Muzică psaltică

Grupul Psaltic Constantin Brâncoveanu – Veniţi să ne bucurăm de Domnul, Psalmul 94

Veniţi să ne bucurăm de Domnul şi să strigăm lui Dumnezeu, Mântuitorului nostru.
Să întâmpinăm faţa Lui întru laudă şi în psalmi să-I strigăm Lui,
Că Dumnezeu mare este Domnul şi Împărat mare peste tot pământul.
Că în mâna Lui sunt marginile pământului şi înălţimile munţilor ale Lui sunt.
Că a Lui este marea şi El a făcut-o pe ea, şi uscatul mâinile Lui l-au zidit.
Veniţi să ne închinăm şi să cădem înaintea Lui şi să plângem înaintea Domnului, Celui ce ne-a făcut pe noi.
Că El este Dumnezeul nostru şi noi poporul păşunii Lui şi oile mâinilor Lui.

Continuare …

Pr. Mihai Buca și Psalții Catedralei Patriarhale – Troparul Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul

Pomenirea dreptului cu laude, iar ție destul îți este mărturia Domnului, Înaintemergătorule, că te-ai arătat cu adevărat și decât proorocii mai cinstit, că și a boteza în repejuni pe Cel propovăduit te-ai învrednicit. Drept aceea, pentru adevăr nevoindu-te, bucurându-te, bine ai vestit și celor din iad pe Dumnezeu Cel ce S-a arătat în trup, pe Cel ce a ridicat păcatul lumii și ne-a dăruit nouă mare milă.

Continuare …

Grupul Psaltic Stavropoleos – Axion la Botezul Domnului

„Măreşte, suflete al meu, pe Cel ce în Iordan de la Ioan a luat botezul.
Nu se pricepe toată limba a te lăuda după vrednicie, ci se întunecă şi mintea mai presus de lume a cânta ţie, de Dumnezeu Născătoare. Însă fiind bună, primeşte credinţa, că ştii dragostea noastră cea dumnezeiască; că tu creştinilor eşti folositoare; pe tine te mărim.”

Continuare …

Tropar la Praznicul Tăierii împrejur cea după Trup a Domnului

Troparul Tăierii Împrejur – Grupul Psaltic Stavropoleos

Pogorandu-Se Mântuitorul la neamul omenesc a primit înfășare cu scutece. Nu S-a scârbit de trupeasca tăiere îmrejur Cel de opt zile după mamă și fără de început după Tată. Acestuia, credincioșii să-I strigăm: Tu ești Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.

Continuare …

Grupul Psaltic Stavropoleos – Spăimântatu-s-a Irod

Spăimântatu-s-a Irod văzând bună credinţa magilor şi de mânie a fost biruit, a cercetat cu de-amănuntul de la dânşii vremea în care s-a arătat steaua.Maicile au fost lipsite de fii şi pruncii, cei de vârstă prea fragedă, amarnic au fost seceraţi. Sânii secau şi izvoarele laptelui se opreau. Mare era răutatea! Pentru aceasta, cu cucernicie adunându-ne, credincioşilor, să ne închinăm naşterii lui Hristos.

Continuare …

Corul mănăstirii Simonopetra – Lăuda-Te-voi, Doamne, cu toată inima mea (Psalmul 110)

Lăuda-Te-voi, Doamne, cu toată inima mea, în sfatul celor drepţi şi în adunare.
Mari sunt lucrurile Domnului şi potrivite tuturor voilor Lui.
Laudă şi măreţie este lucrul Lui şi dreptatea Lui rămâne în veacul veacului.
Pomenire a făcut de minunile Sale. Milostiv şi îndurat este Domnul.

Continuare …

Acatistul Sfintei Mare Mucenițe Ecaterina

Acatistul Sfintei Mare Mucenițe Ecaterina (Marian Moise)

Vrednicei de laudă muceniţei Ecaterina, care cu darul de la Dumnezeu şi cu învăţatura ei cea preaînaltă a uimit ştiinţa învăţaţilor de atunci şi a întrecut limba ritorilor păgâni prin buna ei cuvântare, să-i aducem mulţumire de biruiniţă, ca prin ale ei rugăciuni să ne izbăvim de ispitele vrăjmaşilor şi să-i cântăm : Bucură-te, Ecaterina, mare muceniţă a lui Hristos!

Continuare …

Divna Ljubojevic – Slavoslovia Mare

Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu, și pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Lăudămu-Te, bine Te cuvântăm, închinămu-ne Ție, slăvimu-Te, mulțumim Ție, pentru Slava Ta cea mare. Doamne, Împărate Ceresc, Dumnezeule, Părinte atotțiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte.

Doamne, Dumnezeule, Mielușelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatele lumii, miluiește-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primește rugăciunea noastră, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și ne miluiește pre noi.

Continuare …