Documentare şi Emisiuni

Părintele Teofil Părăian – Revărsare de Lumină

Părintele Teofil Părăian a fost un om al bucuriei, duhovnic odihnitor de oameni, cu zâmbetul neîncetat pe chip. Nevazator cu ochii trupești, se comporta la Sfânta Liturghie fără ajutor, asemeni unui om care nu este lipsit de vedere. Atunci când a fost întrebat „dacă nădăjduiește, cu ajutorul lui Dumnezeu, să vadă ceva în lumea cealaltă”, a răspuns: „Dacă Dumnezeu va zice către mine: „Să știi că eu și-n veșnicie pe tine tot așa te las!”, n-aș putea zice altceva, decât: „Slavă Ție, Doamne, slavă Ție!”. Ar fi posibil să rostească aceste cuvinte? Da, de vom ține seama ca ori de câte ori s-a vorbit despre orbirea sa trupească, a spus: „și voi zice până la sfârșitul vieții mele și-n veșnicie, că așa a binevoit Dumnezeu”.

Continuare …

Stareţul Efrem din Arizona (Filotheitul)

Documentar cu subtitrare în limba română realizat de studioul Neofit, TV Cultura 2015.

Părintele Efrem (Filotheitul) din Arizona (n. 1927) este unul dintre cei mai mari părinţi duhovniceşti contemporani ai Ortodoxiei, în vârstă de 88 de ani; ucenicul cel mai tânăr al Cuviosului Iosif Isihastul, în a cărui ascultare a stat 12 ani la Nea Skiti, în Sfântul Munte Athos, până la adormirea acestuia din 1959. A pustnicit în continuare până în 1973, când din voia lui Dumnezeu a ajuns Stareţ şi Egumen al Sfintei Marii Mănăstirii Filotheu, din Sfântul Munte.

Continuare …

Lumina Sfântă – un miracol al Ortodoxiei

Lumina Sfântă este un miracol al Ortodoxiei care se întâmplă în fiecare an de Paștele Ortodox la Ierusalim.

În timpul Vecerniei Mari din Sâmbăta Mare, între orele 12.30-14.30, deasupra Sfântului Mormânt se aprinde Sfânta Lumina, un foc care se pogoară din cer, manifestându-se diferit în fiecare an și care în primele minute nu arde.

Continuare …

Nicoale Steinhardt – Infernul unui om fericit

Un documentar prezentat în cadrul emisiunii “Rezistenţa prin cultură”, precedat de un dialog între Stejărel Olaru şi invitatul său, Dan C. Mihăilescu.

Nicolae Steinhardt a fost arestat şi condamnat pentru că a refuzat să fie martor al acuzării în procesul Noica — Pillat. Acest fapt îl determină să grăbească decizia de a renunța la iudaism şi de a se boteza ortodox în închisoarea de la Jilava.

Continuare …

Omul în faţa lui Dumnezeu. Intrarea în biserică

Filmul Mitropolitului Ilarion (Alfeev) – (01. Человек перед Богом – Введение во Храм.) Omul în faţa lui Dumnezeu. Intrarea în biserică / (subtitrat în română)

Documentar din ciclul „Omul în faţa lui Dumnezeu” realizat de Studioul de filme „Neofit”, TV Cultura, anul producerii 2011.

Continuare …

Cuviosul Paisie Aghioritul. Panaguda

Un documentar extraordinar despre Cuviosul Paisie Aghioritul realizat de Centrul de producție Pocrov.
Pentru a încărca subtirarea în l. română trebuie să apăsați butonul Subtitles/CC

Cuviosul Paisie Aghioritul este unul dintre cei mai iubiți părinți care au viețuit la Sfântul Munte Athos. A adormit întru Domnul la 12 iulie 1994, fiind îngropat în incinta Mănăstirii „Sfântul Ioan Evanghelistul” din Suroti, lângă Tesalonic.

Continuare …

Omul în faţa lui Dumnezeu. Taina Botezului

Filmul Mitropolitului Ilarion (Alfeev) – (Человек перед Богом. Фильм 03. Таинство Крещения.) Omul în faţa lui Dumnezeu. Taina Botezului / (subtitrat în română)

Documentar din ciclul „Omul în faţa lui Dumnezeu” realizat de Studioul de filme „Neofit”, TV Cultura, anul producerii 2011.

Continuare …

Părintele Roman Braga – Cuvinte duhovnicești

Părintele Roman Braga, supraviețuitor al experimentului Pitești la Universul Credinţei, TVR.
N
ăscut în 1922 în Basarabia, închis peste 10 ani în temnițele comuniste, arestat în două rânduri, ultima oară cu „Rugul Aprins”. Misionar al Ortodoxiei în ultimii 40 de ani în America de Sud și de Nord.

