Archives

Nimeni nu trebuie să deznădăjduiască vreodată

“Ia aminte, frate, că, pe nevoitori, vrăjmaşul îi luptă în felurite chipuri.

Astfel dar, înainte de a fi săvârşită fărădelegea, o micşorează în ochii acestora foarte. Şi mai cu seamă pofta desfătării trupeşti într-atât de măruntă o arată înainte de a se înfăptui, încât aproape că îi pare fratelui cu nimic deosebindu-se de a vărsa pe pământ un pahar cu apă rece.

Continuare …