Să nu ne rugăm ca fariseul, fraţilor! Că cel ce se înalţă pe sine, se va smeri. Să ne smerim înaintea lui Dumnezeu ca Vameşul prin postire, strigând: Dumnezeule, milostiveşte-te spre noi păcătoșii.

Leave a reply

required