Continuare …

Istorii Neîngropate între gratii. Valeriu Gafencu – 63 de ani de la nașterea în Împărăția cerurilor

Istorii Neîngropate între gratii. Valeriu Gafencu – 63 de ani de la nașterea în Împărăția cerurilor. (24 ianuarie 1921, Sângerei, județul Bălți, Basarabia – 18 februarie 1952, închisoarea Târgu Ocna) 

Documentar realizat de România de poveste la RTV (cu Ioan Chertitie)

Continuare …

Noaptea pătimirilor

Un film documentar despre Valeriu Gafencu, numit de Nicolae Steinhardt “Sfântul închisorilor”, unul din tinerii care au murit în închisorile regimului comunist.

Documentar realizat de Radu Dinu despre mărturisitorii închisorilor comuniste și jertfa lui Valeriu Gafencu – „Noaptea pătimirilor”, o producţie TV România Internaţional 1998, după o idee de Virgil Maxim.

Continuare …

Rugul Aprins, ep. 7, „Florile de foc” ale Rugului Aprins

Intelectualii grupului de la Antim aveau o formaţie culturală dobândită la mijlocul perioadei interbelice, formaţie bazată fundamental pe aşa-numita presimţire a tradiţiei ortodoxe, trăită în credinţă şi deschisă totodată universalităţii culturii. Ei au creat o nouă tendinţă culturală plecând de la propriile căutări şi manifestări umane şi intelectuale.

Încheiem astăzi serialul dedicat Grupului de la Antim cu ultimul episod „Florile de foc” ale Rugului Aprins.

Continuare …

Rugul Aprins, ep. 6, Duhovnicii Rugului Aprins

Rugul Aprins a aşezat destinele trăitorilor săi sub semnul vocaţiei monahale. Ne gândim la marii convertiţi: Sandu Tudor, devenit ieroschimonah, Andrei Scrima, devenit Arhimandrit, dar şi la părinţii slujitori în monahism, pentru care experienţa Rugului Aprins a fost o bogăţie în plus.Arhimandrit Benedict Ghiuş,

Arhimandrit Sofian Boghiu, Protosinghel Petroniu Tănase, Arhimandrit Arsenie Papacioc, Î.P.S. Antonie Plămădeală, Părintele Roman Braga. Pentru toţi aceştia, Rugul Aprins era o manifestare firească a năzuinţelor spirituale şi ale celei mai de seamă preocupări activităţi monahale, rugăciunea.

Continuare …

Rugul Aprins, ep. 5, O moarte martirică. Părintele Daniil Sandu Tudor

Din vremea călătoriei în Sfântul Munte, Sandu Tudor avea convingerea că neamul său poate fi salvat printr-o transformare duhovnicească profundă, prin trăirea credinţei şi a rugăciunii, prin refacerea legăturii între om şi Dumnezeu.

Ieroschimonahul Daniil moare, se pare, în noaptea de 17 noiembrie 1960 în spitalul penitenciarului Aiud, arzându-se orice urma înapoia lui.

Continuare …

Rugul Aprins, ep. 4, Cuvântul lui Dumnezeu în puşcărie

Să-mi trag gluga aspră de rugă peste faţă pentru călătoria cea mare de peste viaţă (Sandu Tudor, Spre marea călătorie, 1928)

Dacă ne gândim la semnificaţia Rugului Aprins dată grupului de cătra călugărul Ioan cel Străin, semnificaţie cu rădăcini profunde în predania isihastă a trăitorilor din Rusia, ne dăm seama care a fost temeiul rezistenţei celor închişi în temniţele exterminatoare ca cele de la Aiud sau Piteşti. Să urmărim aşadar cel de-al patrulea episod din serialul dedicat Grupului de la Antim.

Continuare …

Rugul Aprins, ep. 3, Lotul Alexandru Teodorescu şi ceilalţi. Procesul

Actul de acuzare a lotului „Alexandru Teodorescu şi ceilalţi” consemna faptul că Daniil Sandu Tudor și complicii săi au iniţiat o mişcare cu caracter legionar numită „Rugul Aprins”.

La fel ca şi în 1955, acuzaţia de „legionarism” este inventată de la un capăt la altul. Părintele Daniil este ameninţat de acuzatorul său „Ai vrut să dai foc la comunism cu Rugul (tău) Aprins”. Să urmărim aşadar cel de-al treilea episod din serialul dedicat acestui fenomen.

Continuare …