Patrimoniu

Arhim. Arsenie Papacioc – Singur Ortodoxia

Domnul Hristos ne‑a arătat cu Însuşi Scump Sângele Lui şi glas dumnezeiesc calea spre mântuire. La întrebarea: „Se mântuiesc cei ce nu sunt ortodocşi?“, răspund: Noi urmăm calea arătată de El – Ortodoxia. Dacă Bunul Dumnezeu, în iconomia Lui divină, îi va salva şi pe nonortodocşi… nu ne priveşte pe noi, pentru că nu ne târguim cu marele Adevăr…

Doamne Iisuse Hristoase, cu inimile smerite şi capetele la pământ, Te rugăm ca frumusețea şi veşnicia asta Ortodoxă să fie înțeleasă fără părtinire, desăvârşindu‑se marea Ta biruință, că Tu eşti „Calea, Adevărul şi Viața“. (Părintele Arsenie Papacioc)

Continuare …

Igor Cereteu – Completări şi precizări la istoria bibliotecii mănăstirii Suruceni

Conform surselor documentare instituţia monahală de la Suruceni a fost fondată prin 1785 de ctitorul ei Casian Suruceanu, având susţinerea unor ţărani răzeşi din Suruceni şi a ieromonahului Iosif de Muntenegru, în apropierea satului Suruceni din actualul raion Ialoveni şi la o depărtare de cca 10 km de Chişinău.

Primele cărţi religioase din biblioteca mănăstirii Suruceni, dăruite de Casian Suruceanu, sunt un Antologhion (Bucureşti, 1777) şi un Penticostarion (Bucureşti, 1783). Biblioteca mănăstirii a fost completată în deceniile următoare cu alte cărţi iar în perioada 1941–1944 se atestau cca 123 de cărţi manuscrise şi tipărite.

Continuare …

Numismatică. Seria Mănăstirile Moldovei (în circulaţie din 25 decembrie 2000)

În conformitate cu art.57 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr.548-XIII din 21 iulie 1995, Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova privind emiterea în circulaţie a unor monede jubiliare şi comemorative nr.249-XIV din 24 decembrie 1998, în scopul îndeplinirii Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova şi a Băncii Naţionale a Moldovei cu privire la baterea unor monede jubiliare şi comemorative nr.59 din 24 ianuarie 2000

S-A HOTĂRÎT:

Continuare …