând cu ochiul Tău cel neadormit , milostiveşte-Te spre mine, cel cuprins de dormitarea trândăviei, şi care slujesc somnului desfătărilor în patul patimilor; Cel Ce ţi-ai plecat capul pe Cruce şi Te-ai trezit de bunăvoie, micşorând Hristoase, noaptea păcatului, Cel Ce eşti lumina dreptăţii”.

Stih: Sfinte Apostole Iacob, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe Cel fără de patimă ai slujit și ai luat plata muceniciei, intrând întru bucuria Dătătorului de viață.

Stih: Sfinte Apostole Iacob, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nu înceta a ne mijloci nouă iertare păcatelor și mare milă, ca să nu fim prinși de lupul cel înțelegător și aruncați în prăpastia iadului.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Slujbă ai tocmit pentru mângâierea Bisericii, iar acum comoara cuvintelor Sfintei Liturghii le păstrăm și noi ca moștenire în vistieria Bisericii.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Pe Adam din înșelăciune l-ai izbăvit prin nașterea Ta cea binecuvântată, Stăpână a lumii.

Cântarea a VI-a

Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune mâhnirile mele; că sufletul meu s-a umplut de răutăţi şi viaţa mea s-a apropiat de iad. Dar ca Iona mă rog: Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă.

Stih: Sfinte Apostole Iacob, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pentru dragostei Mântuitorului Hristos ai lepădat toate cele pământești și te-ai suit pe scara darurilor cerești la înălțimea nepătimirii.

Stih: Sfinte Apostole Iacob, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Moarte mucenicească ai primit prin uneltirea celor fără de lege, dar mare răsplătire ai dobândit de la Împăratul veacurilor.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Poarta mântuirii deschide-ne nouă, cel ce cu cheia jertfirii tale ai deschis Împărăția cerurilor și ai intrat întru bucuria Stăpânului.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Maică Te-a cunoscut și încă și Fecioară, purtând în pântece pe Raza slavei Tatălui.

Apoi aceste stihiri:

De Însuși Domnul Hristos ai fost hirotonit, ca să slujești turmei celei cuvântătoare, iar acum te rogi pentru păstorii noștri, ca să dobândească ei înțelepciune și jertfire de sine.

Preacurată, care, prin cuvânt, negrăit ai născut pe Cuvântul în zilele cele mai de apoi, roagă-te Lui, ca Una Ce ai îndrăznire de Maică.

Condacul

.

Prochimenul :

Evanghelia

Stih: Miluieste-ma, Dumnezeule…

Slavă… glas 2:

Pentru rugăciunile Apostolului Tău, Milostive, curaţeşte mulţimea greşelilor noastre.

Şi acum…

Pentru rugaciunile Nascatoarei de Dumnezeu, Milostive, curateste multimea gresalelor noastre.

Stihira

Stih: Miluieste-ne, Dumnezeule, dupa mare mila Ta si dupa multimea indurarilor Tale curateste faradelegile noastre.

Pentru pacea Bisericii te roagă și pentru împrăștierea ersurilor, care ca niște săgeți caută să ne aducă rana tulburării.

Mantuieste, Dumnezeule, poporul Tau si binecuvinteaza mostenirea Ta, cerceteaza lumea Ta cu mila si cu indurari, inalta fruntea crestinilor ortodocsi si trimite peste noi milele Tale cele bogate; pentru rugaciunile Preacuratei Stapanei noastre Nascatoarei de Dumnezeu si pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei si de viata facatoarei Cruci; cu ocrotirile cinstitelor, cerestilor netrupesti Puteri; pentru rugaciunile cinstitului, maritului Prooroc, Inaintemergatorului si Botezatorului Ioan; ale Sfintilor, maritilor si intru tot laudatilor Apostoli; ale tuturor sfintilor sfintitilor ierarhi; ale sfintilor, maritilor si bunilor biruitori mucenici; ale preacuviosilor si de Dumnezeu purtatorilor Parintilor nostri, ale Sfintilor (N), a caror pomenire o savarsim, ale Sfântului Apostol Iacob, ruda Domnului, ale sfintilor si dreptilor dumnezeiesti Parinti Ioachim si Ana si pentru ale tuturor sfintilor; rugamu-ne, Mult-milostive Doamne, auzi-ne pe noi pacatosii, care ne rugam Tie, si ne miluieste pe noi.

Doamne, miluieste (de 12 ori).

Cântarea a VII-a

Chipului celui de aur neînchinându-se tinerii lui Avraam, s-au lămurit ca aurul în topitoare; că, în cuptorul cel de foc, ca într-o cămară luminată, dănţuiau, cântând: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri ! ”.

Stih: Sfinte Apostole Iacob, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De pe aripa templului ai fost aruncat, dar prin coborârea ta ai închipuit coborârea lui Hristos la iad, iar prin omorârea cu lemnul patima cea pe lemn a Celui fără de patimă.

