„Aleargă cu steaua și adu daruri cu magii, aur, tămâie și smirnă, ca unui împărat și ca unui Dumnezeu și ca unui mort din pricina ta! Doxologește cu păstorii, cântă cu îngerii, dănțuiește cu arhanghelii! Să fie praznic obștesc al puterilor cerești și al celor pământești, căci sunt încredințat că și acelea se veselesc și sărbătoresc astăzi împreună cu noi, dacă sunt cu adevărat iubitoare de oameni și de Dumnezeu.” (Sfântul Grigorie de Nazianz)

Marele Praznic al Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos a fost sărbătorit cu evlavie și bucurie duhovnicească la Mănăstirea Suruceni prin Privegherea de toată noaptea. Slujba praznicală a reunit în rugăciune obștea mănăstirii şi numeroși credincioși, adunați pentru a cinsti venirea în lume a Fiului și Cuvântului lui Dumnezeu.

Sărbătoarea Nașterii Domnului este mereu plină de căldură și bucurie, pentru că ne împărtășim din dragostea lui Dumnezeu, Care a venit în lume spre a Se putea întâlni cu noi după căderea și îndepărtarea noastră din Rai.

„Eram răniți de păcat și El a venit ca Doctor să ne tămăduiască, eram în pribegie și El a venit ca prieten în locul pribegiei noastre, eram deznădăjduiți și El ne-a adus nădejdea, purtam o prea adâncă durere sufletească și trupească și El ne-a dăruit bucurie. Cum poate omul să nu iubească un asemenea Dumnezeu Care iubește, Care Se naște ca om, Care Se supune la o viață de emigrant în Egipt, Care trăiește toate condițiile tragice ale vieții pe care o trăiește omul și, în cele din urmă, Se jertfește spre a ne mântui?” ne spune IPS Hierotheos Vlachos.

Hristos s-a coborât din ceruri pe pământ, ca pe noi, oamenii, să ne înalţe la ceruri. S-a făcut purtător de trup pământesc, ca pe noi să ne facă purtători de Duh Sfânt ceresc. S-a făcut Om, ca pe noi, oamenii, să ne ridice la slava de fii ai lui Dumnezeu. A primit durerile sfâșietoare ale Golgotei, ale Răstignirii și ale morții ca să ne reînvie pentru Împărăţia cerurilor. Hristos S-a născut Mântuitor ca să vindece oamenii de păcat şi de moarte şi să-i facă părtaşi vieţii veşnice.

„S-a născut Învățător, să învețe pe oameni unirea cu Dumnezeu și dragostea între frați. S-a născut Mântuitor, să izbăvească pe oameni de păcat, de blestem și moarte. S-a născut Dătător de Lege, să aducă lumii cea de pe urmă Lege a lui Dumnezeu, legea Duhului, Adevărului și Dragostei. S-a născut Proroc, văzător de taine, Care vede sufletul și rostul tuturor lucrurilor și întâmplărilor, să arate oamenilor ce se va întâmpla până la sfârșitul istoriei. S-a născut Arhipăstor, să Se aducă pe Sine jertfă lui Dumnezeu pentru păcatele oamenilor. S-a născut Împărat, să stăpânească asupra sufletelor oamenilor și să scoată din iad în Rai pe cei care recunosc Împărăția și Stăpânirea Sa,” remarcă Sfântul Nicolae al Ohridei.

După rugăciunea domnească, numeroși credincioși s-au împărtăşit cu Trupul şi Sângele Mântuitorului Iisus Hristos. Corul mănăstirii i-a bucurat pe cei prezenți cu un buchet de colinde.

La finalul Sfintei Liturghii, Prot. Victor Ceresău a dat citire pastoralei ÎPS Părinte Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove.

„Răsărit-ai, Hristoase, ca un Soare Înţelegător al dreptăţii şi Steaua Te-a arătat încăput în peşteră, pe Tine, Cel Neîncăput. Pe magi i-ai îndreptat spre închinarea Ta, cu care împreună Te slăvim, Dătătorule de viaţă, Slavă Ţie!”

Această prezentare necesită JavaScript.

Leave a reply

required

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.