Stih: Sfinte Apostole Iacob, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De pe aripa templului fiind aruncat, cugetai la darul muceniciei, iar acum din căderea cea cumplită în păcat slobozește-ne pe noi, Sfinte.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Cu adevărat ne purtăm cu nevrednicie, ne fiind vrednici de mila domnului, dar rugăciunea ta să se facă nouă scară către Cel Dorit.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Stinge năvala eresurilor celor stricătoare de suflete și păzește pe robii Tăi nebântuiți de orice întristare.

Cântarea a VIII-a

,, Văzându-Te soarele întins pe Cruce, şi-a strând razele şi tot pământul s-a clătinat cu cutremur, Împărate al tuturor, văzându-Te de voie pătimind, Cel Ce eşti din fire nepătimitor. Pentru aceasta, Te rog Hristoase: Tămăduieşte ca un doctor patimile sufletului meu !”.

Stih: Sfinte Apostole Iacob, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu lemn ai fost omorât, închipuind moartea pe lemn a Mânuitorului, Care împreună cu El și cu tâlharul cel mulțumitor te-a primit în Raiul desfătării.

Stih: Sfinte Apostole Iacob, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De pe căile pierzării întoarce-ne pe noi Sfinte, cu fluierul rugăciunii tale, ca să nu fim noi cu totul înghițiți de lupul cel înțelegător.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Parte din moștenirea ta o ai dat Domnului, măcar că El era Adâncul bogăției și al îndurărilor.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Grădină de Dumnezeu sfințită pe Tine Te cunoaștem, Ceea ce ai odrăslit Floarea vieții celei veșnice.

Cântarea a IX-a

Eva adică, prin păcatul neascultării, blestem înăuntru a adus, iar Tu Fecioară de Dumnezeu Născătoare, prin odrasla purtării în pântece, lumii binecuvântare ai înflorit; pentru aceasta toţi Te slăvim.

Stih: Sfinte Apostole Iacob, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Drept ai slujit înaintea oamenilor și pe mulți păgâni ai adus la Hristos; și pe noi, cei mai răi decât păgânii, ne învrednicește de iertarea dumnezeiască prin ale tale sfinte rugăciuni .

Stih: Sfinte Apostole Iacob, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Când ai fost omorât cu lemnul, a crăpat cel omorât prin lemnul Crucii și îngerii s-au veselit, ducându-te în cămările Împărăției cerești.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Roagă-te pentru pacea Bisericii și pentru izbăvirea din nevoi a celor ce aleargă cu credință la acoperământul rugăciunii tale.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Mângâiere dăruiește sufletelor noastre, Curată, Ceea ce ai născut pe Izbăvirea lui Adam din întristare.

Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, Cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea Ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, Care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe Tine, Cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, Te mărim.

Bucură-te, luceafărul Bisericii, rudă prea iubită a Domnului, lauda drepților, comoara Bisericii, nu înceta a te ruga să se izbăvească robii lui Hristos din tulburarea acestei lumi.

Biserica s-a înfrumusețat ca și cu o haină prea luminoasă cu veșmântul muceniciei tale și se veselește de comoara rugăciunilor tale.

Multe suflete ai întors de pe căile rătăcirii, deci, fă milă și cu mine, și nu mă lăsa până în sfârșit batjocură celui viclean.

Pentru noi, cei ce cu nevrednicie stăm în casa Domnului, roagă-te să fim povățuiți la limanul adevărului Evangheliei lui Hristos.

Deschide-mi mie poarta iertării dumnezeiești cu cheia rugăciunii tale Sfinte, căci decât toți oamenii am greșit mai mult și nu aflu întru mine ridicare din robia păcatului.

Lauda Apostolilor, Sfinte Iacob, cu ale tale rugăciuni pe toți ne povățuiește la limanul Vieții și din moartea sufletească du-ne către lumina Învierii lui Hristos.

Cetele puterilor netrupeşti, cu Botezătorul, cu Apostolii lui Hristos, cu Sfântul Apostol Iacob, ruda Domnului şi cu Născătoarea de Dumnezeu Maria, faceţi rugăciune ca să ne mântuim.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. (de 3 ori)

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru sfânt numele Tău.

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie Împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Amin.

Când vom sta noi la judecata lui Hristos, adu-ți aminte de noi și ne scoate din prăpastia pierzării veșnice, Aspostole prea iubite.

Cu curgerile rugăciunilor tale înmoaie pământul cel împietrit al inimii mele, ca să răsară florile pocăinței și ale gândurilor celor smerite.

Stăpână, primeşte rugăciunile robilor Tăi şi ne izbaveşte pe noi de toată nevoia şi necazul.

Toata nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, pazeste-mă sub sfânt acoperământul Tău.

http://poeziicrestin-ortodoxe.blogspot.com/

Leave a reply

required

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.